Main content

Inhoud

Wat gebeurt er achter gesloten labodeuren?

Nieuws: 6 maart 2020
Dier­proeven

Elk jaar worden in Vlaanderen bij meer dan de helft van de proefdierlabo’s inbreuken vastgesteld op de wet van de bescherming van proefdieren. En daarbij is er alleen nog maar sprake van de labo’s die daadwerkelijk gecontroleerd worden. Want alleen een derde van alle laboratoria wordt jaarlijks gecontroleerd. Animal Rights campagnecoordinator Jen Hochmuth: "Als een proefdierlabo in een gegeven jaar gecontroleerd wordt, kunnen proefdiernemers ervan uitgaan dat ze de erop volgende 2 jaar ongehinderd hun gang kunnen gaan."

Jaarlijks inbreuken in Vlaamse proefdierlabo’s

In 2016 werden inbreuken vastgesteld in 28 van de 42 geïnspecteerde labo’s, in 2017 was dat het geval in 24 op 43 labo’s, in 2018 in 21 op 39 labo’s en in 2019 in 25 op 42 labo’s. 1 Volgens de Europese regelgeving moet jaarlijks tenminste één derde van alle laboratoria gecontroleerd worden zodat alle labo’s minstens één keer om de drie jaar controle krijgen. Volgens Animal Rights zijn deze maatregelen sowieso louter ‘greenwashing’ van het systeem van uitbuiting en doen inspecties als het erop aan komt niets voor proefdieren.

Als een proefdierlabo in een gegeven jaar gecontroleerd wordt, kunnen proefdiernemers ervan uitgaan dat ze de erop volgende 2 jaaren ongehinderd hun gang kunnen gaan.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Onwetenheid of nalatigheid bij de overheid?

Als reactie op een schriftelijke vraag van een parlementslid heeft minister van dierenwelzijn Ben Weyts recent geprobeerd te verzekeren dat de meerderheid van de geconstateerde inbreuken van administratieve aard zijn maar hij kon geen overzicht voorleggen van het aantal vastgestelde inbreuken per type. 1 Voor Animal Rights campagnecoordinator Jen Hochmuth wijst deze reactie op nalatigheid. “Het draait voor de minister duidelijk alleen om het afvinken van minimale wettelijke verplichtingen en niet daadwerkelijk om het beter beschermen van proefdieren.”

Inspecties voorkomen inbreuken niet

Dat inspecties falen inzake bescherming van proefdieren bewijst het recente verhaal van het Duitse horrorlab LPT. In oktober 2019 waren vreselijke beelden van mishandede proefdieren opgedoken, vastgelegd door de dierenrechtenorganisaties SOKO Tierschutz en Cruelty Free International. Sinds 2015 hebben er 9 inspecties in het LPT plaatsgevonden, waarvan 7 onaangekondigd. In de inspectieverslagen werden talloze inbreuken vastgesteld, o.a. dat de apen in veel te kleine kooien gehouden werden en dat de proefdieren aanzienlijk lijden op lange termijn. Ondanks deze inspectieverslagen werden er geen gerechtelijke stappen ondernomen totdat de undercoverbeelden de wereld ingingen. 1

In 2016 onthulde GAIA schokkende wantoestanden in het animalarium van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) waar onderzoekers gewonde proefmuizen in de diepvriezer staken, een allesbehalve pijnloze, illegale dodingsmethode. Ook daar werden er tevoren routinematig inspecties uitgevoerd. 2

De horrorverhalen uit deze proefdierlabo’s tonen dat inspecties een falende maatregel zijn en hoe cruciaal undercoverbeelden zijn om dierenleed daadwerkelijk aan te pakken

Jen Hochmuth, Animal Rights

Wat is de oplossing?

Animal Rights is er van overtuigd dat zware dierenmishandelingen zoals die van het LPT en de VUB geen alleenstaande gevallen zijn: “De horrorverhalen uit deze proefdierlabo’s tonen dat inspecties een falende maatregel zijn en hoe cruciaal undercoverbeelden zijn om dierenleed daadwerkelijk aan te pakken”, aldus Jen Hochmuth.

Volgens Animal Rights is het onmogelijk om die kloof tussen wetgeving en uitvoering inzake proefdierbescherming te dichten in een industrie die zonder bedenkingen dieren pijn angst en stress bezorgdt. Daarom pleit Animal Rights ook voor de volledige vervanging van dierproeven door innovatieve ethische onderzoeksmethoden.