Main content

Inhoud

Eenden sterven vreselijke dood door laksheid eendenslachter Tomassen

Nieuws: 3 mei 2024
Slacht

Omdat de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) niet of te slap optreedt tegen de diverse welzijnsovertredingen bij eendenslachter Tomassen Duck-To, dient Animal Rights een nieuw handhavingsverzoek in voor de eenden; deze keer voor de zogenaamde ‘rugliggers’.

Tijden het vangen en in kratten gooien of tijdens (ruw) transport naar het slachthuis belanden eenden op hun rug en zijn vaak niet meer in staat om zelfstandig overeind te komen. In het slachthuis worden dergelijke ‘rugliggers’ veelvuldig aangetroffen in de overvolle kratten. Omdat eenden geen middenrif hebben, drukken, wanneer de eend op de rug ligt, alle organen op de longen. Hierdoor kan desbetreffende eend moeizaam ademhalen, raakt de eend in paniek en kan de eend door een gebrek aan lucht komen te overlijden.
Dat ‘rugliggers’ daadwerkelijk op een vreselijke wijze stikken, blijkt uit de door NVWA-inspecteurs opgestelde inspectierapporten van 2 november 2023 en 14 december 2023.

Op een slachthuis rust de wettelijke plicht om de welzijnsomstandigheden van elke zending dieren bij aankomst systematisch te beoordelen en direct de nodige maatregelen te treffen om welzijnsproblemen bij hulpbehoevende eenden te verhelpen. Wanneer dat beoordelen niet of niet tijdig gebeurt of wanneer de benodigde maatregelen niet of niet tijdig worden getroffen, wordt vermijdbare spanning en lijden bij de voor de slacht aangevoerde eenden niet voorkomen, terwijl dat wel wettelijk verplicht is. Ook wordt dan zonder redelijk doel de gezondheid of het welzijn van desbetreffende eend benadeeld en ook dat is verboden.

Medewerkers van het slachthuis behoren de afgeladen kratten met eenden te controleren op dieren die in moeilijkheden zijn en aandacht nodig hebben, maatregelen te treffen om problemen direct te verhelpen en eventuele incidenten te noteren op een welzijnslijst. Dat laatste blijkt uit de rapporten. Uit de inspectierapporten blijkt dat dit alles keer op keer niet gebeurt. De NVWA-inspecteurs treden echter niet handhavend op maar beperken zich tot het geven van aanwijzingen.
Alleen op 17 februari 2022 maakt een NVWA-inspecteur een Rapport van Bevindingen (RvB) op voor een eend die met de hals beklemd zat tussen de bovenrand van de lade waarin de eend zich bevond en de metalen rand van de container en neemt in datzelfde RvB ook een rugligger mee.
Op deze manier zullen de hierboven vermelde voorschriften uiteraard nooit effectief door Tomassen worden nageleefd.

De handelswijze van de NVWA is doeltreffend noch afschrikwekkend noch evenredig in verhouding tot het te dienen doel (dierenwelzijn). De handelswijze van de NVWA komt neer op het gedogen van structurele, voor de eenden, pijnlijke, stressvolle en levensbedreigende overtredingen. Animal Rights vindt dit onacceptabel en verzoekt de NVWA daarom om alsnog evenredig, doeltreffend en afschrikwekkend handhavend op te treden tegen de navolgende, kennelijk onbestrafte overtredingen bij Tomassen:

2022
7 januari: “eenden op de rug worden niet teruggedraaid. Samen met medewerker tot 3x toe een eend teruggedraaid.”

27 januari: ”1 rugligger gevonden. Bedrijf heeft hem omgedraaid.”

17 februari: ”1 nekbeklemming en 1 rugligger gezien door mij in lading die ongeveer 1 uur daarvoor aangevoerd en neergezet was.”

1 maart: ”1 rugligger gevonden. Onmiddellijk door de chef aanvoer omgedraaid en op het welzijn papier goed genoteerd.”

3 maart: ”Tussen 5:45 en 6:00 uur 2x rugligger gezien. … had de eend gecheckt met de lamp maar die rugliggers had hij niet gezien. Gevraagd om de eenden om te draaien.”

8 maart: ”1x rugligger gevonden. Gevraagd om rugligger om te draaien.”

11 april: ”Omstreeks 10:20 levende rugligger gevonden. Verantwoordelijk persoon aanvoer eend laten zien en omdraaien.”

20 april: ”Om 5:55 uur 1x rugligger aangetroffen na pwo controle. Gevraagd om dier om te draaien.”

12 mei: ”1 rugligger. Laten omdraaien door medewerkers. Rugligger is niet vermeld op welzijnslijst van het bedrijf.”

28 juni: ”1x rugligger om 5:55 uur. Medewerker gevraagd om eend om te draaien.”

1 juli: ”Rugligger in krat in wachtruimte. Medewerker heeft weer teruggedraaid. Is niet genoteerd in welzijnslijst van het bedrijf.”

8 juli: ”Om 5.45 een rugligger in de aanvoerhal in een geloste stapel containers. Laten zien aan chef aanvoer en omdraaien. Rugligger niet ontdekt.”

9 augustus: ”1x rugligger rond 8:30 uur gezien. Medewerker gevraagd om de eenden om te draaien.”

11 augustus: ”1e auto 1x rugligger. Laten omdraaien.”

16 augustus: ”Een rugligger gezien. Chef aanvoer daarop aangesproken, wordt gelijk de eend in de krat omgekeerd.”

12 september: ”Omstreeks 10:20 uur een rugligger gevonden. Verantwoordelijk aanvoerhal laten zien en laten omdraaien.”

23 november: ”06:50 1 levende rugligger in een krat. stond niet genoteerd op de controle lijst van het bedrijf. pwo laten zien. eend laten omdraaien.”

1 december: ”1 rugligger laten omdraaien, geen notitie op welzijnslijst. rugligger om laten draaien door medewerker aanvoer.”

14 december: ”1 rugligger gezien. stond niet vermeld op de lijst van het bedrijf.”

2023
12 januari: “rugligger niet opgemerkt. Op mijn verzoek omgedraaid; 4.30 rugligger aangetroffen”.

26 januari: “rugligger niet opgemerkt en na corrigeren niet op welzijnslijst genoteerd”.

13 februari: “1e koppel,1e wagen 1 uur geleden gelost, ik heb 2 rugliggers gezien. beide rugliggers door medewerkers laten omdraaien, is niet genoteerd op welzijnslijst van het bedrijf”.

20 februari: “6.00 uur rugligger aangetroffen”.

28 februari: “06.10 2x rugliggers aangetroffen”.

21 maart: “in wachtruimte, op 2 verschillende tijdstippen een rugligger gezien, welke door een medewerker is teruggedraaid”.

23 juni: “1x rugligger gezien rond 6.00, bedrijf had het gemist, er stond niets in het welzijns logboek”.

24 juli: “1x rugligger aangetroffen”.

2 augustus: “1 gemiste rugligger”.

31 augustus: “rugligger niet opgemerkt; chef aanvoer heeft eend weer teruggedraaid”.

4 september: “2 keer rugligger niet opgemerkt in koppel dat in de wachtruimte stond en al door het bedrijf gecontroleerd was.”

8 september: “Check naleving v/d regels bij aanvoer v/d dieren Voldoet niet; Afw: welzijnscheck door slachthuis bij aankomst onvoldoende Ja;”

16 oktober: “rugligger niet door personeel opgemerkt. Op mijn aanwijzen omgedraaid en later genoteerd op welzijnslijst.”

18 oktober: “2x een rugligger aangetroffen in de wachtruimte; rugligger is op mijn verzoek teruggedraaid”.

26 oktober: “1 rugligger niet opgemerkt in de wachtruimte; eend is door medewerker teruggedraaid”.

31 oktober: “Een rugligger, wordt niet gezien door chef aanvoer. Het dier wordt snel omgedraaid en op zijn voeten gelegd.”

2 november: “1x rugligger levend, 1x rugligger dood in aanvoerhal ( 3e auto …); laten omdraaien levende rugligger door chauffeur”.

22 november: “rugligger in wachtruimte aangetroffen, afkomstig uit 1e wagen; rugligger door medewerker teruggedraaid”.

23 november: “3 rugliggers aangetroffen in wachtruimte; medewerker heeft ze teruggedraaid”.

14 december: “rugligger op auto, niet gezien door chauffeur, nog geen controle van bedrijf plaats gevonden; laten omdraaien”.

20 december: “2 levende rugliggers en 1 dode rugligger; medewerker heeft de 2 levende rugliggers omgedraaid”.

Slotsom
Het is aannemelijk dat de geconstateerde overtredingen bij het slachthuis van Tomassen het topje van de ijsberg zijn. De NVWA-inspecteurs kunnen immers niet overal zijn en zelfs wanneer de inspecteurs wel op het juiste moment op de juiste plaats zijn kunnen zij onmogelijk alle binnengekomen kratten met eenden controleren. Tegelijk is er door het ontbreken van doeltreffend en afschrikwekkend handhavend optreden aan de zijde van Tomassen geen enkele prikkel om de hierboven vermelde voorschriften naleven, terwijl niet-naleving zich voor Tomassen direct vertaalt in een besparing van de kosten en dus een hogere winst voor het bedrijf.

Animal Rights verzoekt de NVWA daarom om alsnog doeltreffend en afschrikwekkend handhavend op te treden tegen de hiervoor vermelde misstanden en wel in de vorm van een betekenisvolle herstelsanctie en strafsanctie.

Update

Uit inspectierapporten van het eerste kwartaal blijkt dat tussen 1 januari 2024 en 31 maart 2024 opnieuw regelmatig rugliggers werden gevonden. En wel op 10, 12, 15 en 19 januari, 26 februari en 8 maart.

Ondertussen verdaagde de NVWA een besluit op dit handhavingsverzoek met 8 weken naar 30 augustus.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer