Main content

Inhoud

Inbreuk op EU-wet: KUL zet apentesten voort ondanks eigen alternatief

Nieuws: 25 mei 2021
Dier­proeven

Dierproefnemers aan de KU Leuven proberen ons wijs te maken dat de hersenexperimenten op apen een noodzakelijk kwaad zijn en dat ze alleen aan bod komen omdat er geen alternatief is. De Europese wet schrijft voor dat dierproeven alleen toegelaten zijn als er geen alternatief is. Animal Rights heeft ontdekt dat de KU Leuven in een publicatie uit 2019 met menselijke vrijwilligers de nodige bewijzen levert dat zulke dierproeven volstrekt overbodig zijn en dat onderzoek met menselijke vrijwilligers niet alleen ethisch mogelijk is maar ook betere resultaten oplevert met een directe toepassing voor de mens. 1

Jen Hochmuth: “De hersenexperimenten aan de KU Leuven zijn helemaal geen noodzakelijk kwaad want er zijn betere alternatieven waarvoor geen gezonde dieren moeten lijden. We roepen op om de nog lopende experimenten onmiddellijk te stoppen en eisen de vrijlating van de apen.”

Als je begint met een noodzakelijk kwaad, en dan na verloop van tijd de noodzaak verdwijnt, wat blijft er dan over?

Jen Hochmuth, Animal Rights

De dubbele moraal van de dierproefnemers

Aan de KU Leuven beweren ze dat het “ethisch natuurlijk niet verantwoord is dat je in normale menselijke subjecten elektrodes plant. Bij apen kan dat wel.” 1 In 2021 heeft de KU Leuven al 9 studies gepubliceerd met dierproeven op 25 resusapen.2345678910 Het algemeen doel van deze dierproeven is om na te gaan hoe de hersencellen van proefapen in de verschillende hersengebieden specifiek reageren op visuele voorwerpen.

Volgens de dierproefnemers aan de KU Leuven zijn experimenten op apen gerechtvaardigd omdat ze ons nieuwe inzichten leveren over het menselijke functioneren die we anders niet zouden kunnen bemachtigen. Ze berusten zich daarbij op de stelling dat dierproeven een noodzakelijk kwaad zijn en dat ze alleen aan bod komen als er geen alternatief is.

ONDERZOEK AAN DE KU LEUVEN MET MENSELIJKE VRIJWILLIGERS

Onderzoek aan de KU Leuven bewijst het tegendeel: In 2019 hebben onderzoekers aan de KU Leuven al micro-elektroden ingeplant bij menselijke patiënten die in het kader van een behandeling een operatie aan de hersenen moesten ondergaan.1 Deze onderzoek leverde ongeziene details over hoe menselijke hersencellen reageren op visuele voorwerpen. Gelijkaardige experimenten zullen in de toekomst toelaten om andere menselijke hersengebieden op dezelfde schaal te bestuderen.

“Je kan dus wel elektrodes bij mensen inplanten, die in tegenstelling tot proefdieren wel hun toestemming kunnen geven”, zegt Hochmuth. “De KU Leuven is op dat vlak trouwens geen pionier. Wetenschappers over heel de wereld hebben ondertussen al talloze metingen uitgevoerd op mensen met sensomotorische stoornissen zoals Parkinson 1234567, maar ook niet-invasief bij volledig gezonde mensen.” 891011121314151617


 1. Decramer et al. 2021. Single-cell selectivity and functional architecture of human lateral occipital complex. 

 2. Hochberg LR, et al. Reach and grasp by people with tetraplegia using a neurally controlled robotic arm.  

 3. Collinger JL, et al. High-performance neuroprosthetic control by an individual with tetraplegia. 

 4. Leuthardt EC, Schalk G, Wolpaw JR, Ojemann JG, Moran DW. A brain–computer interface using electrocorticographic signals in humans.  

 5. Pistohl T, Schulze-Bonhage A, Aertsen A, Mehring C, Ball T. Decoding natural grasp types from human ECoG. Neuroimage.  

 6. Agashe HA, Paek AY, Contreras-Vidal JL. Multisession, noninvasive closed-loop neuroprosthetic control of grasping by upper limb amputees. 

 7. Ajiboye AB, et al. Restoration of reaching and grasping movements through brain-controlled muscle stimulation in a person with tetraplegia: a proof-of-concept demonstration 

 8. Ramos-Murguialday A, et al. Brain-machine interface in chronic stroke rehabilitation: a controlled study 

 9. Pfurtscheller G, Müller GR, Pfurtscheller J, Gerner HJ, Rupp R. ‘Thought’ – control of functional electrical stimulation to restore hand grasp in a patient with tetraplegia. Neurosci. Lett. 2003;351:33–36.  

 10. Onose G, et al. On the feasibility of using motor imagery EEG-based brain-computer interface in chronic tetraplegics for assistive robotic arm control: a clinical test and long-term post-trial follow-up. 

 11. Waldert S, et al. Hand movement direction decoded from MEG and EEG. 

 12. Lauer RT, Peckham PH, Kilgore KL. EEG-based control of a hand grasp neuroprosthesis.  

 13. Agashe, H. A., Paek, A. Y., Zhang, Y. & Contreras-Vidal, J. L. Global cortical activity predicts shape of hand during grasping.  

 14. Müller-Putz, G. R. et al. MOREGRASP: Restoration of upper limb function in individuals with high spinal cord injury by multimodal neuroprostheses for interaction in daily activities. 

 15. Rohm M, et al. Hybrid brain-computer interfaces and hybrid neuroprostheses for restoration of upper limb functions in individuals with high-level spinal cord injury. 

 16. Rupp R, Rohm M, Schneiders M, Kreilinger A, Muller-Putz GR. Functional Rehabilitation of the Paralyzed Upper Extremity After Spinal Cord Injury by Noninvasive Hybrid Neuroprostheses. 

 17. Pfurtscheller G, Guger C, Müller G, Krausz G, Neuper C. Brain oscillations control hand orthosis in a tetraplegic. 

Geen noodzakelijk kwaad maar pure kwaadaardigheid

Naast de onbetwistbare ethische kwestie van dierproeven, valt de wetenschappelijke relevantie van dierproeven telkens weer in vraag te stellen. De resultaten van de KU Leuven met menselijke patiënten bewijzen namelijk dat het - in tegenstelling tot wat de KU Leuven beweert- absoluut mogelijk is om op een ethisch verantwoorde manier menselijke hersenen op dezelfde schaal te bestuderen als dit in dierproeven gebeurt. Meer nog, de onderzoekers moesten vaststellen dat menselijke hersencellen enkele tientallen milliseconden trager reageerden dan de cellen van de aap.

Volgens Animal Rights zijn de hersenexperimenten op apen niet alleen moreel onaanvaardbaar en wetenschappelijk onbetrouwbaar, maar gaat het ook om een overtreding van de Europese richtlijn betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Artikel 12 schrijft voor dat dierproeven alleen mogen overwogen worden als geen alternatief voor dierproeven voorhanden is. 1

Het is ethisch onverantwoord om gezonde dieren ziek te maken, te verminken en van primaire basisbehoeftes zoals drinkwater te beroven. Daarbovenop is het tegen de wet om overbodige dierproeven uit te voeren.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Animal Rights blijft druk op de ketel zetten

Naar aanleiding van Wereldproefdierendag overhandigde Animal Rights op vrijdag 23 april, 100.000 handtekeningen voor een verbod op het gebruik van alle niet-menselijke primaten in dierproeven aan Ben Weyts, de Vlaamse minister van Dierenwelzijn.

Animal Rights is een nieuwe petitie gestart en roept daarmee de Belgische regering op om nu echt werk te maken van het vervangen van dierproeven.

Animal Rights blijft druk uitoefenen op de KU Leuven. Morgen, op woensdag 26 mei organiseert Animal Rights opnieuw een demonstratie op de Oude Markt in Leuven.

Link naar het facebookevent

Petitie - vervang dierproeven Animal Rights roept de regering op om nu echt werk te maken van het vervangen van dierproeven. Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer