Main content

Inhoud

Vogelgriep Gelderse vallei verspreid tussen bedrijven, niet door wilde vogels

Nieuws: 4 mei 2022
Slacht

Onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) lijkt erop te wijzen dat de vogelgriep in de Gelderse Vallei is verspreid tussen bedrijven onderling. Dat betekent dat wilde vogels het virus niet hebben overgedragen.

Sinds het begin van deze vogelgriepepidemie, in oktober 2021, zijn er meer dan drie miljoen dieren omgebracht.

Vogelgriepuitbraak Gelderse Vallei

Hoewel de belanghebbenden bij de intensieve pluimveehouderij graag wilde vogels en 'natuur' als de schuldigen aanwijzen, wordt nu opnieuw aangetoond dat de industrie zelf de belangrijkste oorzaak is van de vogelgriepuitbraak.

Eerder wezen experts als hoogleraar vergelijkende pathologie Thijs Kuiken erop dat Nederland de hoogste pluimveedichtheid van Europa heeft; in Limburg is die achttien keer hoger dan het Europese gemiddelde. Die schaal heeft allerlei negatieve effecten.1 Omdat de vogels in deze industrie zo dicht op elkaar gepakt zitten, kan het virus zich razendsnel verspreiden, waarschuwde de hoogleraar vorig jaar. In 2003, tot op heden het rampjaar van de vogelgriep, raakten verschillende mensen in Nederland besmet en overleed een dierenarts aan de gevolgen van het virus.

Nu blijkt uit onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) dat in de Gelderse Vallei sprake is van verspreiding van vogelgriep tussen bedrijven onderling. De Gelderse Vallei is een pluimveedicht gebied waar relatief weinig watervogels komen. WBVR analyseerde de virussen van besmettingen in dit gebied.2

Een genetische analyse liet zien dat er twee clusters van besmettingen zijn. Binnen zo’n cluster zijn de virussen zeer nauw verwant aan elkaar. Waarschijnlijk zijn er dus twee bedrijven besmet geraakt door wilde vogels, waarna het virus zich naar bedrijven in de nabije omgeving daarvan heeft weten te verspreiden”, aldus de WBVR.

Ruim drie miljoen dode dieren

Er lijkt geen einde te komen aan de vogelgriepepidemie en de 'ruimingen', oftewel het vergassen van dieren. Sinds het begin van de huidige epidemie, in oktober 2021, zijn er al meer dan drie miljoen dieren gedood. Daarvan zijn er 482.170 preventief geruimd: dat betekent dat de dieren niet besmet waren met het virus, maar dat er 'contact' was met een besmette locatie.1

Animal Rights campagnecoördinator Anna Krijger: "Het zijn onvoorstelbare aantallen. Het is al erg genoeg dat er dieren besmet raken met een virus dat de pluimveehouderij zelf in stand houdt. Maar dat er ook bijna een half miljoen gezonde dieren 'preventief' wordt geruimd, terwijl er steeds minder reden is om aan te nemen dat dit helpt tegen verspreiding, is onaanvaardbaar."

Hoewel er steeds meer stemmen opgaan om pluimvee te vaccineren tegen de vogelgriep, pleit Animal Rights voor het afschalen en beëindigen van de intensieve pluimveehouderij. Krijger: "Het is de enige duurzame manier om een einde te maken aan de vogelgriep én de trieste leefomstandigheden van de dieren."