Main content

Inhoud

Actie tegen dierproeven

Nieuws: 4 augustus 2017
Dier­proeven

Op donderdag 31 augustus 2017 organiseert Animal Rights een actiedag tegen dierproeven. Er vinden demonstraties plaats bij de proefdiercentra van Charles River in Den Bosch en Janssen Pharmaceutica in het Belgische Beerse.

Paulien Edixhoven, campagnecoördinator: “Op deze plekken worden ieder jaar opnieuw duizenden dieren vergiftigd en gedood om veelal wettelijk verplichte giftigheidstesten uit te voeren. Dit moet stoppen. De overheid moet snel werk maken van het vervangen van dierproeven.”

Honden worden nog steeds gebruikt in akelige giftigheidstesten.

Paulien Edixhoven, Animal Rights

Tienduizenden proefdieren

Charles River in Den Bosch is één van de grootste proefdiercentra in Nederland. In de laboratoria worden tienduizenden proefdieren per jaar gebruikt in voornamelijk giftigheidstesten. Hiervoor worden onder andere beaglehonden, ratten, konijnen en minivarkens gebruikt.

Charles River is een commercieel bedrijf dat in opdracht van derden testen uitvoert. Die opdrachtgevers zijn divers, als bedrijven uit de agro-industrie, chemische industrie, farmaceuten en levensmiddelenindustrie. Naast medicijnen worden hier bijvoorbeeld ook landbouwgif, e-nummers in de voeding, huishoudproducten en diergeneesmiddelen getest op de dieren.

Janssen Pharmaceutica is een van de grootste commerciële farmabedrijven in België. In het proefdiercentrum van Janssen worden jaarlijks tienduizenden proefdieren gebruikt voor het op de markt brengen van diverse farmaceutische producten.

Beagles

Beagles worden zowel bij Charles River als Janssen Pharmaceutica veel gebruikt in giftigheidstesten. Ze worden gebruikt omdat ze zo zachtaardig zijn en altijd meewerken aan de testen. Wanneer de beagles pijn hebben dan piepen ze of blaffen ze, maar ze kennen amper agressie naar mensen toe.

Nadine Lucas, voorzitter Animal Rights: “Janssen Pharmaceutica blijft vasthouden aan onethische testmethoden die het leven kosten aan honderden beagles. Het is hoog tijd voor dierproefvrije technieken.”

Vervang dierproeven

De Nederlandse overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2025 de internationale voortrekker te zijn in dierproefvrij onderzoek. Daarin speelt ethiek een belangrijke rol maar ook de wetenschappelijke vooruitgang die er geboekt kan worden met nieuwe innovatieve dierproefvrije technieken. De Vlaamse regering wil niet achterblijven en heeft de ambitie uitgesproken om dierproeven te vervangen.

Tempo maken

Onderdeel van deze ambitie van de overheid is om giftigheidstesten op dieren af te bouwen naar nul. Dat is goed nieuws, maar ondertussen vinden er nog wel massaal giftigheidstesten plaats op vele tienduizenden dieren per jaar als bij Charles River en Janssen Pharmaceutica.

Investeer

Veel van deze testen zijn nu nog wettelijk verplicht. Wij roepen de overheid daarom op om tempo te maken met het aanpassen van deze regels, zodat het niet meer verplicht is om giftige stoffen te testen op dieren. Ook vragen wij de overheid op om te investeren in alternatieven voor dierproeven.

Paulien Edixhoven, campagnecoördinator: “Commerciële dierproefcentra zijn maar wat blij dat de regels nog niet zijn aangepast. Wij voeren de druk op bij de overheid om tempo te maken.”

Actie

Eventpage Facebook. Actie bij Charles River, Den Bosch, van 12:00 uur tot 14:00 uur.

Eventpage Facebook. Actie bij Janssen Pharmaceutica, Beerse, van 15:30 uur tot 17:30 uur.