Main content

Inhoud

De KU Leuven doodt honderdduizenden overbodige proefdieren

Nieuws: 21 augustus 2020
Dier­proeven

De KU Leuven heeft het grootste proefdiercentrum van België en zelfs van de hele Benelux. In 2017 werden meer dan een half miljoen dierproeven over heel België uitgevoerd, waarvan 100.000 aan de KU Leuven alleen al. Onder het mom van de wetenschap proberen dierproefnemers ons steeds wijs te maken dat proefdieren nooit onnodig gedood worden. Nu blijkt dat de KU Leuven bijna 2 keer zoveel proefdieren op haar geweten heeft dan dat ze daadwerkelijk in dierproeven gebruikt.

Jen Hochmuth: "Proefdieren worden beschouwd als voorwerpen voor menselijke doeleinden en weggegooid alsof ze niets anders zijn dan levenloos menselijk eigendom.”

Proefdieren worden beschouwd als voorwerpen voor menselijke doeleinden en weggegooid alsof ze niets anders zijn dan levenloos menselijk eigendom.

Jen Hochmuth, Animal Rights

De KU Leuven doodt meer proefdieren dan dat ze daadwerkelijk in dierproeven gebruikt

In totaal werden in 2017 aan de KU Leuven 98.635 proefdieren onderworpen aan meestal dodelijke dierproeven.1 Daarmee is de KU Leuven de grootse proefdiergebruiker van België en zelfs van de hele Benelux. Alsof deze cijfers op zich niet al choquerend genoeg zijn, blijkt uit een nieuw rapport van de universiteit dat er zelfs meer proefdieren overbodig gedood worden zonder dat ze überhaupt voor een dierproef gebruikt worden. In 2017 werden 160.555 proefdieren in voorraad gedood.2 Het gaat hierbij om muizen, ratten, konijnen en zebravissen. Voor 2018 en 2019 zijn nog geen cijfers beschikbaar. Uit de cijfers van de KU Leuven blijkt dat het bij deze overbodige of surplusdieren vooral om genetisch gemanipuleerde muizen gaat. Terwijl er in 2017 76.486 muizen in dierproeven werden gebruikt, werd een totaal van 133.026 muizen met een genetische modificatie gekweekt die achteraf als ongeschikt of overbodig afgemaakt werden.

Jen Hochmuth: “Het genetisch modificeren is een schending van dierenrechten, omdat het manipuleren van dieren voor menselijke doeleinden de intrinsieke waarde van andere dieren ontkent, alsof ze niets anders zijn dan menselijk eigendom. Daarom pleiten we ook voor de volledige vervanging van dierproeven.”

Teken onze petitie: Stop de genetische modificatie van dieren

Wist je dat er maar liefst 9 wettelijk toegestane methoden bestaan, over hoe proefdieren gedood mogen worden? Daaronder vallen vergassen, onthoofden, het breken van de nek en een klap op de kop. Bovendien is er een discussie gaande om nieuwe dodingsmethoden in te voeren zoals bevriezing.

Lees ook: Hoe worden proefdieren gedood

Te weinig transparantie over exacte cijfers voor België

In de hele Europese Unie werden in 2017 bijna 24 miljoen proefdieren getraumatiseerd, gemarteld, ziek gemaakt, vergiftigd, uitgehongerd en uiteindelijk gedood in wrede experimenten of simpelweg als overbodig of ongeschikt afgemaakt.1 Ongeveer de helft daarvan werd daadwerkelijk gebruikt voor proeven. De andere 12 miljoen werden 'in voorraad gedood'. Deze dieren waren wel gefokt, maar niet gebruikt omdat ze overbodig waren of omdat ze niet de gewenste genetische eigenschappen hadden waarvoor proefdiernemers de dieren willen gebruiken.

Dit jaar werden voor het eerst in België cijfers van het aantal surplusdieren gedood in 2017 opgevraagd. In een aantal Europese landen zoals onder meer Nederland worden deze cijfers al langer officieel gerapporteerd. Voor België is dit nieuw en worden deze gegevens nu opgenomen in de 5-jaarlijkse statistieken zoals voorzien in het implementatierapport van de EU-richtlijn 2010/63 (Art 54(1) en 57). De cijfers moeten volgens de wet elke 5 jaar opgevraagd worden om aan de Europese rapporteringsplicht te voldoen.

Momenteel zijn de officiële cijfers van proefdieren die in voorraad gedood worden in België nog niet publiek beschikbaar. Europese cijfers laten ons vermoeden dat er evenveel proefdieren overbodig gedood worden dan dat er jaarlijks in dierproeven gebruikt worden. Als er jaarlijks meer dan 500.000 dieren aan akelige dierproeven onderworpen worden, betekent dit dat er nog een half miljoen dieren daarbovenop in voorraad afgemaakt worden. Het gebrek aan transparantie over dierproeven wordt terug aan de kaak gesteld want de exacte cijfers over de aantallen in België zijn niet publiek beschikbaar.

Nog meer proefdieren afgemaakt door coronacrisis

Je zou er misschien niet bij stil staan, maar nu het onderzoek voornamelijk op corona focust is een groot deel van dierproeven stilgevallen. En daarvoor moeten nog meer overbodige proefdieren sneuvelen dan anders. Voordat de jaarlijkse proefdiercijfers van 2019 bekend gemaakt worden is er geen zicht op exacte cijfers. Kris Meurrens, hoofd van het Animalium van de KU Leuven bevestigt dat “niet meteen bruikbare dieren geëuthanaseerd moesten worden”.1 Volgens zijn schatting gaat het om 5 tot 10% van de proefdieren. De KU Leuven is met 100.000 dierproeven per jaar het grootste proefdierlabo van heel België. Dit zou betekenen dat de KU Leuven 5.000 tot 10.000 proefdieren extra vernietigd heeft door de coronacrisis.

Lees ook: Proefdieren in de coronacrisis behandeld als vervallen producten

Het standpunt van Animal Rights is dat proefdieren überhaupt niet gebruikt dienen te worden in experimenten. Zet in op moderne dierproefvrije onderzoeken: daar hoeft geen enkel dier onder het mom van de wetenschap of overbodig gedood te worden.

Vervang dierproeven als de enigste oplossing

In België wordt maar een minderheid van de dierproeven uitgevoerd om ziektes te genezen. Een groot deel van het belastinggeld wordt gebruikt om de nieuwsgierigheid van wetenschappers te bevredigen. Dit gebeurt onder de naam van 'fundamenteel onderzoek' waar de kernvraag meestal onbeantwoord blijft en slechts resulteert in nieuwe vragen en dus nog meer dierproeven. Het standpunt van Animal Rights is dat proefdieren überhaupt niet gebruikt dienen te worden in experimenten. Zet in op moderne dierproefvrije onderzoeken: daar hoeft geen enkel dier onder het mom van de wetenschap of overbodig gedood te worden.

Meer dan een half miljoen proefdieren worden jaarlijks in experimenten gebruikt en gedood in Belgische proefdiercentra en nog eens even veel worden in voorraad gedood zonder voor een dierproef gebruikt te worden. Ondanks dit enorme proefdierenleed blijven de resultaten grotendeels uit. Wij delen de mening met een groeiend aantal wetenschappers dat het verdere gebruik van proefdieren in feite een belemmering vormt voor de wetenschappelijke vooruitgang en de verbetering van de menselijke gezondheid.

Lees ook: Weetjes over dierproeven

Het is onze missie om te tonen dat er geen dilemma is, omdat dierproeven geen noodzakelijk kwaad zijn. Het is een keuze tussen goede wetenschap en zinloze wreedheid. En goede wetenschap is proefdiervrij. Daarom is Animal Rights ook gestart met de nieuwe campagne Animal Free Science om over de laatste dierproefvrije ontwikkelingen te informeren. We lobbyen bij politici en bedrijven om de verouderde wetgeving aan te passen en om meer fondsen voor proefdiervrij onderzoek vrij te maken.