Main content

Inhoud

Animal Rights verstoort vergassing van wilde ganzen

Nieuws: 6 juni 2017
Jacht

Activisten van Animal Rights verstoorden vanmorgen een vergassingsactie van wilde ganzen in het Eemmeer, Blaricum. Animal Rights directeur Robert Molenaar: “We hebben urenlang het werk van Duke Faunabeheer kunnen verstoren waardoor we het leven van zo'n duizend ganzen hebben gered."

Met deze geslaagde actie beschermen we de dieren voor Duke Faunabeheer

Robert Molenaar, Animal Rights

Actie in het veld

Activisten van Animal Rights wisten Duke Faunabeheer van half negen tot half een te dwarsbomen. Dat deden zij eerst door anderhalf uur met een boot voor de vangkraal te liggen. De politie haalde tenslotte de boot naar de kant en legde boetes op.

We ondernamen een tweede poging nadat de politie vertrokken was. Actievoerders renden richting de vangkraal en blokkeerden de ingang met een spandoek. Een grote groep ganzen wist door de commotie ongedeerd te ontkomen. Duke Faunabeheer had op dat moment een zevental ganzen in de vangkraal. Helaas konden we deze dieren niet redden en werden ze vergast. Vervolgens blies Duke Faunabeheer de vangstactie af.

Blinde paniek

Animal Rights maakt zich ernstig zorgen om het welzijn van de ganzen. De dieren worden door Duke Faunabeheer met bootjes opgejaagd en vervolgens het land opgedreven. De ganzen eindigen in de gaskar en sterven na een 2 minuten durende verstikkingsdood. “Tijdens het opdrijven raken de ganzen in blinde paniek en vertrappen elkaar. Deze lijdensweg is onacceptabel,” aldus Molenaar.

Duke Faunabeheer vindt het vangen van ruiende ganzen een spannend spel. Wij hebben vandaag een nieuw spelelement toegevoegd: Animal Rights!

Te veel ganzen

De provincie Noord-Holland vindt dat er teveel ganzen zijn en dat de dieren overlast veroorzaken. Ze eten gras dat bestemd is voor koeien en zijn mogelijk een gevaar voor het vliegverkeer. Er zijn dan ook uitgebreide ontheffingen afgegeven. De dieren worden het hele jaar door neergeschoten en in de maand juni worden ganzen in grote aantallen gevangen en vergast. Ze zijn dan in de rui en zijn niet in staat om weg te vliegen.

Ganzen horen erbij

Animal Rights verzet zich actief tegen de ganzenjacht. Molenaar: “Wij zijn juist trots op de ganzen in ons land. Laat de gans grazen op aangewezen fourageerplekken en verjaag de dieren met diervriendelijke lasers op plekken waar ze niet welkom zijn, zoals bij vliegvelden."