Main content

Inhoud

BPRC wil meer geld voor minder dierproeven

Nieuws: 12 maart 2019
Dier­proeven

Het worden spannende tijden voor de apen in het testcentrum BPRC in Rijswijk. Uiterlijk 1 april zal de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, de Kamer informeren over de reductie van het aantal proeven op apen. 1 Robert Molenaar van Animal Rights: “Het BPRC is grotendeels afhankelijk van de subsidies vanuit de EU. Minder apentesten betekent minder geld. Het BPRC wil wel kleiner worden maar dan moet de Nederlandse overheid financieel bijspringen.”

20 april 2019: Mars op Wereldproefdierendag in Rotterdam.
24 april 2019: Actie op Wereldproefdierendag in Leuven.

Hoop voor de apen

Midden 2018 gaf de minister het BPRC twee opdrachten mee: start direct met geboortebeperking van de kolonie apen en stel een plan op voor het verminderen van de apentesten met 40%. 1 Van Engelshoven wil ook onderzoeken of de apentesten in het Erasmus MC en het Herseninstituut samengevoegd kunnen worden met het BPRC. De opzet is om te kijken of dit kan bijdragen aan het verminderen van het aantal proeven op apen in Nederland.

“We zijn blij dat er nu eindelijk stappen worden ondernomen om het aantal apentesten te reduceren. Voor Animal Rights blijft het streven om volledig te stoppen met deze experimenten,” aldus Molenaar.

Geleidelijke afbouw

De minister baseert haar oordeel deels op het rapport van Van der Torre waarin drie toekomstscenario’s over het BPRC staat beschreven: ongewijzigd beleid, gezonde exploitatie en geleidelijke vermindering. De minister lijkt te kiezen voor geleidelijke vermindering. Het aantal dierexperimenten neemt in dit scenario af met 40% van 250 per jaar tot 150 per jaar. De fokkolonie zal bestaan uit 840 apen. Het BPRC krijgt hier 10 jaar de tijd voor. Ondanks de afname in het aantal dierproeven nemen (volgens het rapport de totale kosten) slechts af met 6% en de vaste kosten met 4%. 1

Molenaar: “Omdat het BPRC amper de broek kan ophouden zal de overheid jaarlijks 2 miljoen euro extra moeten bijdragen. Momenteel krijgt het BPRC al meer dan 5.5 miljoen euro voor de exploitatiekosten. Sluiting van het BPRC is niet alleen de goedkoopste maar ook de beste oplossing.”

Red de apen uit de laboratoria Teken de petitie Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer