Main content

Inhoud

En weer een last onder dwangsom voor eendenslachter Tomassen: Overtreding slachthuis werktijden

Nieuws: 28 augustus 2023
Slacht

Voor de derde maal in zeer korte tijd krijgt eendenslachter Tomassen een last onder dwangsom aan de broek. Een last onder dwangsom is bedoeld als financieel drukmiddel om een bedrijf te dwingen een illegale situatie ongedaan te maken.

Lees ook: TOMASSEN DUCK-TO HOUDT TEVEEL EENDEN; OPNIEUW VOLGEN ER DWANGSOMMEN

En: OPNIEUW LAST ONDER DWANGSOM VOOR EENDENSLACHTER TOMASSEN

Het gaat deze keer om de overschrijding van de werktijden op het slachthuis. Op 23 mei 2023 ontving Tomassen een brief met voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom met betrekking tot een geconstateerde overtreding met betrekking tot de werktijden door de omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV). Op 23 augustus werd dit besluit definitief.

Eendenslachter Tomassen overtreedt stelselmatig de vergunde werktijden
Bij een controle op 3 mei 2023, uitgevoerd door ODNV, bleek dat de in de vigerende milieuvergunning opgenomen werktijden van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 16:00 uur zijn overschreden. Ook blijkt uit openbare informatie van de NVWA dat de werktijden op 16 februari zijn overtreden.

Uit opgevraagde begin- en eindtijden van de NVWA-inspecteurs bij het slachthuis blijkt dat er stelselmatig te vroeg begonnen wordt met werkzaamheden bij het slachthuis. Ook in de periode van 1 januari tot 18 april werden de vergunde werktijden niet nageleefd, constateert het college van B & W vervolgens.

De vergunde werktijden
Op 25 maart 2002 werd door Tomassen een vergunningaanvraag ingediend waarin werktijden van 07:00 tot 16:00 werden aangevraagd. In de vigerende milieuvergunning van 16 oktober 2002 is aangegeven bij het onderdeel ‘besluit’ dat besloten is de vergunning te verlenen, “een en ander conform bijgevoegde en gewaarmerkte aanvraagformulier en tekening”.

Zienswijze van Tomassen
Op 14 augustus besluit het college dat de door Tomassen op 16 juni ingediende zienswijze geen aanleiding vormt om af te zien van handhaving. Tomassen wil dat aan een eerdere vergunning van 29 juni 1992 wordt vastgehouden met werktijden van 07:00 uur tot 19:00 uur. Een onzinnig argument, want de constatering van de ODNV de dato 3 mei 2023 heeft betrekking op de begintijd van 07:00 uur, die in beide situaties dezelfde is.

Last onder dwangsom
Binnen acht weken na dagtekening van de brief met het besluit moet de overtreding zijn beëindigd bij gebreke waarvan een dwangsom wordt verbeurd van €10.000,-- per keer met een maximum van € 50.000,—.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer