Main content

Inhoud

Animal Rights op EU congres voor proefdiervrije wetenschap

Nieuws: 21 mei 2019
Dier­proeven

Animal Rights neemt deel aan de JRC Summer School om kennis en ervaring te delen over de nieuwste niet-dierlijke benaderingen die worden gebruikt in onderzoek en testen, waaronder in-vitro methoden en computersimulaties.

Niet-dierlijke benaderingen in de wetenschap: uitdagingen en toekomstige toepassingen

Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie, dat het EU-referentielaboratorium beheert voor alternatieven voor dierproeven (EURL ECVAM), organiseert een JRC Summer School over "Niet-dierlijke benaderingen in de wetenschap: uitdagingen en toekomstige toepassingen", van 21 tot 24 mei 2019 op de JRC-site in Ispra (Italië). 1

Het programma combineert lezingen van experts uit het veld met tal van interactieve sessies om de uitwisseling van standpunten te stimuleren en het netwerken tussen deelnemers te vergemakkelijken. Daarnaast is het de bedoeling om de rol van de 3V's (Vervanging, Vermindering en Verfijning van dierproeven) in de wetenschap vandaag te onderzoeken door middel van discussie en debat.

Een bezoek aan het EURL ECVAM-laboratorium is ook gepland. Deelnemers worden gevraagd om een poster te presenteren met hun eigen studies, interesses of werkgebied met betrekking tot de onderwerpen van de Summerschool.

"Ratten zijn geen mini-mensen en wij zijn gewoon geen reuzenratten. We moeten stoppen met het gebruik van diergegevens voor de ontwikkeling van proefdiervrije methoden."

Jen Hochmuth, Animal Rights

Nood aan een paradigmaverschuiving om dierproeven te vervangen

Jen Hochmuth van Animal Rights gaat een poster presenteren 1 over de noodzaak van een paradigmaverschuiving in de wetenschap door een exclusieve focus op vervanging in plaats van enkel vermindering en verfijning, omdat dierproeven niet alleen onethisch zijn maar ook slechte wetenschap.

Hochmuth heeft de giftigheid van verschillende stoffen op mens en rat met elkaar vergeleken en vastgesteld dat er heel grote verschillen zijn. 1 Zo kunnen de giftigheidsgegevens uit een rattenmodel de toxiciteit bij de mens slechts in 39% van de gevallen accuraat voorspellen. Slechts voor 20% van de stoffen geeft het rattenmodel dezelfde veiligheidsclassificatie onder de REACH-wetgeving als voor de gegevens van de mens. Hochmuth: “Ratten zijn geen mini-mensen en wij zijn gewoon geen reuzenratten”. Nochtans werden bestaande geven uit dierproeven routinematig gebruikt in computersimulaties modellering met betrekking tot de mens of werden dierlijke cellen gebruikt in in vitro modellen.

De resultaten van het onderzoek van Animal Rights tonen aan dat de vertaalslag van andere dieren naar de mens simpelweg niet werkt. Een model kan alleen maar zo goed zijn als de gebruikte gegevens. En daarom pleit Jen Hochmuth dat wetenschappers moeten stoppen met het gebruik van diergegevens voor de ontwikkeling van proefdiervrije methoden.