Main content

Inhoud

Vervuiling door veeteelt zwaar onderschat, ook in Vlaanderen

Nieuws: 30 mei 2019
Animal Rights

In Vlaanderen worden uitstootcijfers van ammoniakvervuiling door Vlaamse kippenstallen al jarenlang berekend aan de hand van een achterhaald model dat geen accurate uitkomsten zou geven. Het model dat nog steeds gebruikt wordt, werd al in 1999 geschrapt in Nederland. “Dit is nog maar het topje van de ijsberg. De industriële veeteelt speelt wereldwijd een zeer onderschatte rol in de opwarming van de aarde”, zegt campagnecoördinator Els Van Campenhout.
 1

De enige toekomstgerichte oplossing voor alle levende wezens en onze planeet is kiezen voor een plantaardig eetpatroon. Daarmee nemen we een enorme druk van de aarde weg en kan ze ruimte krijgen om te herstellen

Els Van Campenhout, Animal Rights

Vervuiling door Vlaamse kippenstallen

Vervuiling van bijna alle legkippenstallen wordt onderschat. Dat is aangetoond door documenten van de Vlaamse Landmaatschappij en onderzoek van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de Universiteit Wageningen.

Schokkend is dat bij geen enkele Vlaamse kippenstal ooit de ammoniakuitstoot doorgemeten werd. Er zijn Europese normen voor ammoniakuitstoot waar kippenstallen aan moeten voldoen, maar we weten niet eens wat de precieze uitstoot is. Het enige dat aan het licht kwam dankzij het onderzoek, is dat de uitstoot veel hoger ligt dan aanvankelijk gedacht. Bovendien heeft oud-minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, de cijfers in België tegen alle adviezen in teruggeschroefd.

De meest voorkomende legkippenstallen zijn verrijkte kooisystemen en scharrelsystemen. Van deze stallen zijn er geen enkele cijfers bekend over de ammoniakuitstoot ervan. Andere staltypes werden gebouwd voordat de huidige wetgeving bestond rond ammoniak, dus moeten ze niet aan de huidige regelgeving voldoen. De Vlaamse regering heeft tot op vandaag nog steeds geen aanvullende uitstootmetingen gedaan om een overzicht te krijgen van de omvang van dit probleem.

Huidig Vlaams minister van Landbouw Koen Van den Heuvel erkent de noodzaak van nieuwe metingen nog niet.

De intensieve industriële veeteelt werd opgezet op een massaschaal zonder na te denken over de gevolgen voor de dieren, mensen en onze planeet. Het is vijf na twaalf en we moeten aan de alarmbel trekken

Els Van Campenhout, Animal Rights

Vlaanderen en Nederland ‘ammoniakhotspot’ van Europa

Vlaanderen en Nederland vormen samen een zogenaamde ‘ammoniakhotspot’ in Europa. De VN stelde normen op om deze vervuiling te beperken, omdat het ook de biodiversiteit schaadt. Vooral op plekken waar er veel intensieve veeteelt is, wordt er meer ammoniak in de lucht opgemeten dan op andere plekken. Bovendien worden de toegelaten waarden in die regio’s het vaakst overschreden.

Land- en tuinbouwsector stoot 95% van alle ammoniakemissie uit. Kippenstallen zijn verantwoordelijk voor 7,5% van die uitstoot in Vlaanderen. Het verdampt uit de kippenmest in de stallen en vindt de weg naar buiten via de ventilatiesystemen. Tot 40% van het fijn stof in Vlaanderen zou bestaat uit ammoniak.

Schadelijke uitstoot wereldwijd probleem voor biodiversiteit

Ammoniak (NH3) is een soort kleurloos afvalgas dat de bodem verzuurt, lucht vervuilt en belangrijke bron van ‘secundair fijn stof’ is. Het gas ontstaat als stikstof en waterstof vermengd worden. Het is daarbovenop een van de drie voornaamste gassen die het broeikaseffect versterken en dus bijdragen aan klimaatopwarming.

Vooral op plekken met industriële veeteelt, en dus veel dierlijke mest, komt veel ammoniak vrij. Langdurige blootstelling aan het gas kan leiden tot ernstige longziektes bij mensen. Maar ook de dieren, gewassen en de hele biodiversiteit rondom de boerderijen lijden hier ernstig onder. 1