Main content

Inhoud

Een miljoen euro belastinggeld naar nieuwe apenexperimenten

Nieuws: 11 januari 2017
Dier­proeven

Terwijl 79% van de Belgen een verbod wenst op experimenten op apen heeft de overheid meer dan een miljoen euro gemeenschapsgeld bestemd voor hersenonderzoek met apen aan de KU Leuven. In de ontwikkeling en promotie van alternatieven om dierproeven te vervangen wordt amper geïnvesteerd.

Vier nieuwe apenprojecten gestart

Eind 2016 besliste het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen) over de toekenning van nieuwe overheidssubsidies voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten.1 Niet minder dan 1.161.105 euro werd toegekend aan KU Leuven voor de financiering van experimenten op apen. In januari 2017 gaan vier nieuwe onderzoeksprojecten van start waarbij hersenstudies zullen uitgevoerd worden op apen.2

Elf proefapen zullen de komende maanden zware trainingsprogramma’s doorlopen, ingrijpende hersenoperaties ondergaan waarbij elektroden geïmplanteerd worden in hun brein, en op strenge waterdiëten gezet worden om hen te dwingen mee te werken met de onderzoekers.3

Financiering dierproeven gaat door ondanks wens bevolking

Naast de jaarlijkse miljoenensubsidies voor de Leuvense apenexperimenten, stelt de Vlaamse overheid fortuinen aan gemeenschapsgeld ter beschikking van de proefdierenindustrie. Met dit geld worden honderdduizenden dieren gefokt, ziek gemaakt, verminkt, gedood in proeven die het daglicht niet kunnen verdragen.1 Proeven waarvan de meerderheid van de bevolking wenst dat ze verboden worden, zo blijkt uit enquêtes.

Dierproeven zijn niet langer ‘het noodzakelijke kwaad.'

Nadine Lucas, Animal Rights

Maak van ‘vervanging dierproeven’ een prioriteit

In 2009 werd in het Belgische Parlement een wet bekrachtigd voor de oprichting van een centrum ter bevordering van innovatieve technieken om dierproeven te vervangen.1 Het centrum werd nooit opgericht. Politici stelden dat er ‘geen geld is' voor een dergelijk centrum. Ondanks het 'gebrek aan geld' voor alternatieven besteed de regering anno 2017 nog steeds miljoenen subsidies aan dierproeven.

Uit studies van de Nederlandse overheid blijkt dat de vervanging van dierproeven voornamelijk een kwestie is van prioriteiten stellen. Mits de nodige financiële investeringen kunnen de huidige dierproeven op 8 jaar tijd gehalveerd worden.”2

  • 79% van de Belgen wenst een verbod op apenexperimenten
  • 81% wil een verbod op proeven op honden en katten
  • 64% van de bevolking wil dat alle dierproeven verboden worden

Bron: IPSOS

Jij kan helpen!

Het komt er nu op aan dat overheden financiële middelen beschikbaar stellen om daadwerkelijk tot afbouw en vervanging van dierproeven te komen. Animal Rights roept de Vlaamse en de Nederlandse regering op om samen werk te maken van de vervanging van dierproeven. Wij eisen dat onderzoeksbudgetten geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van alternatieve methoden die een beschaafde samenleving waardig zijn.