Main content

Inhoud

Proefapen aan de KU Leuven krijgen nog geen glas water per dag

Nieuws: 28 juni 2021
Dier­proeven

Onbeperkte watervoorziening is deel van de standaard basisverzorging van proefdieren, volgens de Europese wet. Dit lijkt ook vanzelfsprekend maar voor dierproeven aan de KU Leuven met resusapen maakt onze overheid een uitzondering. Dat blijkt uit een parlementaire vraag die Ludwig VandenHove (sp.a) stelde aan Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts.1

Jen Hochmuth van Animal Rights: “Als mens kunnen we ons slecht voorstellen hoe het is om bijna continu dorst te lijden. Proefdieren onthouden van basisbehoeften zoals drinken is dierenmishandeling en dient verboden te worden!”

Enkel water tijdens een experiment of de voorafgaande training

Proefapen aan de KU Leuven krijgen tijdens de training of dierproef water als beloning wanneer ze de gevraagde opdracht correct uitvoeren. Na de training of proef krijgt de aap in zijn kooi geen of een beperkte gecontroleerde hoeveelheid extra vocht, onder de vorm van water, fruit of andere supplementen.

Ook in het weekend, wanneer de dieren in proef normaal niet moeten werken, blijft de vochtopname gecontroleerd zodat de dieren ook op maandag gemotiveerd zijn om mee te werken in een training of proef.

Jen Hochmuth “Hun enige mogelijkheid om aan drinken te komen is gewillig meewerken met de onderzoekers. Alleen als ze de aangeleerde handeling uitvoeren krijgen ze als 'beloning' een paar druppels water.”

In plaats van alle apen van drinkwater te voorzien, krijgt dus 30 jaar lang geen aapje water buiten de experimenten. Dit is ongehoord!

Jen Hochmuth, Animal Rights

Na 30 jaar eindelijk drinkwater in het weekend

De Inspectie Dierenwelzijn blijkt zelf kritisch over de kwestie omdat een aantal dieren die niet in proef waren op het ogenblik van een inspectie nog geen water gekregen hadden.1 De verantwoording van de KU Leuven hiervoor was dat het niet mogelijk is om in een sociale kooi, waarin tot 3-4 dieren samen zitten, de dieren die niet in proef zitten apart water te geven terwijl de kooigenoten in proef nog geen water krijgen.

Niet alleen het proefdier dat in het experiment zit, maar ook de kooigenoten worden onderworpen aan hetzelfde waterdieet. Na 30 jaar is hieraan deels tegemoetgekomen. In het weekend krijgen de apen nu extra water en wordt ook water gegeven aan de dieren die niet in proef zijn. Voor Animal Rights is deze marginale verbetering van de leefomstandigheden geen reden om te juichen.

"Als we geen mensen zonder hun toestemming willen gebruiken als proefobjecten en een basisbehoefte zoals water zouden onthouden, dan geldt dit universeel voor alle levende wezens. Elk dier is een individu met recht op leven en welzijn, ongeacht nut of noodzaak voor de mens", aldus Jen Hochmuth.

Ik blijf mij inzetten voor een afbouw van dierproeven. Als dieren dan toch gebruikt worden voor proeven, moet dat zo pijnloos mogelijk gebeuren.

Ludwig VanDenHove, Vlaams Parlementslid

Zware kosten voor de proefdieren en waar blijven de baten?

Minister Weyts liet in zijn antwoord aan Vlaams Parlementslid Ludwig VanDenHove weten dat het ongerief van de vochtrestrictie meegenomen wordt in de kosten-batenanalyse tijdens de ethische toetsing en toelating van het onderzoeksproject. De ethische commissie dierproeven en de onderzoekers dienen te zorgen voor minimaal ongerief en maximale verfijning van de procedures.

De Europese wet schrijft voor dat dierproeven alleen toegelaten zijn als er geen alternatief is. Animal Rights heeft recent ontdekt dat de KU Leuven in een wetenschappelijke studie met menselijke vrijwilligers de nodige bewijzen levert dat hersenexperimenten op apen volstrekt overbodig zijn.

“Hun eigen resultaten bewijzen dus dat het op een ethisch verantwoorde manier kan om menselijke hersenen op dezelfde schaal te bestuderen zoals dit in dierproeven gebeurt. En in tegenstelling tot proefdieren kunnen mensen wel hun toestemming geven”, benadrukt Jen Hochmuth.

Animal Rights komt op tegen dierproeven

Animal Rights blijft zich verzetten tegen de proeven op apen. “Ons doel is de vrijlating van alle proefapen uit het proefdiercentrum van de KU Leuven”, aldus Jen Hochmuth. Verder wil Animal Rights voorkomen dat de KU Leuven op het einde van de rit de proefapen afmaakt in plaats van ze naar een opvangcentrum te sturen.

Animal Rights plant op woensdag 30 juni om 13uur opnieuw een demonstratie in Leuven tegen dierproeven op apen.

Animal Rights is principieel tegenstander van alle dierproeven. Elk dier is een individu met recht op leven en welzijn, ongeacht nut of noodzaak voor de mens. Wij geloven in een maatschappij waar mens en dier in harmonie leven.

Animal Rights organiseert op woensdag 30 juni om 13uur ook een protestactie voor de poort van het apentestcentrum in Rijswijk.

Petitie - vervang dierproeven Animal Rights roept de regering op om nu echt werk te maken van het vervangen van dierproeven. Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer