Main content

Inhoud

GEEF GUL TIJDENS COLLECTEWEEK BRANDWONDENSTICHTING

Nieuws: 9 oktober 2022
Dier­proeven

De Brandwondenstichting is reeds in 2018 gestopt met het financieren van dierproeven en geeft nu enkel nog donatiegeld aan dierproefvrij onderzoek. De jaarlijkse collecteweek van de Brandwondenstichting loopt van 9 tot 15 oktober.1 Jen Hochmuth van Animal Rights: “De Brandwondenstichting laat zien dat ethiek en onderzoek prima samen kan gaan. We roepen op om flink te doneren tijdens de collecteweek.”

Brandwondenstichting geeft het goede voorbeeld

De Brandwonden Stichting is een samenwerking aangegaan met Proefdiervrij en is intensief betrokken bij het landelijke traject ‘transitie proefdiervrije innovaties.’ Op de website van Proefdiervrij laat de Brandwonden Stichting weten dat ook uit het patiëntenpanel bleek dat patiënten de voorkeur geven aan proefdiervrij onderzoek.1

Carine van Schie, coördinator van de Brandwonden Stichting: “Toen hebben we gezegd: We doen geen dierproeven meer. Als je deze stap hebt genomen dan moet je ook investeren in betere onderzoeksmethoden. Wij willen graag het beste onderzoek om nieuwe behandelingen voor patiënten met brandwonden mogelijk te maken. Omdat we het beste onderzoek willen en omdat we weten dat proefdiermodellen niet voldoende voorspellend zijn willen we dat de onderzoekers in de toekomst alleen nog humane meetmodellen gebruiken. Ons nieuwe beleid, waarin we aangeven geen (nieuwe projecten met) proefdieronderzoek te financieren, zorgt ervoor dat we deze transitie naar proefdiervrij onderzoek kunnen maken.”

EEN GOED DOEL IS FOUT BEZIG ALS HET DIERPROEVEN FINANCIERT

Hoe kan het dat de Brandwondenstichting dit kan doen en dat het maar niet lukt voor de andere stichtingen? Het antwoord is eigenlijk simpel: het ontbreekt hen aan de juiste motivatie en ze zitten maar al te vaak vast in de oude denkwijze.

Mochten ze het echt willen en ervoor open staan, dan zouden ze ook al lang geen dierproeven meer financieren. Want er zijn genoeg onderzoekers die enkel proefdiervrij onderzoek verrichten op al deze gebieden en op financiële steun wachten. Naast de Brandwondenstichting is trouwens ook het Nationaal MS Fonds volledig dierproefvrij.

Full size
Deurhanger met stickers te koop in de webshop

WAT KAN JIJ DOEN?

Geef je geld niet aan “goede” doelen die de fout ingaan met dierproeven! Om mensen te informeren over de goede doelen die dierproeven financieren heeft Animal Rights een lijst met ‘foute’ goede doelen samengesteld.

In de webshop kan je een deurhanger- en sticker met de tekst 'ik geef niet aan dierproeven' bestellen.

Animal Rights doel

We geven een handvat om een bewuste keuze te maken. We willen dat de gezondheidsfondsen dit signaal oppakken en niet langer onderzoek financieren waarvoor proefdieren moeten lijden.