Main content

Inhoud

WORLD WILDLIFE DAY: Help wilde dieren!

Nieuws: 3 maart 2021
Jacht

Wilde dieren maken maar een fractie uit van al het leven op onze blauwe planeet. Het leven op aarde bestaat voor 36% uit mensen, 60% uit landbouwdieren en voor slechts 4% uit wilde dieren. Ook in de lage landen is de situatie van de natuur ronduit bedroevend. Vandaag is het World Wildlife Day. Een goed moment om stil te staan bij alle wilde dieren die onze aarde rijk is en iets te ondernemen voor de natuur in jouw directe omgeving!

Lees ook: Wat kan jij doen tegen de jacht?

Nederland

Biodiversiteit is de term die wordt gebruikt om de verscheidenheid van het leven op aarde aan te duiden. In Nederland is de biodiversiteit afgenomen tot circa 15 procent van de oorspronkelijke situatie. Het verlies aan biodiversiteit is daarmee aanzienlijk groter dan elders in Europa en de wereld. Verlies aan habitat door landbouw en verstedelijking is de belangrijkste oorzaak voor het opgebouwde verlies aan biodiversiteit.

Vlaanderen

Uit het recente Natuurrapport van het INBO bleek dat Vlaanderen geen enkel Europees natuurdoel voor 2020 heeft gehaald! Bijna een derde van onze wilde diersoorten staat op een Rode Lijst en nog eens 16% is bijna in gevaar. Privétuinen vormen bijna een even grote oppervlakte als het aantal bos in Vlaanderen (8% vs 10%). Iedereen kan dus in eigen tuin bijdragen tot de biodiversiteit.

Wat kun je doen?

Bomen, struiken en hagen

Het planten van bomen en struiken is populair en terecht. Een levende tuin is goed voor iedereen en vergroenen is niet moeilijk. Trek die stenen eruit en ga aan de slag! Korenbloemen, kaasjeskruid, knoopkruid zijn een paar voorbeelden van inheemse planten die je kan planten. Een haag biedt beschutting en nestgelegenheid voor vogels en een haagplant zoals de meidoorn levert bovendien ook nog eens besjes, goed voor insecten, vogels en zoogdieren.

Kies voor biologisch geteelde en inheemse planten. Kijk bijvoorbeeld eens naar de pakketten van Sprinklr, Cruydthoeck en IVN Natuureducatie. In Nederland geven steeds meer gemeenten een gratis boom weg: er zijn onder andere projecten in Amersfoort, Hardenberg en Den Haag. Ook stichting Steenbreek zet zich in om met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies de leefomgeving vergroenen. Kijk hier of jouw gemeente meedoet en wat je zelf kan doen.

Wie in een rijtjeshuis woont, kan een tegeltuin aanleggen. Klimplanten zoals klimop of kamperfoelie zijn voor wilde dieren heel aantrekkelijk, omwille van de bloemen in de lente en zomer en de vruchten in de herfst. In Vlaanderen geven heel wat gemeenten een subsidie voor de aanleg van een tegeltuin.

Huisjes!

Heel wat dieren hebben het moeilijk om geschikte rust- of nestplaatsen te vinden. Het makkelijkste is gewoon niets doen in je tuin! Voor insecten zijn ruige hoekjes onontbeerlijk om de winter door te komen en hun eitjes te leggen. Ook egeltjes zijn blij met een takkenhoop om onder te schuilen. Je kunt natuurlijk ook een insectenhotel of nestkastje kopen. Let op, er bestaan verschillende nestkastjes voor verschillende vogelsoorten. Vergeet zeker ook de vleermuizen niet!

Poeltjes

Zelfs een hele kleine poel, met daaromheen wat dood hout en planten zijn een meerwaarde voor het leven in de tuin. Vogels en insecten komen er drinken, libellen kunnen er zich voortplanten en voor je het weet wonen er padden of kikkertjes in. Vergeet zeker geen zuurstofplanten aan te brengen!

Voer

Je kunt het hele jaar door voer voor de vogels in je tuin voorzien. Hier geven we je een recept voor een ecologische mezenbal! Niet alle vogels zijn echter geholpen met mezenballen. Merels eten bijvoorbeeld graag fruit en mussen en roodborstjes zijn geholpen door kruimels op de grond aan te bieden op een beschutte plaats. Door met planten insecten aan te trekken, voorzie je vogels, vleermuizen en zoogdieren ook in de lente en zomer van voedsel.

Ga aan de slag en stuur ons zeker een foto van jouw inspanningen voor de dieren!