Main content

Inhoud

Animal Rights demo: Dierproeven aan de KU Leuven opnieuw gestegen

Nieuws: 24 september 2021
Dier­proeven

Op maandag 27 september houdt Animal Rights een betoging tegen dierproeven aan de KU Leuven, het grootste proefdiercentrum van de hele Benelux. De dierenrechtenorganisatie grijpt de opening van het nieuwe academiejaar aan om aandacht te vragen voor het lot van meer dan 100.000 proefdieren aan de KU Leuven. Volgens Jen Hochmuth van Animal Rights is de actie noodzakelijk: “Het aantal dierproeven aan de KU Leuven neemt al jaren niet af en is volgens de laatste cijfers terug gestegen. Dit is onacceptabel en geen reden om te vieren.”

GROOTSTE PROEFDIERCENTRUM VAN BENELUX

De KU Leuven heeft het grootste proefdiercentrum van België en zelfs de hele Benelux. Vissen, muizen, ratten, hamsters, gerbils, cavia’s, vogels, konijnen, katten, varkens, apen, schapen en runderen, ze worden allemaal massaal gebruikt in experimenten. Animal Rights maakt zich zorgen om het flinke aantal dierproeven die jaarlijks plaats vinden aan de KU Leuven.

In 2017 werden aan de KU Leuven 98.635 dierproeven uitgevoerd en in 2018 was er een lichte daling naar 96.649 dierproeven.1 Volgens de laatste cijfers uit 2019 werden maar liefst 101.773 dierproeven aan de KU Leuven uitgevoerd. Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van de voorbije jaren. In vergelijking: in 2019 werden er over heel België 493.982 dierproeven uitgevoerd 2, waarvan 253.433 in Vlaanderen 3.

Toxicologe en campagnecoördinator Jen Hochmuth vindt het vreemd dat de KU Leuven zo halsstarrig vast blijft houden aan dierproeven: “Er is ontzettend veel wetenschappelijke kritiek op dierproeven. Er is namelijk amper een vertaalslag te maken van proefdier naar mens. Toch blijft de KU Leuven de grootste verbruiker in ons land.”

Wij willen met onze campagne een duidelijk signaal geven dat hersenexperimenten op apen geen noodzakelijk kwaad zijn maar pure kwaadaardigheid.

Jen Hochmuth, Animal Rights

KU Leuven: stop testen op apen!

Onder het mom van de wetenschap proberen dierproefnemers ons steeds wijs te maken dat proefdieren nooit onnodig gedood worden. Zo is de KU Leuven het enige onderzoekscentrum in ons land dat nog dierproeven op apen uitvoert.

De KU Leuven voert ondertussen al meer dan 30 jaar akelige experimenten uit op apen die veel leed bezorgen. En tot nu toe zijn er nog geen tastbare resultaten uitgekomen. Animal Rights organiseert maandelijks een protestactie om aandacht te vragen voor de proefapen.

Europa wil af van dierproeven

Animal Rights is principieel tegenstander van alle dierproeven. Als we geen mensen zonder hun toestemming willen gebruiken als proefobjecten, dan geldt dit universeel voor alle levende wezens. Elk dier is een individu met recht op leven en welzijn, ongeacht nut of noodzaak voor de mens.

Niet enkel Animal Rights, maar heel Europa wil af van dierproeven. Uit opiniepeilingen blijkt dat het beëindigen van dierproeven voor de EU-burgers een prioriteit is: bijna driekwart (72%) is het ermee eens dat de Europese Commissie bindende doelstellingen en termijnen moet vaststellen om dierproeven geleidelijk uit te bannen. Dit wordt bevestigd door de resultaten van het onlangs gelanceerde Europees burgerinitiatief "Save Cruelty Free Cosmetics - Commit to a Europe without Animal Testing", dat sinds 31 augustus al meer dan 140.000 handtekeningen heeft verzameld.

Teken HIER het Europees burgerinitiatief

WAT WIJ WILLEN

In de resolutie die het gebruik van proefdieren wil beëindigen die vorige week door een overgrote meerderheid werd aangenomen, wijst het Europees Parlement erop dat academische instellingen een essentiële rol moeten spelen bij het bevorderen van alternatieven voor dierproeven in wetenschappelijke disciplines en bij het verspreiden van nieuwe kennis en praktijken, die wel beschikbaar zijn maar niet altijd op grote schaal worden toegepast.1

Daarom roept Animal Rights de KU Leuven op om een concreet stappenplan op te stellen om experimenten op dierproeven te vervangen en om de onderzoeksbudgetten te investeren in de ontwikkeling van alternatieve methoden die een beschaafde samenleving waardig zijn.

Animal Rights eist dan ook dat de overheid het financieren van alle apenexperimenten stopzet. "Het fysiek en mentaal pijnigen van dieren voor welke belangen dan ook, hoort niet thuis in een beschaafde samenleving. Een universiteit, zoals de KU Leuven zou het goede voorbeeld moeten geven en dierproeven vervangen door innovatieve ethische onderzoeksmethoden", aldus Hochmuth.

HOE KAN JIJ HELPEN?

Wil je ook dat er een einde komt aan het leed van honderduizenden proefdieren:

  • Kom volgende week maandag naar onze protestactie in Leuven.
  • Teken onze petitie en roep de Belgische regering op om nu echt werk te maken van het vervangen van dierproeven.
Petitie - vervang dierproeven Animal Rights roept de regering op om nu echt werk te maken van het vervangen van dierproeven. Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer