Main content

Inhoud

Patrijzen

Het gaat niet goed met de patrijzen in Vlaanderen, toch mogen ze nog steeds door jagers gedood worden. In 2016 werden 14.348 patrijzen gedood. Cijfers van latere jaren zijn niet voorhanden. Jagers willen de jacht graag behouden omwille van traditie en omdat het volgens hen een van de mooistejachten is. Animal Rights vindt wilde dieren schieten voor menselijke belangen onacceptabel en steunt het wetsvoorstel om de patrijs van de lijst van jachtwild te halen.

Teken ook de petitie om de heksenjacht op de vos te stoppen.

Lees hier meer achtergrondinformatie over de patrijs

Patrijzen zijn akkervogels die in veel Europese landen achteruitgaan. Ze staan als kwetsbaar op de rode lijst.

Belangrijke artikelen