Main content

Inhoud

Animal Rights tegen uitbreiding IMEC: Proefdieren zijn geen speeltjes!

Nieuws: 9 maart 2017
Dier­proeven

IMEC, het Interuniversitair Micro-electronica Centrum met hoofdzetel te Heverlee (Leuven) heeft een uitbreiding van de milieuvergunning aangevraagd. IMEC wil het huidige aantal proefdieren in de Leuvense vestiging verzesvoudigen. Nadine Lucas, voorzitter Animal Rights: "IMEC wil de proefdieren gebruiken om samen met KU Leuven nieuwe ‘speeltjes’ te ontwikkelen voor hersenonderzoekers. Wij tekenen bezwaar aan!"

Hersenexperimenten op proefdieren

"Speeltjes voor hersenonderzoekers." Zo worden de optische neuroprobes die IMEC samen met KU Leuven ontwikkelt omschreven in het IMEC-magazine. 1 Het gaat om implanteerbare elektroden die bedoeld zijn voor hersenexperimenten op proefdieren.

Nadine Lucas, voorzitter Animal Rights: “De luchtige toon waarop IMEC en KU Leuven hun onderzoeksapparatuur voor proefdieren voorstellen in het magazine zegt alles over het gebrek aan moreel besef in de Vlaamse onderzoekssector. Proefdieren worden louter gezien als werkmateriaal. Om niet te zeggen, als een stuk speelgoed.”

Voor de hersenexperimenten van IMEC en KU Leuven moeten proefdieren ingrijpende operaties ondergaan waarbij elektrische en optische elektroden geïmplanteerd worden in de hersenen via boorgaten in de schedel. De elektroden dienen om de hersenactiviteit van proefdieren te meten en om hersendelen kunstmatig te stimuleren. Na de proeven worden de dieren afgemaakt. 2

Leuven telt momenteel meer proefdieren dan inwoners. Deze waanzin moet stoppen!

Nadine Lucas, Animal Rights

Verzesvoudiging aantal proefdieren

IMEC heeft een aanvraag ingediend om het aantal proefdieren in hun Leuvense vestiging te verzesvoudigen. IMEC is momenteel vergund voor 500 proefdieren. Het bedrijf wil een vergunning bekomen voor huisvesting van 3000 proefdieren. IMEC wil de dieren gebruiken voor nieuwe studies met optische hersenelektroden in samenwerking met KU Leuven.

De elektroden zullen aangebracht worden in de hersenen van genetisch gemanipuleerde proefdieren om hun hersenactiviteit gedurende langere tijd (weken tot maanden) te meten. De hersenexperimenten worden uitgevoerd in het proefdierenlab van IMEC, en de de wettelijk vereiste goedkeuringen van de experimenten worden geregeld door de ethische commissie van KU Leuven.

Bezwaar!

Nergens in Europa worden zoveel proefdieren gebruikt als in Leuven. Campus Gasthuisberg, waar de biomedische faculteit van KU Leuven gevestigd is, heeft vergunning voor 114.560 proefdieren. De universiteit beschikt over een tweede proefdierencentrum op campus Arenberg. Daarnaast zijn in Leuven heel wat biomedische bedrijfjes actief.

Animal Rights dient bezwaar in tegen de uitbreidingsaanvraag van IMEC. Lucas: “Leuven telt momenteel meer proefdieren dan inwoners. Deze waanzin moet stoppen! Wij vragen het Leuvense stadsbestuur en de Deputatie van de Province Vlaams-Brabant om dit zoveelste exces van de Leuvense proefdierenindustrie te weigeren.”

Animal Rights organiseert een mars tegen dierproeven in Leuven

Vervang dierproeven

Dierproeven roepen in de samenleving ethische en wetenschappelijke vragen op. Ethische, omwille van het leed dat proefdieren wordt aangedaan; wetenschappelijke, omdat een deel van de wetenschappelijke gemeenschap de relevantie van diermodellen voor de menselijke geneeskunde sterk betwist.

Lucas: “Er is geen toekomst voor proefdierkundig onderzoek. Rapporten van de Nederlandse overheid tonen aan dat het anders en beter kan. De ontwikkeling van proefdiervrije methoden kan een hoge vlucht nemen mits doordachte plannen van aanpak, een degelijk financieringsprogramma, en een hoognodige mentaliteitsverandering bij de onderzoekers. ”

Grote mars in Leuven

De Animal Rights campagne “Vervang dierproeven” kan op veel bijval rekenen in de samenleving. Via sociale media verzamelden we al ruim 70.000 handtekeningen om overheidssteun te eisen voor de ontwikkeling en promotie van proefdiervrije technieken.

Op 22 april organiseert Animal Rights een Mars tegen dierproeven in Leuven. Noteer de datum in je agenda!