Main content

Inhoud

SHOCKING: Vlaamse overheid verspilt miljoenen aan de KU Leuven om apen te doden

Nieuws: 17 september 2020
Dier­proeven

Terwijl 79% van de Belgen een verbod wenst op experimenten op apen heeft de overheid in 2019 alleen al bijna 2 miljoen euro gemeenschapsgeld bestemd voor hersenonderzoek met resusapen aan de KU Leuven. In de ontwikkeling en promotie van alternatieven om dierproeven te vervangen wordt amper geïnvesteerd. Animal Rights trekt aan de alarmbel en roept de overheid op om de subsidies voor dierproeven aan banden te leggen en het geld van de gemeenschap te investeren in onderzoek naar alternatieven. Animal Rights is een nieuwe petitie gestart om de KU Leuven apen te redden en organiseert op 1 oktober een stil protest voor de stopzetting van apentesten aan de KU Leuven.

Ons belastingsgeld wordt aan wrede dierproeven verspild waarvan de meerderheid van de bevolking wenst dat ze verboden worden.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Meer subsidies voor wrede dierproeven dan voor alternatieven

In Vlaanderen trok minister Weyts in 2017 eenmalig amper 350.000 euro uit voor de zoektocht naar alternatieven.1 Voor de financiering van dierproeven trekt de Vlaamse overheid jaarlijks miljoenen euro’s uit. Uit onderzoek van Animal Rights blijkt dat dierproefnemers van de KU Leuven in 2019 alleen 1.828.610 miljoenen euro subsidie via het FWO van de overheid ontvangen hebben om nieuwe experimenten op 12 resusapen uit te voeren.23 Ernaast lopen aan de KU Leuven nog een 10-tal langdurige apenexperimenten, waarvan de meeste door de overheid gesubsidieerd zijn, ongehinderd verder.4 Op het einde van de rit zullen bijna alle proefdieren afgemaakt worden.

In een opiniepeiling over experimenten op apen vindt een grote meerderheid van de Belgen dat proeven op apen (79%), alsook op alle andere dieren (64%), verboden zouden moeten worden.5 Toxicologe en campagnecoördinator Jen Hochmuth reageert verontwaardigd: “Ons belastingsgeld wordt aan wrede dierproeven verspild waarvan de meerderheid van de bevolking wenst dat ze verboden worden." Zo bracht Animal Rights al eerder aan het licht dat via FWO een miljoen euro goedgekeurd werd voor de omstreden apenexperimenten van KU Leuven. "Via FWO, het Fonds voor wetenschappelijk onderzoek, krijgen de Vlaamse universiteiten de volle vrijheid om zelf te bepalen aan welke onderzoeksprojecten de overheidsbudgetten besteed worden", aldus Hochmuth.

Aan de KU Leuven beweren ze dat het “ethisch natuurlijk niet verantwoord is dat je in normale menselijke subjecten elektrodes plant. Bij apen kan dat wel.”

PROEFAPEN AAN DE KU LEUVEN HEBBEN HET ZWAAR TE VERDUREN

De hersenexperimenten bezorgen de apen veel leed. Om hun hersenactiviteit te kunnen meten, worden alle proefapen 'gebruiksklaar' gemaakt. Via boorgaten in hun schedel worden elektroden geïmplanteerd in de hersenen. Met cement wordt een fixatie-staaf of ‘hoedje’ aan de schedel vastgehecht. Dit staafje dient om de kop van de apen te fixeren tijdens de latere hersenmetingen. De dieren moeten maandenlang zware trainingsprogramma’s doorlopen en worden op strenge waterdiëten gezet om hen te dwingen mee te werken met de onderzoekers. De KU Leuven voert ondertussen al meer dan 30 jaar akelige experimenten uit op apen die veel leed bezorgen. Toen de cocaïne-experimenten op apen bekend raakten via de media, brak een storm van verontwaardiging los bij het publiek.

Uit informatie van de Vlaamse overheid blijkt dat in 2020 aan de KU Leuven 3 nieuwe dierproefprojecten met resusapen aan de KU Leuven gestart zijn.1 Maar liefst 12 resusapen zullen de komende 4 jaar zware trainingsprogramma’s doorlopen, ingrijpende hersenoperaties ondergaan waarbij elektroden geïmplanteerd worden in hun brein, en op strenge waterdiëten gezet worden om hen te dwingen mee te werken met de onderzoekers. Aan de KU Leuven beweren ze dat het “ethisch natuurlijk niet verantwoord is dat je in normale menselijke subjecten elektrodes plant. Bij apen kan dat wel.” 2 Hieruit blijkt dat proefdiernemers een dubbele moraal hanteren. Als je een onderzoeker vraagt waarom ze dieren gebruiken is het omdat ze op ons lijken, maar als je vraagt waarom we op dieren mogen testen, dan zegt de onderzoeker omdat ze niet op ons lijken.”

Het gaat hierbij niet om wettelijk verplichte dierproeven voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen maar om achterhaalde en experimenten die er enkel toe dienen de nieuwsgierigheid van gevoelloze wetenschappers te stillen.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Proeven niet alleen immoreel en wetenschappelijk nutteloos maar tegen de wet

Volgens de proefdiernemers aan de KU Leuven zijn experimenten op apen gerechtvaardigd omdat ze ons nieuwe inzichten leveren over het menselijke functioneren. Op die manier wil de KU Leuven effectieve medicijnen of behandelingen voor de mens ontwikkelen. In de nieuwe dierproeven worden apen gebruikt als model voor gezichtsherkenning bij de mens. Het is nochtans zelfs wetenschappelijk onderbouwd dat resusapen geen geschikt model van menselijke individuele gezichtsherkenning zijn. 1

Volgens Hochmuth zijn deze experimenten niet alleen moreel onaanvaardbaar maar wetenschappelijk bekeken compleet nutteloos: "Het gaat hierbij niet om wettelijk verplichte dierproeven voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen maar om achterhaalde experimenten die er enkel toe dienen de nieuwsgierigheid van gevoelloze wetenschappers te stillen", benadrukt ze.

Volgens Animal Rights gaat het ook om een overtreding van de Europese richtlijn betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijk doeleinden worden gebruikt.2 Artikel 12 schrijft voor dat dierproeven alleen mogen overwogen worden als een alternatief voor dierproeven niet voorhanden is. Wetenschappers hebben ondertussen al talloze metingen uitgevoerd op mensen, die in tegenstelling tot proefdieren wel hun toestemming kunnen geven. 3

De hersenexperimenten op apen zijn geen noodzakelijk kwaad zijn maar pure kwaadaardigheid!

Jen Hochmuth, Animal Rights

TEKEN DE PETITIE: RED DE KU LEUVEN APEN!

Animal Rights eist de vrijlating van de proefapen die opgesloten zitten in het proefdiercentrum van de KU Leuven. Op dit moment zitten meer dan veertig apen in het proefdiercentrum van de KU Leuven. De dieren worden gemiddeld 7 tot 10 jaar lang (her)gebruikt. Sommige dieren ondergaan tijdens deze lange periode als proefdier meerdere hersenoperaties om losgekomen of beschadigde implantaten of staafjes te vervangen. Deze dieren verdienen een waardig pensioen in een gespecialiseerd opvangcentrum.

Animal Rights eist dat er een einde komt aan overheidssteun voor alle apentesten in het proefdiercentrum van de KU Leuven. "De hersenexperimenten op apen zijn geen noodzakelijk kwaad zijn maar pure kwaadaardigheid!", aldus Hochmuth.

Teken de petitie: Red de KU Leuven apen!

Demonstratie aan de KU Leuven: Stop dierproeven op apen!

Animal Rights is principieel tegenstander van alle dierproeven. Als we geen mensen zonder hun toestemming willen gebruiken als proefobjecten, dan geldt dit universeel voor alle levende wezens. Elk dier is een individu met recht op leven en welzijn, ongeacht nut of noodzaak voor de mens.

Op donderdag 1 oktober organiseert Animal Rights samen met Bite Back een stil en vreedzaam protest aan de ingang van het rectoraat van de KU Leuven.

  • We vragen aandacht voor de meer dan 40 apen die op dit moment in het proefdiercentrum van de KU Leuven zitten.

  • Animal Rights eist dan ook dat de overheid het financieren van alle apenexperimenten stopzet. Wij eisen dat onderzoeksbudgetten geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van alternatieve methoden die een beschaafde samenleving waardig zijn.