Main content

Inhoud

KIPPEN NA VERBOD NOG STEEDS IN ‘VERRIJKTE KOOIEN’

Nieuws: 3 juni 2021
Slacht

Vorige week gaf demissionair minister Schouten eindelijk antwoord op de in januari ingediende Kamervragen over de verrijkte kooien. De antwoorden zijn onthutsend! Schouten geeft toe dat er tot op heden nog geen controles op het verbod worden uitgevoerd en kan dus niet garanderen dat de Nederlandse kippen niet meer opgesloten zitten in de verrijkte kooien. 1 Animal Rights campagneleider Kristel Grond is boos: “Het is onaanvaardbaar en een regelrechte schande dat na het verbod dat van start ging in januari 2021, nog steeds geen controles zijn uitgevoerd. Animal Rights eist per direct controles en de sluiting van bedrijven die niet in orde zijn.”

Lees ook: De ‘verrijkte kooi’ voor legkippen verboden

Geen controles op verbod

Op de vraag of de minister kan garanderen dat geen enkele kip haar leven hoeft te slijten in een verrijkte kooi antwoordt Schouten het volgende: 
“Voor één legbedrijf heb ik op grond van artikel 10.1, eerste lid, van de Wet Dieren een tijdelijke ontheffing van maximaal zeven maanden verleend voor één stal. De geplande ombouw heeft door de COVID-19-pandemie (bouwbedrijf dat afspraken niet na kon komen) niet tijdig plaats kunnen vinden.”

Grond reageert verontwaardigd: “Het is misdadig dat de minister dit toelaat en legaliseert, terwijl het verbod al 14 jaar geleden aangekondigd werd. Dit toont opnieuw dat dierenwelzijn in de veehouderij een volstrekte illusie is."

De minister beweert dat er controles zullen aankomen, die zullen uitgevoerd worden door het Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ). “Intussen zitten er minstens duizenden kippen nog steeds opgesloten in krappe, zogenaamde 'verrijkte' kooien,” aldus Grond.

Verbied alle kooihuisvesting!

Het is van belang dat de overheid er op toeziet dat regelgeving nageleefd wordt: voer direct controles uit bij de veehouders die kippen houden in 'verrijkte kooien' en sluit de bedrijven die nog in overtreding zijn!

Het afschaffen van de kooihuisvesting is dan een eerste stap. Eerder onderzoek van Animal Rights toonde aan dat niet alleen de kooikippen, maar ook de leghennen in andere systemen zoals scharrelstallen het even zwaar te verduren hebben. De stallen zijn volgepropt met kale dieren. We zien zieke dieren die geen verzorging krijgen en zelfs creperende en dode dieren.

"Animal Rights pleit voor de totale afschaffing van de gruwelijke eierindustrie die verantwoordelijk is voor het vermoorden van miljarden leghennen dieren over de hele wereld," concludeert Grond.

Van kale legbatterij tot koloniekooi

In 1999 besloot de Europese Unie het gebruik van de kale legbatterij vanwege het grote dierenleed vanaf 2012 te verbieden.

In 2006 besloot Nederland dat er vanaf 2008 geen nieuwe verrijkte kooien meer gebouwd mochten worden. Per 1 januari 2021 is de verrijkte kooi verboden in Nederland. Dit is vastgelegd in § 6.2. artikel 2.68, lid 3 van het Besluit houders van dieren.

Met het verdwijnen van de verrijkte kooi wordt nu volop ingezet op de koloniekooien. Dat betekent dat er nog steeds miljoenen kippen in Nederland in kooien een triest bestaan als eiermachine zullen moeten slijten.

Het wetenschappelijk panel van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) stelt dat het zoeken naar voedsel, nestbouw, stofbaden en het op stok gaan ‘hoge prioriteit gedragingen’ voor de kip zijn. Wanneer het dier gehinderd wordt in dit gedrag is er sprake van sterk verminderd welzijn. Zelfs als aan alle regels voor kooihuisvesting voldaan wordt, is er geen mogelijkheid om een nest te bouwen in een 'legnest,' is er geen stofbad mogelijk op een plastic matje met wat strooisel, laat een gaasbodem geen scharrelgedrag toe, kan een hen niet zonnebaden onder kunstlicht en bieden de zitstokken geen gevoel van veiligheid.

Voorlopig is er in Nederland echter nog geen intentie om de koloniekooi te verbieden.. De in december 2020 aangenomen motie van Tweede Kamerlid Moorlag, waarin gevraagd is om versneld uitfaseren van deze huisvesting, zou hier wel verandering in moeten brengen.1