Main content

Inhoud

Harteloze NVWA wil Buba aan haar lot overlaten

Nieuws: 11 augustus 2023
Animal Rights

Sinds 15 september 2015 geldt er een verbod op deelname met zoogdieren behorende tot wilde diersoorten aan circussen en andere optredens. Ook het vervoer van die dieren ten behoeve van een circus of ander optreden is sindsdien verboden. Dit had eindelijk verlossing moeten betekenen voor circusolifant Buba die al tientallen jaren door circus Freiwald van hot naar her werd gesleept.

Maar, nee, aan Freiwald is vanaf 15 september 2015 een ontheffing van het verbod verleend voor het mee mogen laten reizen van Buba met het circus. Hierbij werd (onder meer) als voorwaarde gesteld dat werd gezocht naar de mogelijkheden tot opvang voor Buba buiten het circus. Deze ontheffing is driemaal verlengd onder dezelfde voorwaarde.

Op 25 maart 2021 gaf toenmalig minister Schouten aan Freiwald een ontheffing voor onbepaalde tijd van het verbod en de voorwaarde over het zoeken naar een nieuwe locatie voor Buba werd losgelaten. Dit vanwege twee populistische moties die waren ingediend over het laten verblijven van Buba bij het circus. Aan de ontheffing is de beperking verbonden dat Buba niet wordt ingezet voor of verplaatst ten behoeve van optredens en tentoonstellingen door Buba of publiekseducatie met Buba in Nederland of het buitenland (Artikel 2).

Op 8 augustus 2022 hebben dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Bite Back een handhavingsverzoek verstuurd aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De aanleiding voor dit handhavingsverzoek was het vervoer van Buba vanuit haar verblijfplaats in Nederland naar het Kimba Elefant Park in Hongarije.

De stichtingen stellen dat door de verplaatsing van Buba naar Kimba in strijd is gehandeld met artikel 2 van de ontheffing. In Hongarije wordt Buba immers tentoongesteld en moet ze kunstjes doen.

Op 23 december 2022 werd het handhavingsverzoek van de stichtingen afgewezen waarna ze bezwaar maakten. Er volgde een hoorzitting op 2 mei 2023 en op 21 juli 2023 wordt het bezwaar afgewezen.

De NVWA-jurist komt met de absurde redenering op de proppen dat, omdat Kimba geldt als dierentuin en ook in Nederland optredens met dieren in dierentuinen zijn toegestaan, Buba naar Kimba vervoerd mocht worden om daar opnieuw als circusdier - maar nu stationair - te functioneren.

De beperking in artikel 2 maakt, echter, helemaal geen onderscheid tussen circussen en dierentuinen. Buba mag niet worden ingezet voor of verplaatst ten behoeve van optredens en tentoonstellingen of publiekseducatie in Nederland of het buitenland. Punt!

Deze NVWA-jurist redeneert, echter, dat de “beperking is opgesteld om de essentie van het circusdierenverbod te kunnen waarborgen. De ontheffing beoogt niet het vervoer ten behoeve van (optredens in) dierentuinen te voorkomen.”

De NVWA zuigt hier met terugwerkende kracht uit haar duim wat met de ontheffing “beoogt” zou worden. De reden hiervoor is duidelijk: de NVWA zit met ‘De Zaak Buba’ en de apathie van Schouten in haar maag en wil er zo snel mogelijk vanaf en wel zonder verdere inspanningen te verrichten. Het opleggen van een last onder dwangsom aan een in Duitsland geregistreerd circus is immers lastig. In gerechtigheid voor Buba is de NVWA niet geïnteresseerd.

Animal Rights en Bite Back vechten door voor Buba. We proberen te realiseren dat Buba terugkomt naar Nederland om van daaruit te verhuizen naar een permanente olifant-vriendelijke opvang zoals Elephant Haven in Frankrijk, een opvangcentrum dat is goedgekeurd door de ‘Global Federation of Animal Sanctuaries’.

Er loopt nog een procedure bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ten aanzien van twee overtredingen van de CITES-basisverordening. Een andere procedure bij de NVWA gaat over het onrechtmatig verlenen van de hierboven genoemde ontheffing voor Buba en zebra Smiley. Wordt vervolgd!

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer