Main content

Inhoud

REACH is het grootste dierproefprogramma ter wereld

Nieuws: 19 juli 2019
Dier­proeven

De REACH-verordening vereist resultaten uit dierproeven om de veiligheid van chemische stoffen voor de gezondheid van mens en milieu te waarborgen. Op tien jaar tijd werden door REACH miljoenen dieren gebruikt in akelige en dodelijke giftigheidsexperimenten. Daarmee is REACH het grootste dierproefprogramma ter wereld. Toxicoloog en campagnecoördinator Jen Hochmuth van Animal Rights wil af van deze wettelijke verplichting: “Maak gebruik van de reeds bestaande alternatieve methoden en investeer in de ontwikkeling en validatie van nieuwe proefdiervrije methoden.”

Lees ook: REACH en giftigheidexperimenten

Maak gebruik van de reeds bestaande alternatieve methoden en investeer in de ontwikkeling en validatie van nieuwe proefdiervrije methoden.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Politieke besluitvorming loopt achter

Animal Rights staat niet alleen in de oproep aan de betrokken overheden om hun verantwoordelijkheid in het kader van de REACH-dierproeven op zich te nemen. Frank Wassenberg van de PvdD en Cem Laçin van de SP dienden gezamenlijk kort voor het zomerreces twee moties in.12 De politieke partijen verzoeken de Nederlandse regering om zich in het REACH-dossier te blijven inzetten voor het gebruik van innovatieve testmethoden zonder de inzet van proefdieren en de Kamer over de voortgang daarvan te informeren.

In een tweede motie werd de regering opgeroepen om de norm waarbij proefdieren standaard worden ingezet om aan de registratieverplichting te voldoen, om te zetten in een “nee, tenzij.” Volgens de indieners loopt de politieke besluitvorming jaren achter op de wetenschappelijke wereld, waar de dierproef vanwege de vele onvolkomenheden allang niet meer als gouden standaard wordt gezien.

Resolutie in Vlaanderen

Begin dit jaar dienden Vlaamse politici een resolutie in met de oproep aan de regering om een uitfaseringsbeleid op te starten voor de wettelijk verplichte dierproef. 1

Muizen, ratten, cavia’s, konijnen, vissen en zelfs honden worden ingezet in pijnlijke en vaak langdurige giftigheidsexperimenten. Dit moet stoppen.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Charles River

Onlangs hield Animal Rights nog een demonstratie bij het proefdiercentrum van Charles River: een commercieel proefdiercentrum dat in opdracht van chemische bedrijven dierproeven doet in het kader van REACH. Hochmuth: “Muizen, ratten, cavia’s, konijnen, vissen en zelfs honden worden ingezet in pijnlijke en vaak langdurige giftigheidsexperimenten. Dit moet stoppen.”