Main content

Inhoud

Wie zijn de extremisten?

Nieuws: 9 mei 2020
Slacht

In het meest recente 'Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland’ van Mei 2020 1 van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wordt over dierenrechtenactivisme gezegd:

“Internationaal georganiseerde bezettingsacties van boerenstallen vonden het afgelopen jaar plaats in Boxtel in mei, in Frankrijk in september en in België in november 2019. De Nederlandse dierenrechtenbeweging is echter al lange tijd klein en uit zich voornamelijk in vreedzame demonstraties.”

Voor de eerste keer wordt nu ook het ‘boerenextremisme’ genoemd:

"Sinds het najaar van 2019 vinden demonstraties van boeren plaats tegen met name het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid. De demonstraties verlopen over het algemeen vreedzaam. Uitzondering vormt de wijze waarop Farmers Defence Force (FDF) zich manifesteert. Deze organisatie kent een andere ontstaansgrond dan andere agrarische belangenbehartigers. FDF is, op de dag van de bezetting van een varkensstal in Boxtel, opgericht vanuit een gevoel van zelfbescherming tegen dierenrechtenactivisten en – extremisten. Dit komt bijvoorbeeld terug in uitspraken waarin de positie van de boeren op een lijn werd gesteld met de Holocaust. Dit heeft tot onrust en afkeuring geleid, zeker nadat het bestuur van de organisatie, in tegenstelling tot meer gematigde belangenbehartigers, geen afstand nam van de uitspraken. Ook ongenuanceerde en bedreigende uitingen tegen politici en andersdenkende medeboeren vallen op. Zo richtte FDF zich op 13 april 2020 tegen boeren die zich laten uitkopen door de overheid en stelde dat er afgerekend moet worden met ‘de zwakke schakels en de Judassen uit onze gelederen’. Daarnaast vinden rondom demonstraties soms incidenten plaats. Bijvoorbeeld door het inrijden van een deur van het provinciehuis in Groningen of het bekogelen van meerdere motoragenten met zwaar vuurwerk vanuit een rijdende bus. De excessen in het optreden van FDF dragen bij aan maatschappelijke polarisatie rond het thema klimaat.”

Animal Rights vindt het demonstratierecht een hoog goed. Demonstreren hoort bij de democratische rechtsstaat en burgerlijke ongehoorzaamheid ook. Wij hebben dus niets met het gebabbel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid over ‘extremisme’. Als we het woord toch in de mond moeten nemen dan is extremisme in Nederland van toepassing op hoe de niet-menselijke dieren behandeld worden, bijvoorbeeld in de vee-industrie, op nertsenfarms, in proefdiercentra, bij de jacht en in de handel. Het is daarmee ook van toepassing op hen die deze praktijken verdedigen en faciliteren.

De regering, VVD en de christelijke en populistisch-rechtse partijen hebben er echter voor gekozen om het woord extremisme te gebruiken om diegene die opkomen voor de allerzwakste in de maatschappij, de dieren, te diskwalificeren. Nu de Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid de praktijken van het FDF veroordeelt, gaan we zien hoe hypocriet bovenstaande partijen zijn. Gaan we landbouwminister Schouten of landbouwwoordvoerders Geurts en Lodders nog steeds zien bij acties waarvan de organisatie en coördinatie in handen ligt van het FDF? Is het Landbouwcollectief nog steeds welkom bij Rutte en Schouten aan tafel terwijl het FDF daar onderdeel van uitmaakt? Gaat justitieminister Grapperhaus nog steeds zijn opruiende praatjes verkopen bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij terwijl POV-voorzitter Linda Janssen lid is van FDF?

We gaan het zien!

Dierenrechten in de grondwet Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. TEKEN DE PETITIE! Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer