Main content

Inhoud

Politie schiet eigen politiehond dood; nieuwe oproep tot beëindiging inzet dieren bij menselijke conflicten

Nieuws: 21 juni 2024
Animal Rights

Begin 2021 riepen diverse dierenbelangenorganisaties, waaronder Animal Rights, de politie en overheid op om te stoppen met het inzetten van dieren - honden en paarden - bij conflictsituaties. De reden is duidelijk: “Waar politiepersoneel kiest voor dit beroep en daarmee accepteert in conflict situaties terecht te kunnen komen, hebben de honden en paarden van de politie hierin geen keuze.”
Of de inzet van de dieren “effectief” is, een “toegevoegde waarde”, of “een de-escalerend effect” heeft, doet daarom niet ter zake.

Het misbruiken van dieren als wapen bereikte eind mei 2024 een nieuw dieptepunt. Tijdens de arrestatie van een verwarde man in Dalfsen schoot een politieagent een meegenomen politiehond neer. In de hectiek keerde de politiehond zich volgens een woordvoerder tegen de leden van het het arrestatieteam en de Dienst Speciale Interventies (DSI). Een van hen heeft toen een kogel afgevuurd op de hond. ”Het is niet bekend of de begeleider zijn eigen hond heeft neergeschoten of een andere collega. Maar het komt niet vaak voor dat de honden zich tegen het team keren. Normaal gesproken zijn het echt maatjes,” aldus een woordvoerder van de politie tegen de NOS. 1

Dieren zijn er nooit en te nimmer op uit om zomaar aan te vallen. Het zijn doorgaans altijd fouten van de mens die er voor zorgen dat gehouden dieren ontsporen. In de ambtsinstructie van de politie artikel 15 lid 2 staat duidelijk vermeld dat een AOT-hond - een hond bedoeld om te worden ingezet bij het optreden van een aanhoudings- en ondersteuningsteam (AOT) of een bijstandseenheid - alleen onder “direct en voortdurend toezicht van een geleider” mag worden ingezet. In de ogen van Animal Rights had de ontstane situatie voorkomen kunnen worden als de geleider zijn toezicht goed had uitgevoerd. Het is zijn taak de overige leden van het arrestatieteam te beschermen tegen de hond.  Het was te verwachten dat de politie het op noodweer zou gooien en daarmee het eigen straatje schoon veegt.

Saillant detail is dat de verwarde man met luchtdrukwapen meermaals werd beschoten met niet-dodelijke beanbags - zakjes met loden kogeltjes die iemand kunnen uitschakelen zonder het lichaam binnen te dringen - maar dat de hond onmiddellijk de kogel kreeg. De hond overleed een paar dagen later. 2

Animal Rights roept de politie en de overheid opnieuw op om te stoppen met het inzetten van dieren als geweldsmiddel, crowd control, of enige ander instrumenteel gebruik waarbij dieren belanden in conflicten tussen mensen waaraan ze part noch deel hebben.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer