Main content

Inhoud

Animal Rights woedend over start patrijzenjacht

Nieuws: 15 september 2020
Jacht

Dinsdag 15 september wordt de jacht op patrijs opnieuw geopend. Begin dit jaar diende Groen-politica Mieke Schauvliege een wetsvoorstel in om de patrijs van de lijst van jachtwild te halen, dit is echter nog geen realiteit geworden.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Animal Rights is woedend dat de jacht op patrijs gewoon doorgaat. Dit zou zelfs geen discussie moeten zijn. Iedereen is het over eens dat patrijzen het niet goed doen en een nieuwe studie toont aan dat de aantallen sinds 2007 zijn gehalveerd. Er is geen enkele reden om deze dieren dood te schieten, behalve voor het genot van de jager.”

Kom samen met ons demonstreren voor de patrijs op zaterdag 24 oktober in Brugge van 14.00 tot 16.00. Hier vind je de link naar het event.

Er is geen enkele reden om deze dieren dood te schieten, behalve voor het genot van de jager.

Rowena Vanroy, Animal Rights

Patrijzen gaan Europees achteruit

Patrijzen doen het in meerdere Europese landen slecht. Dit is vooral te wijten aan een verminderde habitatkwaliteit in het broedgebied, met name door schaalvergroting en toegenomen intensivering in de landbouw, het toepassen van insecticiden en het verdwijnen van akkeronkruiden. De jacht kan echter de fatale doodsteek betekenen voor het voortbestaan van de soort. In Nederland is de jacht daarom al sinds 1998 gesloten en is de patrijs op de Rode Lijst met bedreigde vogels geplaatst. Sinds 2017 wordt de soort ook niet meer aangemerkt als jachtwild.1

Een nieuwe studie rond broedvogels in Vlaanderen (Vermeersch, 2020) toont aan dat de patrijs in Vlaanderen in de periode 2007-2018 met 56% is afgenomen. Er zouden nog een 5000 paren over zijn.2 In België wil Zuhal Demir eerst meer onderzoek alvorens actie te ondernemen. Dit jaar zullen er dus opnieuw duizenden individuen worden opgejaagd en afgeknald terwijl de aantallen blijven afnemen.3

Geliefd jachtwild

Jagers zijn dol op patrijzenjacht. Het behoort tot de traditie en is volgens hen een van de “mooiste jachten”. In 2017 werden er volgens de officiële afschotstatistieken 15.249 gedood.1 Hoe dit mogelijk is, terwijl de telgegevens van broedvogels van het INBO veel lager liggen is vooralsnog niet opgehelderd.

EET GEEN WILD!

Vanaf de herfst is er in heel wat restaurants en supermarkten vlees afkomstig van jachtwild te vinden. Wie hiervoor kiest draagt niet alleen bij aan verlies van biodiversiteit, maar ook aan het lijden van het dier dat hiervoor letterlijk is neergeknald.

Wie denkt dat gekweekt wild beter af is, is eraan voor de moeite. Het kweken van fazanten, patrijzen en andere “wildsoorten” is dan wel een kleine industrie, beelden van onze Franse collega’s L214 uit een patrijzenkwekerij tonen aan dat ook hier de dieren ontzettend te lijden hebben. Wild is in dit geval dus gewoon hetzelfde als vlees uit de bio-industrie.

Dieren hebben het recht om te leven in vrijheid, kies daarom voor plantaardige alternatieven.

Patrijzen en predatoren

De jachtlobby schuift een andere oplossing naar voor: meer inzetten op het bejagen van predatoren zoals kraaiachtigen en vossen. Het is al helemaal absurd om andere onschuldige dieren te gaan afknallen en tegelijk het plezier van jagers vrij te stellen. Waar de vos jaagt om te overleven, doodt de menselijke predator patrijzen enkel en alleen als tijdverdrijf.

“Het doden van vossen is al helemaal zinloos. Aangezien er niet minder vossen zullen zijn wanneer deze intensief bejaagd worden. Een vrijgekomen territorium zal immers gewoon worden ingenomen door een andere vos. De enige die wint bij dit scenario, is de jager”, zegt Vanroy.

Lees ook: al vijf jaar geen vossenjacht in Luxemburg

Het doden van vossen is al helemaal zinloos. De enige die wint bij dit scenario, is de jager.

Rowena Vanroy, Animal Rights

Ook in Wallonië gaat de jacht verder

Eind 2019 behaalde de Waalse Vogelbescherming een overwinning: de Raad van State deed een uitspraak, waardoor de jacht op patrijs in de praktijk gesloten zou zijn. Intussen heeft Waals minister Willy Borsus echter een nieuw wetsvoorstel gelanceerd dat de jachtmodaliteiten voor de periode 2020-2025 vastlegt. Daaruit volgt dat de jacht op patrijs opnieuw is toegestaan. Vanaf 1 juli 2022 zal er enkel nog op patrijzen mogen worden gejaagd indien er een beheersplan is opgemaakt. Voor de Waalse patrijzen zal er dus niets veranderen.1