Main content

Inhoud

Geen plaats voor plezierjacht!

Nieuws: 5 oktober 2021
Jacht

Op maandag 18 oktober organiseert Animal Rights een vreedzame, statische demonstratie tegen de plezierjacht op het Koningin Maria Hendrikaplein in Gent. Vanaf 15 oktober mag er immers weer gejaagd worden op hazen, fazanten en vossen! Dit naast de dieren waarop er die periode reeds gejaagd mag worden waaronder konijnen, wilde eenden, houtduiven en patrijzen. Jagers refereren naar deze datum als "de start van het jachtseizoen". Animal Rights pleit voor een onmiddellijk verbod op deze plezierjacht.

Joffrey Legon, campagneleider: "Deze levende, voelende individuen hebben elk hun intrinsieke waarde en recht op een vrij leven. Doden voor het plezier, als hobby of als "sport" is monsterlijk en heeft geen plaats in een samenleving waar er steeds meer aandacht is voor dierenrechten!"

Volg hier ons event op Facebook voor de laatste updates

Elk dier is een individu en elk ontnomen leven is er één te veel

Joffrey Legon, Animal Rights

kans op uitsterven en toch bejaagd?

Dat de plezierjacht voor ontelbare slachtoffers zorgt, staat vast. "Elk dier is een individu en elk ontnomen leven is er één te veel", aldus Legon, campagneleider bij Animal Rights. Maar dat er naast de jacht op soorten waarvan de populatie (nog) niet onder druk staat ook wordt gejaagd op soorten die zich op de Rode Lijst bevinden, is onbegrijpelijk. Rode Lijsten geven aan wat de kans op uitsterven is van een soort, zijnde dier of plant, in een bepaalde regio. Het INBO wordt in het Soortenbesluit1 aangeduid als coördinator voor het opstellen en valideren van Rode Lijsten in Vlaanderen.2

Konijnen en hazen staan op deze lijsten gecategoriseerd als -Bijna in gevaar- (Maes et al. 2014) en patrijzen zelfs als -kwetsbaar- (Devos et al. 2016).3 Toch gaat de jacht op deze soorten zonder meer door. En voor wat? Het plezier van een select groepje gelijkgezinden die het doden van voelende wezens als "hobby" of "sport" omschrijft. De Vlaamsche jager, die zich als dier- en natuurliefhebber portretteert en zich naar eigen zeggen actief inzet om de biodiversiteit te garanderen, doet dit spijtig genoeg niet uit de goedheid van zijn hart. De dieren waar ze zo hun best voor doen, betalen de ultieme prijs: geen jacht, geen inspanningen.

Legon: "Inspanningen voor soortenbehoud worden beter toevertrouwd aan organisaties die zich hier onvoorwaardelijk voor inzetten. Geef subsidies voor onder andere soortenbehoud en habitatverbetering aan diegenen die geen dierenlevens eisen als wederdienst."

Plezierjacht in cijfers

In Vlaanderen werden vorig jaar maar liefst 41.228 hazen, 21.135 konijnen en 9.703 patrijzen gedood. Hallucinante cijfers tout court, maar zeker voor dieren die op de Rode Lijst staan. Als we daar nog eens de afschotcijfers van de houtduif, fazant en wilde eend bijnemen, komen we uit op meer dan 250.000 levens!1

Het addertje onder het gras: deze cijfers berusten alleen op zelfrapportage door jagers zonder enige vorm van controle. Het zou dus bijgevolg kunnen dat de werkelijke cijfers nog wat afwijken.

DEMONSTRATIE: GEEN PLAATS VOOR PLEZIERJACHT

Op maandag 18 oktober organiseert Animal Rights van 10u tot 12u een vreedzaam, statisch protest tegen de plezierjacht op het Koningin Maria Hendrikaplein in Gent. Klik hier voor het evenement op Facebook

Dieren horen niet opgejaagd en gedood te worden. De jacht zorgt voor immens veel onnodig stress en leed. Dit horrorverhaal is niet meer van deze tijd en Animal Rights eist een onmiddellijk verbod op de plezierjacht.

Lees ook: De geschiedenis herhaalt zich: jachtwild illegaal uitgezet.