Main content

Inhoud

UPDATE: Wie heeft Naya gedood? Intussen 7 bruikbare tips

Nieuws: 4 maart 2020
Jacht

Wolvin Naya is waarschijnlijk opzettelijk gedood. Intussen is er een gerechtelijk onderzoek geopend. De Hubertus Vereniging Vlaanderen vindt dit verdachtmaking en wil bewijzen zien.1 Animal Rights wil er graag voor zorgen dat dit bewijs er komt. Wie de gouden tip geeft die leidt tot de ontmaskering en veroordeling van de dader kan rekenen op een beloning van 5000 euro.

Naya had heel wat vijanden

Dat niet iedereen verheugd was over de komst van Naya en August is geen geheim. “De terugkeer van de wolf wordt bij veehouders niet op gejuich onthaald”, zei de Boerenbond nog begin dit jaar in Vilt.1 De boeren zijn bang dat de wolven het op hun schapen gemunt zouden hebben en omheiningen kosten handenvol geld. In een Waalse krant snoefde een Waalse boer zelfs hoe hij niet zou twijfelen als een wolf zijn kudde schapen zou aanvallen, ook al zou hij daardoor in de problemen komen.2

Ook jagers hadden genoeg motieven om het dier weg te willen. Met de komst van de wolf kregen ze er een concurrent bij.3 Waar de wolf aanwezig is, klagen jagers over hoe het wild schuwer is geworden.4 Heel wat jagers en veeboeren vinden gewoon dat de wolf niet thuishoort in België. Dan zijn er nog de trofeejagers die anders geld neertellen voor een reisje naar Belarus of Rusland om wolven te schieten en dit nu in het geniep in België konden doen.

Lees ook: "Jager betrapt op illegale vossenjacht met verwaarloosde lokdieren"

Het kan niet dat jagers of stropers zich boven de wet plaatsen en er gewoon mee wegkomen ook.

Animal Rights eist dat de dader gestraft wordt

Animal Rights wil dat de waarde van Naya als individu wordt erkend. Een dier is hoogstwaarschijnlijk van haar leven beroofd omdat iemand met slechte bedoelingen het op haar gemunt had. Het illegaal doden van een dier is een misdrijf en moet dan ook zwaar worden bestraft. Het kan niet dat jagers zich boven de wet plaatsen en er gewoon mee wegkomen ook.

Animal Rights eist dat er een objectief onderzoek wordt uitgevoerd onafhankelijk van de jacht- en landbouwsector, naar het falen van de bescherming van Naya zodat dit in de toekomst kan worden voorkomen. Rowena Vanroy, Animal Rights: “De bescherming van Naya is tekortgeschoten. Neemt het Agentschap Natuur en Bos dan nu wel maatregelen om ervoor te zorgen dat de overlevende wolf, August, veilig is?”

Update: intussen 7 bruikbare tips

Er kwamen honderden tips binnen bij de verschillende organisaties. Vogelbescherming Vlaanderen kon 7 bruikbare tips overmaken aan het parket en hoopt dat op basis hiervan de dader kan worden veroordeeld. Het onderzoek is nog steeds lopende.

Wie de gouden tip kan geven die ertoe leidt dat de mogelijke dader wordt gevonden en veroordeeld, kan rekenen op een beloning van 5000 euro van Animal Rights. Vogelbescherming Vlaanderen, het Natuurhulpcentrum en Animal Rights bieden samen een beloning van 30.000 euro. Indien er meerdere tips leiden tot de veroordeling wordt de beloning verdeeld. De beloning wordt pas uitgereikt nadat de dader is veroordeeld. Op het doden van de Europees beschermde wolven staan in Vlaanderen celstraffen tot 5 jaar en een boete tot 500.000 euro.

© Foto bovenaan: Thomas Eerdekens