Main content

Inhoud

Animal Rights ontstemd: jacht op patrijs opnieuw geopend

Nieuws: 16 september 2022
Jacht

Donderdag 15 september werd de jacht op de patrijs opnieuw geopend. Ondanks de kritieke toestand van de bodembroeder, mogen 46 wildbeheereenheden tot midden november deze kwetsbare soort doden voor het plezier.1

Animal Rights vindt het onbegrijpbaar dat de jacht op deze soort nog steeds niet verboden werd. "Een volledig jachtverbod geeft aan de patrijs nochtans de broodnodige ruimte om met inspanningen inzake habitatverbetering de soort écht vooruit te helpen", klinkt het volgens Joffrey Legon, campagnecoördinator.

Recht op leven

Allereerst is het van uiterst belang om de essentie om de jacht op de patrijs (en in het verlengde de jacht op alle diersoorten) per direct te stoppen, nogmaals aan te halen: de rechten van het dier zelf. Elk dier heeft recht op leven en welzijn. "De patrijs doet niemand kwaad en toch wordt er hemel en aarde bewogen om jagers hun zelfingenomen recht om levende individuen voor het plezier af te knallen, te eerbiedigen en te verantwoorden. Het doden van eender welk onschuldig levend wezen kan echter nooit ethisch verantwoord zijn", aldus Legon.

De soort doet het niet goed

Naast het intrinsiek recht op leven en welzijn is het geen onbekend gegeven dat het niet goed gaat met de populatie patrijs in zowel Vlaanderen als in de rest van Europa. De akkervogel staat dan ook als “kwetsbaar” gecategoriseerd op de Vlaamse Rode Lijst van broedvogels. Daarnaast is de soort volgens een studie rond broedvogels in Vlaanderen (Vermeersch, 2020) in de periode 2007-2018 met 56% afgenomen.1 De huidige pogingen om de dalende trend een halt toe te roepen, volstaan niet.2 Als we deze weg verder bewandelen is het niet de vraag of maar wanneer de patrijs een diersoort wordt uit een vervlogen tijd.

contradictie

De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de patrijs is het verlies van leefgebied door onder andere intensivering van de landbouw en degradatie van het landschap. Het inzetten op habitatherstel is dan ook van primordiaal belang. Echter is het volstrekt contradictorisch enerzijds inspanningen te leveren om het landschap patrijsvriendelijk te maken en anderzijds de jagers deze dieren te laten doden voor het plezier.

duurzaam afschot

Strengere regels, waaronder het vorig jaar ingevoerde gestandaardiseerde telprotocol, hebben als doel ervoor te zorgen de populatie te beschermen en een "duurzaam afschot" te bekomen. "Het is absurd om er toch maar alles aan te doen om dat zogenaamde duurzaam afschot te vrijwaren. Het is namelijk niet de doelstelling om de actuele populatiegrootte in stand te houden, maar om de soort van de Rode Lijst te krijgen!", stelt Legon.

Legon: "Als jagers als tegenreactie geen inspanningen meer willen leveren inzake habitatverbetering voor de patrijs, dan zijn ze misschien toch niet de grote natuurliefhebbers die ze beweren te zijn."

Geef subsidies voor onder andere soortenbehoud en habitatverbetering aan verenigingen die geen dierenlevens eisen als wederdienst.

niet het enige 'Rode Lijst' -dier

Ook konijnen en hazen bevinden zich op de Rode Lijst en worden nog steeds bejaagd. Pas vorige maand nog uitte Animal Rights haar bezorgdheid om de opening van de jacht op konijnen.

Sluit je nu aan bij onze demonstratie tegen de plezierjacht in Gent en kom op voor deze en alle andere bejaagde diersoorten!

Stop de jacht op Rode Lijst dieren Teken de petitie Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer