Main content

Inhoud

Red de apen uit de laboratoria

Teken de petitie

Dier­proeven

In Nederland worden nog steeds honderden apen gebruikt in gruwelijke experimenten. Nederland is ook nog eens de spil in de Europese apenhandel voor vivisectie. In België worden aan de KU Leuven apen gebruikt in akelige testen en er worden zelfs dierproeven op wilde bavianen uitgevoerd in het buitenland.

Animal Rights voert campagne voor stopzetting van apenexperimenten en de handel in proefapen, het vervangen van dierproeven en voor het uitplaatsen van ex-proefapen naar een opvangcentrum. Met 40.000 handtekeningen roepen we de politiek op om de apen te redden uit de laboratoria.

  • Al 74.000 mensen hebben de petitie getekend.

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer