Main content

Inhoud

Nog meer leed voor de wilde apen op Mauritius

Nieuws: 23 november 2020
Dier­proeven

Niet alleen worden apen vanuit Mauritius naar wereldwijde laboratoria verscheept om te worden gebruikt in dierproeven, maar nu blijkt dat op Mauritius zelf faciliteiten worden ontwikkeld om ongehinderd alle mogelijke experimenten uit te voeren. In een poging om potentiële bedrijven in Europa en de VS aan te spreken, promoot het testbedrijf Cynvivo zijn locatie in Mauritius als een kans die "...het risico in verband met dierenrechtengroepen heeft verminderd".

Jen Hochmuth: “Het is belangrijk dat de regering van Mauritius zich bewust wordt van de kracht van de oppositie - binnen Mauritius en over de hele wereld - tegen deze wrede handel in apen en dierproeven.”

Dierproeven op Mauritius voor internationale bedrijven

Mauritius staat al bekend als een van 's werelds grootste leveranciers van apen voor onderzoek, met een alarmerend recent voorstel om de handel nog verder uit te breiden, inclusief het op grote schaal vangen van wilde apen. Met een nieuw testbedrijf zal er nog meer leed zijn voor de apen op het eiland. Onze collega’s van Action for Primates hebben ontdekt dat Cynvivo, een nieuw laboratorium op Mauritius, zelf tests uitvoert op apen voor verschillende buitenlandse klantenbedrijven. Volgens de Cynvivo website 1 worden apen onderworpen aan experimentele chirurgische ingrepen. Ze worden ook gebruikt in preklinische tests, die bijna altijd giftigheidstesten zijn.

Toenemende druk van dierenorganisaties

In 2017 werd door het kabinet van Mauritius een nieuwe verordening aangenomen in het kader van de Dierenwelzijnswet 2013 die het voor het eerst mogelijk maakt om experimenten uit te voeren op dieren, waaronder apen, konijnen, muizen en ratten. Het lijkt vanzelfsprekend dat de invoering van dierproeven in de regelgeving van Mauritius vooral bedoeld was om een nieuwe markt te creëren voor de primatenfokkerijbedrijven, waardoor de apenpopulatie van het land nog meer leed zou lijden. Er zijn echter geen details beschikbaar over wie de klantenbedrijven zijn. In een schijnbare poging om potentiële bedrijven in Europa en de VS aan te spreken, promoot Cynvivo de vestiging in Mauritius als een kans die "...het risico in verband met de dierenrechtengroepen heeft verminderd". Door de groeiende maatschappelijke kritiek op dierproeven en de strengere Europese wetgeving is de kans groot dat Europese bedrijven hun dierproeven en onderzoek met primaten misschien uitbesteden aan Mauritius, waar er minder beperkingen gelden. De KU Leuven heeft in het verleden ook al dierproeven op in het wild gevangen bavianen uitgevoerd in Kenia.

Jen Hochmuth: “Geen enkele economische winst zou ooit het immense lijden van primaten in wrede dierproeven kunnen rechtvaardigen! Het is hoog tijd om komaf te maken met de dierproefindustrie en de daarmee verbonden bedrijven zoals de primatenfokkerijen en de handel en export in proefapen, die alleen nog bestaan van wege de economische belangen van de betrokkenen bedrijven."

Op 27 october organiseerde Animal Rights een demonstratie voor de ambassade van Mauritius in Brussel om er bij de regering van Mauritius op aan te dringen een recente aanvraag van een van de grootste apenkwekerijen op Mauritius te weigeren.

Wat kan jij doen?

Er is nog tijd om de campagne te steunen die de regering van Mauritius aanspoort om de aanvraag van Biosphere Trading Ltd om haar faciliteiten uit te breiden, te weigeren:

  • Teken en deel de petitie
  • Stuur een e-mail naar de regering van Mauritius: The Hon Pravind Kumar Jugnauth, premier van Mauritius, E-mail: privateoffice@govmu.org
  • The Hon Maneesh Gobin, Minister van Agro Industrie en Voedselzekerheid, E-mail: mgobin@govmu.org
  • The Hon Kavydass Ramano, Minister van Milieu, E-mail: menv@govmu.org
  • Dr. The Honourable Renganaden Padayachy, Minister van Financiën, Economische Planning en Ontwikkeling, E-mail: rpadayachy@govmu.org
  • Tweet: I join @Action4Primates, #ProgressScienceMauritius, @onevoiceanimal, @animalrightsbe & @animalrightsnl appeal to @GovMauritius & @SeeMauritius to refuse expansion of Biosphere Trading primate facility & capture of wild monkeys. #ProtectMauritiusMonkeys #StopMauritiusMonkeyTrade Schrijf naar de ambassade van Mauritius in uw land: https://www.embassy-worldwide.com/country/mauritius/
Red de apen uit de laboratoria Teken de petitie Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer