Main content

Inhoud

Waar kan ik terecht met vragen of meldingen over jagers?

Nieuws: 26 augustus 2021
Jacht

Wij krijgen regelmatig de vraag wat mensen kunnen doen tegen de jacht en waar ze overlast, misstanden of andere dingen kunnen melden. In dit artikel vind je veelgestelde vragen, antwoorden en tips.

1) IK ZIE JAGERS. MOGEN ZE HIER JAGEN?

In Nederland mag er op verschillende dieren worden gejaagd. Naast de jacht worden er ook dieren gedood onder de noemer beheer of schadebestrijding. Sommige regels gelden in heel Nederland, maar andere verschillen per provincie. Daarnaast hangt wat wel en niet mag af van het seizoen en de diersoort. De vraag “mag hier gejaagd worden” is dan ook niet makkelijk of snel te beantwoorden. Ten eerste mag er alleen gejaagd worden als iemand een jachtakte heeft. Een jager moet altijd de juiste papieren bij zich hebben. Dan kan het gaan om de jachtakte zelf, verzekeringspapieren, een ontheffing (toestemming van de provincie) en/of de toestemming van de grondgebruiker.

Om te weten komen of ergens gejaagd mag worden kan je het beste contact opnemen met de omgevingsdienst. Er zijn 29 regionale omgevingsdiensten. Deze organisaties werken voor provincies en gemeenten en zijn onder andere verantwoordelijk voor milieutoezicht en -handhaving.

OVERZICHT OMGEVINGSDIENSTEN

Hier vind je een overzicht van alle 29 omgevingsdiensten. In een aantal provincies is één omgevingsdienst actief. In andere zijn er meerdere. Klik op een omgevingsdienst in jouw provincie om te zien in welke gebieden ze actief zijn.

2) WAT IS HET JACHTSEIZOEN?

In Nederland zijn er vijf diersoorten die vrij bejaagbaar zijn. Deze soorten worden ook wel de wildsoorten genoemd. In het jachtseizoen mag er door jagers "vrij" gejaagd worden op eenden, konijnen, hazen, houtduiven en fazanten. De periodes waarop op elke diersoort gejaagd mag worden zijn als volgt:

  • Wilde eend: 15 augustus - 31 januari
  • Konijn: 15 augustus - 31 januari
  • Houtduif: 15 oktober - 31 januari
  • Fazant: haan - 15 oktober - 31 januari
  • Fazant: hen - 15 oktober - 31 december
  • Haas: 15 oktober - 31 december

3) IK HEB IETS GEMELD, MAAR DE GEMEENTE OF POLITIE REAGEERT NIET?

Wij krijgen vaak de mededeling dat gemeenten niet reageren of de politie niet op komt dagen. Dat heeft verschillende oorzaken. De politie denkt vaak dat het wel goed zit of beschikt niet over de juiste expertise en gemeenten zijn meestal niet bevoegd. Bel daarom alleen de politie als je zeker weet dat hetgeen je ziet niet door de beugel kan. Twijfel je of weet je het niet zeker, contacteer dan eerst de omgevingsdienst. Vraag altijd of je op de hoogte gehouden kan worden over je melding.

Gevaarlijke situaties

Bij bedreigingen, gevaarlijke situaties of illegale activiteiten (wees hier zeker van) bel je wél de politie.

4) IK HEB VRAGEN EN/OF IK ZIE IETS VERDACHTS?

Ook bij vragen kan je het beste contact opnemen met de regionale omgevingsdienst. Zie je iets verdachts? Leg dit dan vast met bijvoorbeeld je mobiele telefoon. Filmen vanaf de openbare weg is toegestaan. Betreed niet zomaar privéterrein, dit kan gevaarlijk zijn en mag vaak niet. Noteer alle informatie die van belang is: de locatie (bijvoorbeeld de coördinaten), het aantal personen, wat je precies hebt gezien, om welke diersoorten het gaat en het tijdstip. Hoe meer informatie de omgevingsdienst krijgt hoe gerichter ze kunnen handelen.

5) IK ZIE DIEREN LIJDEN. WAT MOET IK DOEN?

Het is verboden om dieren (onnodig) te laten lijden. Geschoten dieren moeten zo snel mogelijk worden opgehaald. Zie je dat dieren aangeschoten in het veld liggen, achterblijven of niet meteen worden opgehaald? Neem dan contact op met de politie. Dit is namelijk een wettelijke overtreding. Leg het vast, verzamel zo veel mogelijk informatie en maak daarnaast ook een melding bij de omgevingsdienst. Het is ook niet toegestaan om dode, wilde dieren te dumpen in een sloot of op de openbare weg. Maak een melding bij de omgevingsdienst, het liefst met foto's en/of video's en deel de informatie met ons.

Gewonde wilde dieren

Blijven er na een jachtpartij gewonde dieren achter? Bel dan zo snel mogelijk de dierenambulance via het landelijke meldnummer 144.

6) IK WIL EEN JACHTPARTIJ MELDEN BIJ ANIMAL RIGHTS

Vanzelfsprekend mag je altijd een jachtpartij of misstanden melden bij Animal Rights, graag zelfs! Wij beschikken echter niet over de bevoegdheden om tot handhaving of vervolging over te gaan. In de meeste gevallen is de jacht, beheer of schadebestrijding helaas gewoon toegestaan. Wij raden mensen daarom altijd aan om een melding te maken bij bevoegde instanties.

Geef locaties door

Wordt er in jouw omgeving regelmatig gejaagd? Laat het weten. Vermeld de locatie, hoe vaak hier wordt gejaagd, de diersoort en andere informatie die nuttig kan zijn. Mail alle relevante informatie naar info@animalrights.nl. We werken met een klein team en we kunnen niet overal in Nederland aanwezig zijn, maar we zijn wel geïnteresseerd in de locaties.

Heb je beelden van gewonde dieren, misstanden of illegale activiteiten? Ook deze kan je opsturen naar info@animalrights.nl.