Main content

Inhoud

Winst! - Circus Freiwald zeult zebra illegaal mee; bevrijding aanstaande!

Nieuws: 8 november 2020
Animal Rights

Toen Animal Rights midden april 2020 controleerde hoe het met olifant Buba ging bij het in het Limburgse Beringe gestrande circus Freiwald, dook er in de foto’s ook een zebra op. Sinds 15 september 2015 is het in Nederland verboden om op te treden of rond te reizen met wilde circusdieren.

Circus Freiwald lapt dit verbod op het meezeulen van wilde dieren al meer dan 5 jaar aan hun laars met medewerking van het ministerie van LNV en de NVWA. Wilde dieren zijn nog steeds dé publiekstrekker en hét uithangbord bij Circus Freiwald. Ondanks het verbod reizen de olifant en een zebra nog steeds mee als levende reclamezuilen. Totdat corona toesloeg dan, want het circus bivakkeert nu al maanden op een veldje in Noord Limburg.

Handhaving zebra

Animal Rights diende op 30 april een handhavingsverzoek in bij de NVWA dat op 30 oktober werd toegewezen:

“Naar aanleiding van uw verzoek heeft een toezichthouder van de NVWA een controle uitgevoerd bij het circus. […] De toezichthouder heeft geconstateerd dat er er een zebra deelneemt en is vervoerd ten behoeve van het circus. De zebra treedt niet op. Hierdoor begaat het circus een overtreding van artikel 4.14, eerste lid en tweede lid Besluit houders van dieren. […] Aan het circus is een last onder dwangsom opgelegd. Die last houdt in dat het circus de zebra moet onderbrengen bij een geschikte locatie. Het circus heeft tot 1 januari 2021 de tijd om aan die last te voldoen.”

In juli 2016 werden de, toen, twee zebra’s ook al eens verplaatst. 1 Het onderbrengen “bij een bevriende collega van Freiwald” en het vervolgens weer terug naar het circus slepen van de dieren werd een van de zebra’s, de 25 jaar oude Sasha, fataal. Circus Freiwald probeerde Sasha’s dood vervolgens uit te buiten door deze toe te schrijven aan het verbod op wilde dieren in circussen.

Om dit soort toestanden te voorkomen, verzoekt Animal Rights de NVWA dringend om er op toe te zien dat overgebleven zebra Smiley wel naar een professioneel opvangcentrum gaat. Animal Rights weet dat er in ieder geval een Vlaams opvangcentrum bereid is de zebra op te nemen.

Buba

Animal Rights diende op 30 april eveneens een handhavingsverzoek in om de vrijstelling voor het meeslepen door circus Freiwald van olifant Buba niet te verlengen. De ontheffing zou in juni aflopen, maar minister Schouten verlengde deze echter toch tot 1 januari 2021 en daarom is het circus met betrekking tot Buba volgens de letter van de Wet (nog) niet in overtreding.

De minister beloofde tegelijkertijd dat Buba aan het eind van de zomer naar een permanente opvang zou worden verplaatst. Het is nu november.
Animal Rights maakt zich grote zorgen over de gezondheid van Buba. Een olifant heeft immers lichaamsbeweging nodig.

Daarnaast kampt het circus al vanaf het begin van de corona crisis met financiële problemen, waarbij ze via de media bedelt om voedsel en geld voor de dieren. Dit kan niet goed zijn voor Buba en de andere dieren.
Ook weigert de minister Animal Rights, ondanks herhaalde verzoeken daartoe, te verzekeren dat Buba en de zebra niet naar het buitenland kunnen worden weggesluisd.

Animal Rights pleit ervoor om al het diergebruik in circussen te verbieden.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer