Main content

Inhoud

Parlementaire vragen over konijnenhel Kasterlee

Nieuws: 7 mei 2024
Slacht

Na de onthullingen van Animal Rights en Konijn in Nood in december 2023 van de gruwelijke omstandigheden in de konijnenkwekerij Lumakonijn in Kasterlee en undercoverbeelden van Ongehoord in januari 2024 van bij een konijnenfokker in Hoogstraten, werden er in het Vlaams Parlement vragen gesteld over de situatie in de konijnenindustrie. De schokkende beelden toonden hoe konijnen in de vleesindustrie nog steeds piepkleine kooitjes zitten in vreselijke omstandigheden. Op de beelden zijn dode en gewonde konijnen te zien.

Op 28 februari 2024 worden er in het Vlaams Parlement vragen gesteld over de beelden.

Lees ook: Dierenrechtenorganisaties brengen konijnenhel Kasterlee aan het licht.

Lees ook: Vlaamse vleeskonijnen lijden vreselijk.

Parlementaire vragen

Ludwig Vandenhove (Vooruit): "Kunt u bevestigen dat wat in die beelden te zien is, effectief correct kan zijn? Bent u zich bewust van deze welzijnsproblematiek bij parkkonijnen? Worden er regelmatig controles uitgevoerd bij konijnenkwekers? Ik heb daarbij ook een aantal cijfers gevraagd, die uiteraard perfect in het antwoord geformuleerd kunnen worden. Worden er inbreuken vastgesteld bij die controles met betrekking tot de parksystemen? Ook daar graag wat cijfers. Hoe zult u de welzijnsproblemen bij de konijnenkwekers verder aanpakken? Zullen de controles en/of het aantal acties opgedreven worden? Zullen er nieuwe, bijkomende acties gebeuren?"

Meyrem Almaci (Groen): "Hoe beoordeelt u het contrast tussen het imago van het bedrijf en de beelden? Is het waar dat er recent geen controles zijn uitgevoerd bij Konzo? Wat is de frequentie van de controles door de Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn voor dit soort bedrijven? Bent u van plan om meer controles te doen of andere stappen te ondernemen om dit soort wantoestanden tegen te gaan, en zo ja, welke? Kloppen de cijfers van vroegtijdig overlijden in de konijnenkweek? Wat vindt u van het aantal vroegtijdige overlijdens? Vindt u dat een hoog cijfer? Is dat een normaal cijfer? Welke plannen zijn er om deze cijfers te drukken?"

Els Sterckx (Vlaams Belang): "Bent u zich bewust van het structurele probleem met controle en handhaving binnen Dierenwelzijn? Zult u extra initiatieven nemen om meer in te zetten op controle en handhaving?"

Minister Ben Weyts: "Ik heb eerlijk gezegd ook moeten slikken bij het bekijken van die beelden. Ik heb de opdracht gegeven om meer controles uit te voeren en samen te werken met de sector. We moeten de bedrijfscultuur aanpakken en de huisvestingssystemen verbeteren. Het FAVV zal nu ook de konijnensector controleren. We moeten samenwerken om het dierenwelzijn te waarborgen."

Animal Rights

Opvallend is de discrepantie tussen het voorgestelde imago van de konijnenkwekerij en de schrijnende werkelijkheid. De burgerinspecties brachten schrijnende omstandigheden aan het licht, met dode en gewonde konijnen die in verwaarloosde toestand aangetroffen werden. Controles blijken tekort te schieten, waardoor deze wantoestanden kunnen voortduren.

Het is duidelijk dat de konijnenindustrie haar belofte van verbetering niet nakomt. Het hoge sterftecijfer onderstreept de ongeschiktheid van konijnen voor industriële kwekerijen en de noodzaak om deze sector te herzien. Het is tijd voor een einde aan de illusie van dierenwelzijn in de konijnenhouderij en voor een dringende oproep tot actie om deze vorm van exploitatie te stoppen.