Main content

Inhoud

Animal Rights sensibiliseert mensen over wat er zich afspeelt in het Drongengoed

Nieuws: 28 februari 2023
Jacht

Op dit moment worden reeën en damherten koelbloedig afgemaakt in het Drongengoed. Animal Rights voert een sociale mediacampagne, hangt in de omgeving posters met informatie op en staat op straat met banners om de mensen te sensibiliseren over wat er zich (écht) afspeelt in dit natuurgebied.

Campagnecoördinator Joffrey Legon, Animal Rights: "Veel mensen zijn ofwel niet op de hoogte over wat er juist gaande is in het Drongengoed of zijn foutief in de veronderstelling dat er geen alternatieven voor afschot bestaan. De grote meerderheid sluit zich -al dan niet na een gesprek- bij ons aan dat doden hoe dan ook niet de oplossing is."

Lees hier meer over de jachtpartijen in het Drongengoed.

Jachtpartijen

Vanaf 30 januari tot en met 3 februari en van 27 februari nog tot en met 3 maart werd en wordt er gejaagd op reeën en damherten in het Drongengoed. Het Agentschap Natuur en Bos verpachtte hiervoor de jachtrechten aan de hoogste bieders. De aanleiding om over te gaan op populatiebeheer komt er naar zeggen door de onaanvaardbare negatieve impact van de dieren. Er zijn echter maar beperkte tot geen gegevens beschikbaar die deze claim onderbouwen. Ook de zogezegde 'overpopulatie' is gebaseerd op onvoldoende kwantitatieve en kwalitatieve cijfers.

Alternatieven

Naast de vraag of beheer in deze situatie wel degelijk verantwoord(baar) is, worden alternatieven zoals geboortebeperking veel te snel afgedankt. Zolang de jacht als een acceptabele manier van populatiebeheer wordt aanzien, wordt de keuze voor diervriendelijke(re) toepassingen en oplossingen gegijzeld gehouden. De afschaffing van de jacht -waarvoor het maatschappelijk draagvlak toch dagelijks afneemt- als optie, creëert ruimte voor onderzoek en ontwikkeling.

Actie

Animal Rights bereikte reeds duizenden mensen door een succesvolle sociale mediacampagne op te starten en informatieve posters op te hangen in publieke ruimtes, supermarkten, cafés en bij lokale handelaars en daarbij in gesprek te gaan. Daarnaast stonden we reeds 3 maal met onze banners aan een belangrijk kruispunt1 t.h.v. het Drongengoed om voorbijgangers te sensibiliseren. Ook morgen zullen we tijdens de avondspits aanwezig zijn en onze banners uitrollen.

We kregen al heel wat reactie op onze acties: mensen zijn verontwaardigd dat er vandaag de dag nog steeds zo snel gegrepen wordt naar het wapen.

Lees hier onze brief die we schreven naar minister van Omgeving Zuhal Demir


  1. kruispunt Knokkebaan - Urselseweg 

Stakeholder

Animals Rights blijft pleiten om bij overlegmomenten en vergaderingen omtrent beheerkeuzes opgenomen te worden als stakeholder.

Legon:" De belangrijkste stakeholders zijn de dieren zelf en laat het nu net hen zijn die wij vertegenwoordigen."