Main content

Inhoud

GOEDE DOELEN MISLEIDEN DONATEURS OVER DIERPROEVEN

Nieuws: 18 september 2022
Dier­proeven

De jaarlijkse collecteweek van de Nierstichting loopt van 18 tot 24 september. In 2021 werd opnieuw donateursgeld van de Nierstichting toegekend aan wetenschappelijk onderzoek waarbij proefdieren worden ingezet. Jen Hochmuth: “De nieren van proefdieren worden vergiftigd, beschadigd, verwijderd of getransplanteerd. Alle dieren worden bij het beëindigen van een project afgemaakt en vervangen door nieuwe proefdieren voor een volgende studie. Door het blijven financieren van dierproeven houdt de Nierstichting deze ellende in stand.”

VERBORGEN DIERENLEED

Volgens het jaarverslag kende de Nierstichting vorig jaar 17 nieuwe onderzoekssubsidies toe waarvan 6 met proefdieren.1 Zo werd in 2021 aan een project niet minder dan 1,5 miljoen euro toegekend voor onderzoek rond nierschade bij proefdieren aan het Amsterdam UMC.2 Het project loopt tot 2026. Proefmuizen werden hiervoor genetisch gemanipuleerd zodat ze geboren worden met onnatuurlijke afwijkingen aan de nieren en urinewegen.

Een andere onderzoeksgroep ontving 100.000 euro om nieuw gereedschap voor niertransplantaties op ratten en varkens te testen.3 Jen Hochmuth: “Voelende wezens worden gereduceerd tot oefenobjecten en wegwerpartikelen. Hoe kan een goed doel dit financieren?”

Opgelet: donateurs worden misleid

De Nierstichting geeft aan dat ze vanuit de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) de ontwikkeling van menselijke meetmodellen ter vervanging van dierproeven stimuleren. Als motivatie waarom ze nog steeds dierproeven financieren, haalt de Nierstichting het misleidende argument aan dat dierproeven soms verplicht zijn.1 Andere “goede” doelen vermelden dit ook op hun website. Recent krijgen we dan ook de vraag of goede doelen eigenlijk om dierproeven heen kunnen of worden zij door wettelijke regelgeving verplicht tot het financieren van dierproeven?

Dat is een heel goede en terechte vraag. Het klopt inderdaad dat het huidige wettelijke kader dierproeven vereist voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel. Deze wettelijk verplichte dierproeven worden gebruikt om zowel de werking als ook de mogelijke bijwerkingen van een potentieel geneesmiddel te testen voordat dit bij de mens getest wordt. Maar voordat een potentieel geneesmiddel überhaupt kan getest worden, gebeurt er heel veel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek mag zowel met als zonder proefdieren gebeuren. En de taak van gezondheidsfondsen (zoals het spierfonds of KWF) hieromtrent is niet om geneesmiddelen op de markt te brengen (dat doen farmabedrijven) maar om het beste wetenschappelijk onderzoek te financieren.

Een goed doel is fout bezig als het dierproeven financiert

We weten ondertussen dat de vertaalslag tussen proefdier en mens niet werkt: meer dan 90% van alle geneesmiddelen waarvan blijkt dat ze veilig en effectief zijn in dierproeven, falen in menselijke proeven omdat ze niet werken of gevaarlijke bijwerkingen bij mensen veroorzaken. Daarom is het hoog tijd om over te stappen op moderne proefdiervrije innovaties.

En hierin ligt net de rol en invloed die gezondheidsfondsen kunnen spelen als ze dat willen door bewust dierproefvrij onderzoek te stimuleren in plaats van dierproeven. Dat dit niet alleen mogelijk is maar ook in het voordeel van de patiënt speelt, bewijst het verhaal van de Nederlandse Brandwondenstichting. De Nederlandse Brandwonden Stichting is één van de koplopers en financiert enkel nog dierproefvrij onderzoek. Naast de Brandwondenstichting is ook het Nationaal MS Fonds volledig dierproefvrij.

Lees ook Fondsen kiezen steeds vaker voor dierproefvrij onderzoek

Gezondheidsfondsen kiezen steeds vaker voor dierproefvrij onderzoek

Hoe kan het dat de Brandwondenstichting dit kan doen en dat het maar niet lukt voor de andere stichtingen? Het antwoord is eigenlijk simpel: het ontbreekt hen aan de juiste motivatie en ze zitten maar al te vaak vast in de oude denkwijze.

Mochten ze het echt willen en ervoor open staan, dan zouden ze ook al lang geen dierproeven meer financieren. Want er zijn genoeg onderzoekers die enkel proefdiervrij onderzoek verrichten op al deze gebieden en op financiële steun wachten.

Welke rol kan JIJ spelen?

Geef je geld niet aan “goede” doelen die de fout ingaan met dierproeven! Om mensen te informeren over de goede doelen die dierproeven financieren heeft Animal Rights een lijst met ‘foute’ goede doelen samengesteld. In de webshop kan je een deurhanger- en sticker met de tekst 'ik geef niet aan dierproeven' bestellen.

Het is daarom dat wij bij Animal Rights druk blijven uitoefenen en mensen ervan bewust gaan maken. Als deze fondsen hierdoor minder geld inzamelen gaan ze uiteindelijk voor deze reden overstappen naar meer en meer (of hopelijk volledig) dierproefvrij onderzoek. Hochmuth: "We geven een handvat om een bewuste keuze te maken. We willen dat de gezondheidsfondsen dit signaal oppakken en niet langer onderzoek financieren waarvoor proefdieren moeten lijden."