Main content

Inhoud

'Beter leven' redt geen enkel vleeskuiken

Nieuws: 17 augustus 2021
Slacht

Supermarkten pakken trots uit met plannen om de ‘plofkip’ achterwege te laten en te vervangen door kippenvlees dat aan de voorwaarden van het Better Chicken Commitment voldoet. ‘Meer dierenwelzijn voor de kippen in de vleesindustrie,’ zeggen de supermarkten. Animal Rights stipt aan dat de dieren dan wel 7 tot 10 dagen langer mogen leven en hun bestaan een tikje minder droef is dan van de reguliere ‘plofkip’, maar dierenwelzijn in de kippenvleessector is een regelrechte illusie. De dieren groeien nog steeds abnormaal snel en zitten gevangen in monsterlijk grote lichamen wanneer ze piepend als kuikens naar de slacht worden afgevoerd.

Better Chicken Commitment (BCC)

In 2017 werd het BCC opgericht door verschillende non-profit organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn voor kippen op Europees niveau. Het gaat concreet over meer ruimte voor vleeskuikens. De stallen worden voorzien van zitstokken en strobalen. Daarnaast moeten de dieren daglicht krijgen en moet de sector overschakelen op een trager groeiend ras. Bij de klassieke ‘plofkip’ groeien de kuikentjes in de stallen in een zestal weken tijd op tot kippen van meer dan 2 kilogram.

België

Op 16 augustus 2021 kondigen supermarktketens Colruyt en Okay (onderdeel van Colruyt) aan dat zij als eerste Belgische supermarkten de reguliere ‘plofkippen’ uit de rekken bannen in 2026. Daarnaast zullen de kuikens in de stallen geboren worden zodat het levende vervoer van de broeierij naar de stal omzeild kan worden. Colruyt Group zegt daarover dat dit zal leiden tot een daling van het antibioticagebruik en voegt daaraan toe: “Alle standaardkippen die verkocht worden in de beenhouwerij of diepvriesafdeling van de supermarkten en goed zijn voor driekwart van het totale kipvolume, zullen tegen 2026 aan het BCC-label voldoen.” 1

Opvallend: Colruyt Group geeft aan dat de dure investeringen die zullen gedaan worden in de stallen, niet zullen doorgerekend worden aan de consument.

Delhaize geeft aan dat zij in gesprek zijn met hun leveranciers om de dierenwelzijnsstandaarden te verhogen. De verschillende supermarktketens werken elk met aparte leveranciers. 2 Op 17 augustus laat Delhaize weten dat ook zij het Better Chicken Commitment zullen onderschrijven en de standaarden voor de productie van vleeskippen dus zal verhogen.

Nederland

In Nederland zal vanaf 2023 iedere supermarkt overgestapt zijn op het zogeheten "Beter Leven" keurmerk. Dat keurmerk moet erop toezien dat de vleeskuikens iets meer ruimte krijgen en afleiding krijgen in de vorm van gestrooid graan en strobalen om het natuurlijke gedrag van de dieren aan te moedigen. Ook toegang tot daglicht behoort tot de vereisten.

Eerder hebben al de supermarkten Albert Heijn, Lidl, Jumbo, Plus, Aldi, Picnic, Coop, Dirk, Vomar, MCD, Boon's Markt, DekaMarkt, Spar en Hoogvliet aangekondigd om alleen nog minimaal voor de Beter Leven 1 ster kip te gaan. Boni liet vorige week weten dat ook zij hierop over gaan stappen. Veel groothandels, poeliers, horecabedrijven en slagerijen verkopen nog wel de "plofkip". De overstap van de supermarkt geldt alleen voor de “verse kip”.1

Illusie

Dat deze kippen ‘een goed leven krijgen’ is een zoveelste illusie. Deze kuikens krijgen hooguit 'een minder slecht leven' dan hun soortgenoten in reguliere bedrijven. Ook bij de productie van kippenvlees dat voldoet aan de standaarden van het label is de hoofdbekommernis van de fokker de rendabiliteit van het bedrijf. De enige manier om bij te dragen aan het welzijn van kippen, is kip van je bord laten.

‘Plofkip’ versus biokippen

In de biologische sector worden ‘traaggroeiende’ vleeskippenrassen gebruikt. Waar hun reguliere soortgenoten 'slachtrijp' zijn op de leeftijd van 42 dagen (zes weken) en de kippen die onder het nieuwe BCC vallen op 49-52 dagen naar de slacht gaan, bereiken biokippen het gewenste slachtgewicht pas na 81 dagen (11,5 weken). Dat is nog altijd een waanzinnig hoog groeitempo. Ter vergelijking: een legkip is volgroeid na 18 weken.

In een biokippenstal worden een tiental kippen per vierkante meter gehouden. De dieren kunnen ook naar buiten, waarbij de bezettingsgraad van de buitenloop 4 kippen per vierkante meter bedraagt. De groepsgrootte in een biostal is beperkt tot 4800 kippen, wat nog steeds veel te veel is om een natuurlijke pikorde te realiseren. Tegen de tijd dat de biokippen ‘slachtrijp’ zijn heeft 8 tot 14 procent van de dieren last van hakdermatitis, en 25 procent, ofwel 1 op 4 biokippen, loopt kreupel. Het ruimen van de stal, het transport naar het slachthuis, en het slachten verloopt bij biokippen op precies dezelfde manier als bij reguliere vleeskippen. 1

Doodgroeien in de stallen

De onnatuurlijk opgedreven groeisnelheid heeft ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van de kuikens. Tegen de derde week is driekwart van de kuikens niet meer in staat om normaal te lopen. Een derde van de dieren lijdt chronische pijn aan poten en gewrichten. Ze bewegen steeds minder en blijven steeds langer in het natte strooisel liggen dat met uitwerpselen bevuild is. Daarnaast lijden veel kuikens aan buikzucht en het vocht dat rond de organen is opgehoopt, maakt ademhalen zeer moeilijk. Bijna 50% lijdt aan tibiale dyschondroplasie of misvormingen bij de vorming van het kraakbeen.

Tegen de vierde week hebben ook de inwendige organen zwaar te lijden onder het hoge groeitempo. Een deel van de kuikens bezwijkt door aandoeningen aan hun hart, darmen en luchtwegen. Sommige kuikens vallen plots dood, ze zijn letterlijk doodgegroeid. Andere stikken als gevolg van buikzucht, omdat het vocht rond de organen het ademen uiteindelijk onmogelijk maakt. Vele kuikens worden kreupel omdat hun gewrichten het abnormaal zware lichaamsgewicht niet meer kunnen dragen.

Update

Op 10 september volgt Lidl België: ook in deze supermarkten zal vanaf 2026 geen klassieke 'plofkip' meer verkocht worden. Dat geldt voor zowel zowel vers als diepgevroren kippen. 1

Op dinsdag 21 september 2021 kondigt ook Aldi aan tegen 2026 geen klassieke 'plofkip' meer in de Belgische rekken te zullen hebben. Al sinds deze maand verkoopt Aldi het vlees van 'braadkippen' die zijn gefokt volgens de standaarden van het BBC. 2

Red de kippen, kies plantaardig

Animal Rights roept de consument op om te kiezen voor de enige echte diervriendelijke producten: plantaardige alternatieven.

Lees hier meer over heerlijke plantaardige alternatieven voor kip: Alternatieven voor kippenvlees.

Better Chicken Commitment

Het Better Chicken Commitment werd opgericht door zo'n 30 NGO's die zich inzetten voor meer dierenwelzijn in Europa. Concreet zien de stallen die het BCC onderschrijven er zo uit:

  • Per 1000 kippen wordt er 2 meter aan zitstokken voorzien.

  • De kuikens behoren tot een trager groeiend ras en worden op de leeftijd van tot 49 tot 56 dagen geslacht.

  • Er mogen maximum 15 kippen per vierkante meter in de stallen zitten. Dat komt neer op 30kg per vierkante meter.

  • Bij het bedwelmen van de dieren moet gebruik gemaakt worden van gecontroleerde atmosferische bedwelming met behulp van inert gas of meerfasensystemen, of effectieve elektrische, onomkeerbare bedwelming.

  • Ten minste 50 lux licht, inclusief natuurlijk licht.

  • Moeten voldoen aan alle EU-wet- en regelgeving inzake dierenwelzijn, ongeacht het land van productie.

  • Bovenstaande normen moeten worden nageleefd en gecontroleerd worden door audits door derden en door jaarlijks publiekelijk verslag uit te brengen over de vorderingen met betrekking tot deze verbintenis met het BCC.