Main content

Inhoud

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH: JACHTWILD ILLEGAAL UITGEZET

Nieuws: 1 september 2021
Jacht

Animal Rights werd deze week op de hoogte gebracht over een mogelijke illegale uitzetting van jachtwild te Kruisem, Oost-Vlaanderen. Deze keer gaat het om een twintigtal fazanten. De klacht werd doorgegeven aan de natuurinspectie die de zaak verder onderzoekt. Joffrey Legon, Animal Rights: “Fazanten en ander zogenaamd jachtwild worden uitgezet om daarna tijdens het jachtseizoen bejaagd te worden. Wij staan erop dat wanpraktijken als deze streng aangepakt worden. Wie de wet overtreedt, moet gestraft worden!”

Lees ook: lokaal jachtverbod na uitzetten patrijzen

HET UITZETTEN VAN WILD IS VERBODEN

De jacht op fazanten wordt half oktober geopend. Vanaf dan mogen jagers voor hun plezier deze voelende individuen het leven ontnemen. Jachtwild uitzetten is verboden, maar sommige jagers kunnen het toch niet laten. Soms wordt er gebruik gemaakt van voederbakken zodat de dieren ter plaatse blijven, dat was ook hier het geval. Het kweken en uitzetten van wild is, niet alleen verboden1maar ook verwerpelijk.

“Deze dieren en ander uitgezet wild hebben niet hetzelfde instinct als hun soortgenoten en zijn zo makkelijker af te schieten”, zegt Joffrey Legon van Animal Rights.

“Op termijn kan enkel een totaalverbod op de plezierjacht jagers ontraden om zich aan dit soort wanpraktijken te beschuldigen"

Joffrey Legon, Animal Rights.

KOM OOK OP VOOR DE FAZANTEN!

De fazanten ter plaatse zijn een vogel voor de kat, of in dit geval: de jager. Normaal verstoppen fazanten zich in bomen of beschutte plaatsen wanneer er gevaar dreigt. Hier lopen ze doelloos en ontredderd rond. “Ze weten zelfs niet wat doen als je er met de auto langsrijdt”, zegt een buurtbewoner.

Animal Rights wil dat deze weerloze dieren beschermd worden en ijvert op zijn minst voor een (tijdelijk) jachtverbod op kleinwildsoorten in de regio. “Op termijn kan enkel een totaalverbod op de plezierjacht jagers ontraden om zich aan dit soort wanpraktijken te beschuldigen,” zegt Joffrey Legon, Animal Rights.

Het is bovendien niet de eerste keer dat Animal Rights melding krijgt van jachtinbreuken. Ook vorig jaar bracht Animal Rights aan het licht hoe er “wilde” eenden werden uitgezet in Wingene en patrijzen in Veurne.
Wij roepen iedereen op om meteen een melding te maken bij de natuurinspectie wanneer zij vermoeden dat er dieren zijn uitgezet. Enkel door met zijn allen samen te werken, kunnen we aantonen dat dit nog steeds op grote schaal gebeurt.

Je kunt ook contact opnemen met Animal Rights via info@animalrights.be voor advies. Of ontdek hier hoe je nog kan helpen of geef jezelf op als vrijwilliger bij de Hunt Saboteurs.