Main content

Inhoud

Vlaamse jacht in cijfers

Nieuws: 22 maart 2021
Jacht

In Vlaanderen worden heel wat wilde dieren gedood voor het plezier. Ook worden ze bij de minste of geringste schade afgemaakt. Er moet jaarlijks verplicht worden gerapporteerd over het aantal geschoten dieren. Animal Rights geeft een overzicht van het afschot in Vlaanderen. Voor specifieke informatie kan contact gezocht worden met Animal Rights.

ACHTHONDERDDUIZEND DIEREN PER JAAR

Het is bijna niet te geloven, maar jagers slagen er enkel in Vlaanderen in om jaarlijks gemiddeld meer dan 800.000 dieren te doden. Dit zijn de aantallen die door jagers zelf gerapporteerd worden. Er is geen onafhankelijke controle met betrekking tot het uitgevoerde afschot en de rapportage.1

Totaal 2015: 814.861

Totaal 2016: 806.449

Totaal 2017: 830.402

Totaal 2018: 797.352

Totaal 2019: 822.032

Totaal 2020: 681.811 (rekening houdend met de beperkingen opgelegd i.v.m. corona)

DE MEESTE GEDODE SOORTEN

De 10 meest gedode diersoorten zijn: houtduiven, kraaien, wilde eenden, fazanten, eksters, kauwen, hazen, patrijzen, vossen en Canadese ganzen. Onderstaande cijfers hebben betrekking op het gemiddelde van de jaren 2017, 2018 en 2019 en zijn afgerond.

 1. Houtduiven (ongeveer 340.000 per jaar)
 2. Kraaien (ongeveer 120.000 per jaar)
 3. Wilde eenden (ongeveer 77.000 per jaar)
 4. Fazanten (ongeveer 61.000 per jaar)
 5. Eksters (ongeveer 53.000 per jaar)
 6. Kauwen (ieder jaar meer, meer dan 53.000 in 2019)
 7. Hazen (ongeveer 44.000 in 2017, 49.000 in 2018 en 52.000 in 2019)
 8. Patrijzen (ongeveer 14.000 per jaar)
 9. Vossen (meer dan 12.000 per jaar)
 10. Canadese ganzen (meer dan 7.000 per jaar)

VERSCHILLEN PER PROVINCIES

Onderstaande lijst geeft aflopend weer in welke provincie er in 2019 de meeste dieren zijn gedood. Dit is een compilatie van de afschotstatistieken van klein wild en de gegevens van grofwild.1

 1. Oost-Vlaanderen (227.098)
 2. Antwerpen (199.287)
 3. West-Vlaanderen (176.744)
 4. Vlaams-Brabant (115.095)
 5. Limburg (103.738)

GANZENVERGASSINGEN

Met name in Oost-Vlaanderen, maar ook in andere provincies worden jaarlijks ganzen vergast. Dit gebeurt in juni of juli wanneer de ganzen in de rui zijn. Een periode van 3-4 weken, waarin de ouderdieren en hun jongen niet kunnen vliegen.1

Totaal 2017: 1.175

Totaal 2018: 825

Totaal 2019: 756


 1. Bron: cijfers opgevraagd door Animal Rights. 

AFSCHOT BESCHERMDE VOGELS

Volgens de Europese Vogelrichtlijn zijn wilde vogels in principe beschermd, ze mogen niet gedood of verstoord worden. Lidstaten hebben echter wel de mogelijkheid vogelsoorten aan te duiden als jachtwild. Bovendien kunnen ze derogaties verlenen om vogels te doden, bijvoorbeeld op luchthavens ter bescherming van het vliegverkeer of ter bescherming van gewassen. In 2017 werden er 5597 beschermde vogels gedood, in 2018 waren dat er 6202. In 2019 werden er ongeveer 13.000 vogels gedood bovenop de soorten die worden gerapporteerd in de afschotstatistieken. Dat jaar ging het onder andere om 5 torenvalken, 25 kievitten, een buizerd, 405 kokmeeuwen en 51 zilvermeeuwen.1