Main content

Inhoud

Cruciaal moment voor de patrijs!

Nieuws: 18 september 2020
Jacht

Volgende week woensdag buigt de commissie leefmilieu en natuur zich over het wetsvoorstel van Groen-politica Mieke Schauvliege om de patrijs van de lijst van jachtwild te halen.

Rowena Vanroy, Animal Rights: "Dit is een cruciaal moment voor de patrijzen! Volgende week woensdag kan voor tienduizenden dieren het verschil betekenen tussen leven en dood."

Lees ook: Laat Demir de patrijs uitsterven?

Demir geen voorstander om de jacht te sluiten

Begin dit jaar verklaarde minister Demir nog dat er nog meer onderzoek nodig is naar de impact van de jacht op de populatietoestand. Welke stappen ze hierin intussen heeft genomen is niet duidelijk. Het lijkt erop dat Demir niet alleen het sluiten van de jacht, maar ook het onderzoek waar ze het over heeft op de lange baan schuift. De nieuwe studie rond broedvogels in Vlaanderen (Vermeersch, 2020) stelt echter opnieuw dat de patrijs in Vlaanderen in de periode 2007-2018 met 56% is afgenomen. Er zouden nog een 5000 paren over zijn, terwijl er in 2017 alleen al 15.249 zijn gedood door jagers! Op dinsdag 15 september werd de jacht dan ook opnieuw geopend.

Wees een stem voor de patrijs!

Om de commissie en minister Demir aan te sporen actie te ondernemen en de patrijs van de lijst van jachtwild te halen, hebben we je hulp nodig! We roepen iedereen op de minister en de leden van de commissie een beleefde e-mail te sturen om hen te vragen het wetsvoorstel van Mieke Schauvliege te steunen. Alle e-mailadressen vind je hier.

Voorbeeldbrief

Geacht parlementslid,

Ik richt dit schrijven tot u omdat ik mij zorgen maak over de patrijzen in Vlaanderen. Studie na studie toont aan dat het niet goed gaat met deze vogeltjes. Vorige week publiceerde het INBO het nieuwe rapport broedvogels (2007-2018), waarin nogmaals wordt aangegeven dat het aantal patrijzen in die periode met 56% is afgenomen.

Ik vraag u om het wetsvoorstel om de patrijs van de lijst van jachtwild te halen te steunen om de volgende redenen:

1) Patrijzen vormen geen overlast of veroorzaken geen schade. De jacht op patrijs is enkel gemotiveerd door traditie en voorliefde voor het eten van patrijs. Patrijzenjacht is pure plezierjacht.

2) De jacht is dan wel niet de voornaamste oorzaak van de achteruitgang van de patrijs, het aantal patrijzen bevindt zich op een kritiek dieptepunt. Een eerdere studie van het INBO haalde aan dat met deze dichtheden, de jacht de fatale doodssteek kan betekenen voor de patrijs (Scheppers, 2019). Volgens het rapport broedvogels zouden er nog ongeveer 5000 broedparen zijn, terwijl er volgens de laatste afschotstatistieken (2017) nog 15.249 zijn geschoten.

3) Sommige WBE’s tonen zich verantwoordelijk en stoppen uit eigen initiatief (tijdelijk) met patrijzenjacht. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat natuurbescherming wordt overgelaten aan de goede wil van jagers. Om deze soort te steunen zijn er structurele veranderingen nodig.

4) Jagers argumenteren dat zij ook meehelpen met het beschermen van de patrijs. HVV heeft een aantal projecten waarbij in dialoog wordt gegaan met landbouwers en jachtgroepen leggen zelf houtkanten en faunavriendelijke akkerranden aan. Zij krijgen echter ook steun van de overheid om voor dit soort projecten. Het is enerzijds prima mogelijk om, indien jachtgroepen zich niet langer willen inzetten bij een eventueel verbod, natuurverenigingen te stimuleren gelijkaardige projecten op touw te zetten of de werking van het ANB in deze uit te breiden. Anderzijds kunnen jagers hun werking voor de patrijs ook verderzetten zonder dat ze in ruil patrijzen mogen schieten. Dit is bijvoorbeeld ook zo in Nederland.

5) Een ander argument om de jacht te laten doorgaan is dat de jacht in Nederland sinds 1998 is gesloten, maar de patrijs het nog steeds niet goed doet. Dit is echter een foute conclusie. De patrijs doet het slecht ondanks dat de jacht is gesloten, hoe de patrijs het in Nederland zou doen als de jacht nog steeds geopend zou zijn, weten we niet.

6) Wat betreft het verhogen van de jachtdruk op predatoren, dit is een volstrekt zinloze maatregel daar is zo ongeveer elke bioloog en natuurvereniging het over eens. Als territoriale diersoort wordt het leefgebied van een gedode vos gewoon overgenomen door een andere vos. Stoppen met jagen op de vos, zorgt niet voor meer vossen. Dit toont het voorbeeld van Luxemburg aan, waar de vossenjacht sinds 2015 gesloten is, maar er toch geen vossenexplosie heeft plaatsgevonden. De beste manier om patrijzen te beschermen tegen predatoren is de kwaliteit van hun leefgebied te verbeteren.

7) Ook klimaatverandering speelt onze fauna en flora parten. Onder de droogtes van de voorbije jaren hebben alle wilde dieren te lijden, inclusief de patrijs. Dit voltrekt zich allemaal aan een sneltempo. Met de huidige gang van zaken komen eventuele beleidsaanpassingen gewoonweg te laat.

8) Omwille van het voorzichtigheidsbeginsel is het dus aan te raden om de jacht op patrijs te sluiten. De enige die hier iets mee te verliezen heeft, is de jagerij. Ik ben van mening dat de wens om deze hobby te blijven uitoefenen ondergeschikt aan het dierenleed en het risico voor het behoud van de soort dat hiermee gepaard gaat.

Ik vraag u met klem de patrijzenjacht verleden tijd te maken!

Hoogachtend,