Main content

Inhoud

Opdracht om Utrechtse wolf te zenderen wordt ingetrokken

Nieuws: 3 december 2023
Animal Rights

Op 13 september 2023 heeft Animal Rights een verzoek tot preventief handhavend optreden ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht, tegen ”het vangen, verstoren en onder zich hebben of vervoeren” van een wolf. De overtredingen hebben betrekking op het verdoven en zenderen van een specifieke wolf door de Zoogdiervereniging in opdracht van de provincie.
Op 10 oktober 2023 wijst de provincie het handhavingsverzoek van Animal Rights af. Binnen een week kondigt de provincie aan dat de pogingen om het dier alsnog automatisch te volgen, afgeschaald zijn.
Op 21 november 2023 maakt Animal Rights bezwaar tegen de afwijzing van het verzoek tot handhavend optreden.
Op 28 november 2023 laat de provincie weten de opdracht tot het zenderen van de wolf in te trekken.

Op 25 november publiceert het AD een artikel met de kop “Animal Rights eist dat provincie Utrecht stopt met zoeken naar de wolf: ‘Zender omdoen mag niet’”. 1 Het AD schrijft onder andere:
“Stop direct met alle pogingen om wolven in de provincie Utrecht te zenderen. Dat eist de organisatie Animal Rights. Want een zender omdoen om de wolf af te schrikken, dat mag volgens de stichting helemaal niet. ,,Doe liever iets aan het aanbieden van lekkere hapjes tussen twee stroomdraadjes.”
De krant vervolgt met:
”Animal Rights typeert het zenderen daarnaast als een actie waar grote risico's aan kleven. En verder is alles rond de wolf volgens de stichting zó omstreden, dat dit niet getoetst zou moeten worden aan een algemene ontheffing maar aan een aparte op maat gemaakte ontheffing die alleen gericht is op wolven.”
En:
”Volgens Animal Rights is het probleem bovendien niet de wolf, maar zijn dat de dierenhouders, die hun dieren zoals schapen niet goed genoeg zouden beschermen. ,,Waarom zou een wolf achter een hert of wild zwijn aanrennen, als makkelijke prooien eenvoudig worden geserveerd achter twee stroomdraadjes?” vraagt Erwin Vermeulen van Animal Rights zich hardop af. ,,Zo train je het dier om die makkelijke prooien aan te vallen. Je wilt geen land vol wolven die dat doen.””

In het bezwaar verzoekt Animal Rights de provincie Utrecht om binnen een week aan haar te bevestigen of het ermee akkoord gaat om de onder het 'project' vallende activiteiten niet uit te (laten) voeren tot zes weken nadat op dit bezwaarschrift is besloten, zodat beide partijen een voorlopige voorziening bespaard kan blijven.
Animal Rights acht dit verzoek redelijk, omdat het college al heeft aangegeven dat de pogingen om de wolf te zenderen zijn afgeschaald.

In haar antwoord bevestigt de provincie meer dan dat:
”Naar aanleiding van het bezwaarschrift deel ik u het volgende mee.
Besloten is om, gelet op het feit dat er zich recent geen incidenten meer hebben voorgedaan en het in de praktijk erg lastig is gebleken om de wolf goed te kunnen benaderen, te stoppen met pogingen om de wolf te laten zenderen. De opdracht aan de Zoogdiervereniging wordt ingetrokken.
Wij verzoeken u om ons aan te geven of dit voor u aanleiding is het bezwaarschrift in te trekken.”

Animal Rights ziet dit als een mooie overwinning voor de wolf wiens integriteit nu niet aangetast zal worden via het invasieve (en potentieel fatale) verdoven en zenderen.

Omdat de provincie bakzijl haalt zonder een beslissing te nemen op het bezwaar van Animal Rights en voordat een rechter zich heeft kunnen buigen over de zaak, is het in principe mogelijk dat Utrecht of een andere provincie de Zoogdiervereniging en haar algemene ontheffing opnieuw voor het spreekwoordelijke karretje spannen om een of meerdere wolven te belagen. Animal Rights zal soortgelijke opdrachten opnieuw aanvechten via handhavingsverzoeken.

De rol van de Zoogdiervereniging

Het lijkt er op dat de Zoogdiervereniging mogelijk de drijvende kracht is achter deze opdracht in Utrecht. Ook bij de wolf die op de nominatie stond om gepaintballd te worden pushte de Zoogdiervereniging de provincie Gelderland om, naast paintballen, ook over te gaan tot verdoven en zenderen. Zo blijkt uit een Woo-verzoek bij de provincie Gelderland:
“[22-10-2022 21:13:37] Zoogdiervereniging: [medewerker provincie red.] dit kan echt niet. Ons voorstel: GPS-zender, daarna actief verjagen met rubber hagel of wat dan ook. Als dat niet helpt afschot. Maandag overleg, kan dat? Dit is echt LEVENSGEVAARLIJK.
[24-10-2022 14:16:11] Zoogdiervereniging: Beste [medewerker Zoogdiervereniging red.] De collar kan binnen twee weken in Nederland zijn en ready for use Wij moeten wel euro 600 Sateliet kosten betalen voor anderhalf jaar data en AWT informeren over nek omtrek en voorkeur voor VHF kanaal Als dat rondvaart kan de productie meteen starten en dan is de collar binnen twee weken hier (DHL, hier hebben we ervaring mee, werkt goed)
[24-10-2022 14:17:53] Zoogdiervereniging: Hallo [medewerker provincie red.], als de provincie wil overgaan tot zenderen, dan is er een zender te regelen. Het kost alleen tijd en satellietkosten en natuurlijk bijkomende kosten om het dier te verdoven, etc. Gezien de tijd die het kost ben ik ook aan het verkennen of Duitsland of België een zender klaar hebben liggen. Wordt vervolgd.
[24-10-2022 14:19:21] Zoogdiervereniging: Overigens, zenderen & verdoven valt onder de Wet op de Dierproeven. De Zoogdiervereniging is vergunninghouder, heeft een goedgekeurd project en kan binnen 24-48u formeel toestemming verlenen (op basis van een gespecifieerd studieplan) indien nodig.
[24-10-2022 23:16:52] Zoogdiervereniging: Hoi [medewerker provincie red.], mocht de provincie van gedachten veranderen, dan is er via het netwerk binnen 1-2 dagen een halsbandzender beschikbaar (hoeft niet per sé uit de US te komen). Groet.”

Animal Rights vindt het zorgwekkend dat de Zoogdiervereniging als het ware bij het bevoegd orgaan gaat bedelen om een opdracht te verlenen tot invasieve handelingen met wolven.