Main content

Inhoud

Verschrikkelijke verre veetransporten weer toegelaten

Nieuws: 26 oktober 2021
Slacht

Minister Schouten staat het ver transport van vee over de weg naar niet-EU-landen weer toe. Dit was sinds eind mei vorig jaar verboden, indien er tijdens het transport een rustplaats buiten de EU moest worden aangedaan. Dit omdat men geen controle had over de kwaliteit van de rustplaatsen buiten de EU. Nadat Vee&Logistiek Nederland een plan van aanpak heeft ingediend, staat de minister verre transporten weer toe.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Verschrikkelijk nieuws voor de dieren die nu weer urenlang in angst op vrachtwagens moeten doorbrengen. Hun leven en welzijn wordt te grabbel gegooid voor economische belangen.”

Lees ook: Historische overwinning voor zieke varkens op transport.

Transportverordening

De Europese transportverordening bepaalt dat dieren die in de veeteelt worden gebruikt, niet onbeperkt vervoerd mogen worden. Koeien moeten bijvoorbeeld om de acht uur water en voer krijgen. Voor zowel varkens als koeien geldt verder dat zij na 24 uur transport, 24 uur rust moeten krijgen. Dit gebeurt op rustplaatsen.

Tot voor kort werd deze Verordening geïnterpreteerd als enkel toepasbaar binnen de EU. Een arrest van het grondwettelijk hof heeft echter uitgewezen dat deze regels ook gelden voor dieren die uit de EU komen en de Europese grenzen overschrijden. Er moest dus worden gecontroleerd of de rustplaatsen buiten de EU ook aan de EU-normen voldoen.

Fokvaarzen

Het Plan van Aanpak van de V&LN focust vooral op de export van fokvaarzen. Niet enkel stierensperma en embryo’s worden wereldwijd verscheept, ook levend en zelfs drachtig fokvee. Volgens de NVWA zouden er tien exporteurs zijn die in de afgelopen jaren één of meer aanvragen voor exporten van fokrunderen hebben gedaan waarbij sprake was van een rustplaats in Rusland of Kazachstan. Deze rustplaatsen zijn gekend. Het plan van aanpak haalt aan dat deze rustplaatsen worden gecontroleerd door de lokale autoriteiten en dat Vee&Logistiek Nederland ook zelf aanvullende controles zal doen.

Animal Rights is kritisch: “De veehouderij gaat zichzelf controleren en dan is al het dierenleed kennelijk opgelost. Zelfcontrole is allerminst een betrouwbaar alternatief voor onafhankelijk toezicht.”

Varkens, schapen en geiten

Het herziene beleid heeft enkel impact op het transport over de weg waarvoor wettelijk een rustplaats voor moet worden aangedaan. In de praktijk gaat het dan enkel over runderen en meer bepaald de exportlocaties in Rusland en Kazachstan. Maar daarnaast worden ook schapen, geiten en varkens levend geëxporteerd via wegtransport of per schip. In 2021 werden er bijvoorbeeld varkens geëxporteerd naar Israël, Rusland, Iran en Moldavië. Ook tijdens deze transporten ervaren de dieren onnoemelijk veel stress en leed. Talloze dieren overleven de rit niet.

Bovendien beperkt de controle zich enkel tot het transport. Het is helaas een feit dat de regelgeving buiten de EU ter bescherming van landbouwdieren onbestaande is. Animal Rights pleit daarom, net als talloze andere organisaties, voor een volledig verbod op verre transporten.

VERBIED LANGEAFSTANDSTRANSPORTEN

Minster Schouten: “Ik wil benadrukken dat ik in Europees verband blijf pleiten voor een verbod van langeafstandstransporten naar landen buiten de EU. Zo lang dit nog wel mag, moeten we er zeker van zijn dat dit op een goede manier gebeurt. Daar hebben we nu noodzakelijke stappen voor gezet.”

Animal Rights heeft recent nog aangetoond dat het bij het transport van vee naar nabije lidstaat België misgaat. Niet-transportwaardige dieren worden toch op vrachtwagens geladen. Ook een onafhankelijke studie van 2solve toonde aan dat er onvoldoende samenwerking is met de bevoegde autoriteiten in Nederland en België. Wanneer er in die derde landen niet-transportwaardige dieren worden aangetroffen, wordt dit niet teruggekoppeld naar de betrokken bedrijven. Het is wel erg naïef om te stellen dat het er op verder transport, buiten de EU waar dieren zo mogelijk nog minder rechten hebben, beter aan toegaat.

Rowena Vanroy: "Verre transporten zijn ook op EU-niveau een belangrijk thema. Wanneer men echt bekommerd zou zijn om dierenwelzijn, zou de Nederlandse overheid zelf het goede voorbeeld geven en meteen helemaal stoppen met de verre transporten."

BRONNEN

De Transportverordening: Verordening nr. 1/2005. Kamerbrief: Hervatten vee-exporten met rustplaatsen in niet-EU-land. Plan van aanpak: Rustplaatsen derde landen export van fok- en gebruiksvee. Statistieken landbouwproducten.