Main content

Inhoud

Op weg naar een proefdiervrije wereld

Nieuws: 28 juni 2017
Dier­proeven

De overheid stelt dat Nederland wereldleider proefdiervrije innovatie is in 2025. Dan zou de helft van alle dierproeven vervangen zijn door alternatieven. Dit is de ambitieuze doelstelling van het congres dat gisteren plaatsvond in Nieuwegein. 1 Animal Rights directeur Robert Molenaar was een van de 120 participanten: “Het is hoopgevend voor de 1 miljoen proefdieren dat de overheid af wil van dierproeven en kiest voor innovatie.”

Verplichte testen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de opdracht gekregen om een agenda op te zetten met als streven om wettelijk verplichte dierproeven te vervangen door dierproefvrije technieken. Internationale samenwerking en acceptatie van de nieuwe technieken is hierbij noodzakelijk.

De urgentie om deze dierproeven te vervangen is er ook: op dit moment worden nog honden, muizen, ratten, cavia’s en konijnen gebruikt in de labo’s van Charles River in Den Bosch en Janssen Pharmaceutica in Beerse. Denk aan dierproeven waarbij de proefdieren hoge doseringen van stoffen toegediend krijgen en uiteindelijk worden gedood.

Molenaar: “Deze testen zijn onnodig maar vaak wettelijk verplicht, niet alleen nationaal maar ook internationaal. Het is ontzettend belangrijk dat deze dierproeven snel vervangen worden.”

Dierproefnemers niet ontevreden over proefdierengebruik en willen er niet zo nodig van afstappen

Robert Molenaar, Animal Rights

Universiteiten

Op de universiteiten vindt voornamelijk fundamenteel onderzoek met proefdieren plaats. Het Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gaat streefdoelen opzetten om dierproeven te vervangen. Omdat de verschillende onderzoeksvelden nogal van elkaar verschillen is dit een ingewikkelde opgave. Denk aan onderzoek voor hersenziektes die weer andere alternatieven vragen dan onderzoek naar het hart.

Animal Rights directeur Robert Molenaar participeerde in een workshop en merkte op dat er nog veel onwil leeft binnen de wetenschapswereld. “De onderzoekers zijn niet ontevreden over het gebruik van proefdieren en willen er ook niet zo nodig van afstappen. Dat maakt de omslag naar nieuwe technieken een stuk lastiger. Het stellen van harde doelen is noodzakelijk om deze groep te bewegen.”

Kansen

De overheid geeft met het uitspreken van de ambitie en het organiseren van het congres een helder signaal: we moeten af van het gebruik van proefdieren. Niettemin zal dezelfde overheid meer financiële middelen vrij moeten maken om de ambitie ook waar te maken.

Molenaar: “Animal Rights is druk bezig met het inzamelen van 75.000 handtekeningen die we gaan aanbieden aan de staatssecretaris. Dat er een prijskaartje hangt aan het vervangen van dierproeven mag geen obstakel vormen. Het lijden van dierproeven moet gestopt worden.”