Main content

Inhoud

Wereldproefdierendag: kom op voor proefdieren

Nieuws: 21 april 2021
Dier­proeven

Zaterdag 24 april is het Wereldproefdierendag. Op deze dag organiseert Animal Rights een demonstratie in Leuven voor de rechten van proefdieren. Naar aanleiding van Wereldproefdierendag gaat Animal Rights op vrijdag 23 april de petitie om de apen uit de laboratoria van de KU Leuven te redden aan de Vlaamse minister van Dierenwelzijn overhandigen. Jen Hochmuth: "Met 100.000 handtekeningen geven we een duidelijk signaal dat de Belgen wrede en achterhaalde proeven op apen naar de geschiedenisboeken willen verwijzen."

Draai de subsidiekraan voor dierproeven dicht

Al te vaak blijven wetenschappers en politici de vele dierproeven in ons land goedpraten met de dooddoener: “het kan niet anders”. De overheid steekt elk jaar vele miljoenen euro’s subsidie in onderzoek met proefdieren. In Vlaanderen trok minister Weyts in 2017 eenmalig amper 350.000 euro uit voor de zoektocht naar alternatieven. Voor de financiering van dierproeven trekt de Vlaamse overheid jaarlijks miljoenen euro’s uit.

Via FWO, het Fonds voor wetenschappelijk onderzoek, krijgen de Vlaamse universiteiten de volle vrijheid om zelf te bepalen aan welke onderzoeksprojecten de overheidsbudgetten besteed worden. Zo bracht Animal Rights recent aan het licht dat via FWO bijna 2 miljoen euro goedgekeurd werd voor de omstreden apenexperimenten van KU Leuven. Met de demonstratie roept Animal Rights de overheid op om de subsidies voor dierproeven aan banden te leggen en het geld van de gemeenschap te investeren in onderzoek naar alternatieven.

100.000 mensen hebben onze petitie getekend. Full size
100.000 mensen hebben onze petitie getekend.

Overhandiging van de petitie ‘Red de KU Leuven apen’

Op vrijdag 23 april overhandigt Animal Rights 100.000 handtekeningen aan Vlaams minister van Dierenwelzijn. Animal Rights eist dat er een einde komt aan alle apentesten in het proefdiercentrum van de KU Leuven. Animal Rights eist de vrijlating van de proefapen die opgesloten zitten en dat er een einde komt aan overheidssteun voor alle apentesten.

Dit zijn dierproeven die niet eens wettelijk verplicht zijn en enkel dienen om de nieuwsgierigheid van gevoelloze wetenschappers te stillen. Met 100.000 handtekeningen roepen we de politiek op om de KU Leuven apen te redden.

"De hersenexperimenten op apen zijn geen noodzakelijk kwaad zijn maar pure kwaadaardigheid! Als dat niet mag bij mensen, waarom dan wel bij primaten?”, benadrukt Jen Hochmuth.

Waar een wil is, is een weg. Onze petitie om experimenten op apen te stoppen werd door 100.000 mensen ondertekend. Het kan en moet anders!

Jen Hochmuth, Animal Rights

Het kan en moet anders!

De KU Leuven voert ondertussen al meer dan 30 jaar akelige experimenten uit met miljoenen Euro’s aan subsidies gefinancierd door de belastingbetaler. En tot nu toe zijn er nog geen tastbare resultaten uitgekomen. Echter de reden waarom dierproeven gefinancierd en goedgekeurd worden is voor de ontwikkeling van effectieve medicijnen. Door het uitblijven van resultaten valt deze morele vergoelijking volledig weg.

Als we de ontwikkeling van onze kennis van ziekte en gezondheid niet langer willen laten remmen door dierproeven, moet de overheid volop inzetten op proefdiervrije innovatie. Animal Rights dringt erop aan om een vast percentage van het budget versneld over te hevelen naar proefdiervrij onderzoek. Alleen zo kunnen we sneller en betrouwbaarder effectieve en veilige geneesmiddelen ontwikkelen.

Dierproeven waren nooit ethisch verantwoord, maar ze waren nog nooit zo wetenschappelijk onaanvaardbaar als vandaag.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Demonstratie op Wereldproefdierendag

In de Belgische proefdiercentra worden jaarlijks ruim 500.000 dieren gebruikt in experimenten. Niet voor niets kiest Animal Rights Leuven als locatie voor een demonstratie tegen dierproeven. In deze stad bevindt zich het grootste proefdiercentrum van de Benelux. De KU Leuven heeft een vergunning om meer dan 100.000 proefdieren te houden, waaronder apen, varkens, schapen, konijnen, hamsters, katten, muizen en ratten.

Het protest werd georganiseerd door Animal Rights en gesteund door Bite Back, XR Animal en Suppression des Expériences sur l'Animal. Vanaf 13:00u verzamelen de deelnemers op de Oude Markt in Leuven. De demonstranten zullen spandoeken vasthouden met de oproep om dierproeven te vervangen door alternatieve methoden.