Main content

Inhoud

Illegale schapen slacht in de Betuwe

Nieuws: 25 juni 2020
Slacht

Op een boerderij in de Betuwe hebben rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) woensdag 24 juni 2020 een geïmproviseerde slachtplaats en een grote hoeveelheid resten van schapen en geiten aangetroffen. 1 Ze doorzochten het bedrijf in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar het illegaal slachten van schapen. Illegaal slachten is een misdrijf.

Om hoeveel schapen en geiten het gaat, wordt nog onderzocht, stelt een woordvoerder van de NVWA een dag later.   De boer wordt ervan verdacht particulieren de gelegenheid te bieden om de schapen die zij bij hem kopen ter plekke te slachten. Dat is niet toegestaan. In vrijwel alle gevallen moet een schaap geslacht worden in een erkend slachthuis. Schapen en lammeren moeten voorafgaand aan de slacht worden onderzocht. Ook moet het vlees voorzien zijn van een gezondheidsmerk. Een schaap moet vooraf worden bedwelmd en worden gedood door iemand die beschikt over een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid.

De NVWA ziet toe op slachten. Daarbij wordt theoretisch onder meer gekeken naar dierenwelzijn, hygiëne en of het vlees geschikt is voor menselijke consumptie. Wanneer er illegaal wordt geslacht, is er geen toezicht. Daardoor ontstaan er risico's voor de voedselveiligheid en het dierenwelzijn. 

Een jaar geleden werden al een Betuwse veehandelaar en zijn zoon verdacht van illegale slachtpraktijken. De NVWA voerde in de tweede week van maart 2019 doorzoekingen uit. 2 De illegale slachtpraktijken gebeurden volgens de NVWA op een boerderij in de Betuwe.

De veehandelaar en zijn zoon zouden op kleine schaal schapen en lammeren hebben geslacht en het vlees ongekeurd hebben verkocht. Aan wie het vlees is verkocht, moet onderzoek nog uitwijzen.

Waar in De Betuwe deze praktijken plaats vonden werd niet bekend gemaakt. “In verband met het onderzoek” kon men zelfs niet zeggen in welke gemeente(n) de bewuste boerderijen staan.

In juli 2020 blijkt ook een veehouder in Voorschoten (Zuid-Holland) zich schuldig te maken aan het illegaal slachten van schapen en geiten.

Na het offerfeest meldt de NVWA in de eerste week van augustus 2020 dat op twee boerenbedrijven illegaal geslachte schapen aangetroffen werden. 3 De NVWA vond dat daarmee de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid over het algemeen goed nageleefd werden tijdens het Offerfeest. Animal Rights ziet in bovenstaande zaken een verontrustend aantal illegale slachtingen.

Update

De laatste zaak kwam in december 2020 voor de rechter in Rotterdam. Het blijkt om Fred de B. (71) en zoon Danny (30) uit Herwijnen te gaan. 1 Zij zouden wekelijks tientallen dieren zonder verdoving hebben geslacht. Het vlees werd daarna zonder de vereiste keurmerken en in ongekoelde busjes naar winkeliers en particulieren gebracht.

Het onderscheppen van een lading verboden antibiotica heeft geleid tot de ontdekking van een illegaal slachthuis. Na de douanevondst volgde de politie de route die het verboden dierengeneesmiddel aflegde en kwam uit bij Danny de B.

Bij doorzoeking op de terreinen van vader en zoon vond de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit veertig schapenhuiden, een kruiwagen aan met slachtafval, zoals magen en darmen, een zak met vier schapenkoppen en een vers bloedspoor van een schaap dat eerder die dag zou zijn geslacht. De Herwijner bekende dat hij met de slachtopbrengst een boete van 19.000 euro van dezelfde NVWA wilde aflossen. Een geldstraf die de ‘professioneel handelaar in vee’ eerder had gekregen voor het bezit van twee kilo fosfor.

Tegen de 71-jarige vader eiste justitie een boete van 50.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk. De zoon zou, gezien zijn jongere leeftijd, een werkstraf van 240 uur uitvoeren.

Eind december krijgt de vader een boete van 20.000 euro opgelegd en nog eens 20.000 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De zoon kreeg 30.000 euro boete, waarvan 15.000 euro voorwaardelijk. 2 Van enigerlei vorm van een verbod op het houden van dieren lijkt geen sprake te zijn.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer