Main content

Inhoud

Ganzenvergassingen in Limburg

Nieuws: 16 juli 2021
Jacht

Rond het Schulens meer in Limburg zijn 129 ganzen gevangen en vergast.1 Het is sinds 2017 geleden dat er op die plek ganzen werden vergast. toen werden er nog 287 dieren gedood. Sinds 2010 worden er ganzen vergast in Vlaanderen. in totaal lieten 25.000 dieren daarbij het leven.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Het vangen en vergassen van weerloze dieren is dierenmishandeling. Of deze dieren nu van oorsprong uit België komen of niet, maakt daarbij geen verschil. De dieren lijden evenveel.”

In 2020 voerde Animal Rights actie tegen de ganzenvergassingen.

Verstikkingsdood

Canadese ganzen ruien in de zomermaanden, tussen juni en juli. Ze verliezen dan de slagpennen die ze nodig hebben om te kunnen vliegen. Op dat moment zijn ze kwetsbaar. Verdelgingsdiensten zoals RATO VZW zien dan hun kans om de ganzen bij elkaar te drijven en op te sluiten. De dieren worden in een vergassingskar geloodst waar ze met CO2 vergast worden. Ganzen zijn watervogels, daarom kunnen ze langdurig hun adem inhouden. Hun doodsstrijd kan daardoor tot twee minuten duren.

“Het is algemeen bekend dat ganzen leven in familiegroepen. In deze periode krijgen ze jongen, die ze fel beschermen. Ganzen worden in familieverband vergast of raken gescheiden van hun partner of jongen wat erg stresserend is,” zegt Vanroy.

Ethische mishandeling

De natuurbeheerders van Schulens Meer zijn trots te melden dat het doden van de ganzen ethisch te verantwoorden valt, omdat het vlees wordt geschonken aan de voedselbank. Punt blijft dat de dieren een vreselijke dood sterven. Wat er nadien met de dode lichamen gebeurt, doet er niet toe.

Het vergassen van de ganzen is een vicieuze cirkel van dierenleed. Om de zo veel jaren komen er weer ganzen bij en worden er dieren gepijnigd en gedood. Dit is onaanvaardbaar. De aanwezigheid van de Canadese ganzen is een door de mens gemaakt probleem dat onomkeerbaar is. Proberen terugkeren naar een nulstand is een kansloze strijd die enkel zorgt voor dierenleed.

Wij pleiten in de eerste plaats voor vreedzaam samenleven met wilde dieren. Onze alternatieve voor ganzenvergassingen vind je hier.