Main content

Inhoud

Adriaens-Vion NV: nieuwe dierenmishandelingen in het runderslachthuis

Nieuws: 10 juli 2024
Slacht

In april 2024 berichtte Animal Rights al over Slachthuis Adriaens-Vion NV uit Velzeke. Het bedrijf bleek een ware magneet te zijn voor veeboeren en transporteurs die zich willen ontdoen van ‘wrakke’ runderen, voornamelijk uitgemolken melkkoeien.

Nu, twee maanden later, blijkt uit nieuwe informatie dat er nog een groot dierenwelzijnsprobleem speelt bij Adriaens-Vion. Op 15 november 2023 verwoordt een inspecteur op een informatieformulier hoe het slachthuis structureel meer runderen aanvoert dan het kan slachten. Uit het document blijkt dat soms wel bijna honderd runderen op het slachthuis overnachten en pas 15 uur of meer na aankomst worden geslacht, terwijl de vloeren van de ‘logetten’ ongeschikt zijn voor een verblijf langer dan 12 uur. “Dit vormt een inbreuk op het welzijn der dieren en is derhalve niet toelaatbaar,” concludeert de inspecteur.

Lees ook: SLACHTHUIS ADRIAENS-VION BLIJKT EEN MAGNEET VOOR DE AANVOER VAN WRAKKE RUNDEREN

De volledige tekst op het informatieformulier:

“Sedert geruime tijd, ong 3 weken , worden er enorme hoeveelheden runderen aangevoerd en dit voornamelijk melkkoeien.
Zeer frequent , bijna dagelijks , blijven er dieren op het einde van de slachtdag staan omdat ze niet geslacht konden worden.
Dit om diverse redenen, pannes (onvoorspelbaar), gebrek aan haken (voorspelbaar!) maar vooral door te veel aankoop van runderen op markten, importen etc.
Men laat dus maar runderen aanvoeren wetende dat ze niet kunnen worden geslacht. Er wordt gesproken over alternatieve opstalling in handelaarsstal, nieuwe stal in slachthuis maar dit blijft bij woorden.
Concreet zijn er deze week op maandag 41 ru niet geslacht en op dinsdag 96.
Deze dieren staan in logetten langer dan 12 uur, welliswaar voorzien van wat hooi en drinken.
Deze logetten zijn niet geschikt voor langdurig verblijf. De bodem is ongeschikt (beton) voor langer verblijf dan 12 uur.
De dieren van gisteren namiddag aangevoerd (ong 15u) zijn vandaag pas geslacht tussen 6 en 8 uur.
Dit vormt een inbreuk op het welzijn der dieren en is derhalve niet toelaatbaar.
Te meer daar het een struktureel en aanhoudend probleem is. Dit in tegenstelling met wat de operator beweert, namelijk dat het slechts een tijdelijk fenomeen is van grote aanvoer.
De oplossing is om enkel aan te voeren wat met zekerheid kan geslacht worden op de dag zelf, enkele uitzonderingen niet te na gesproken.”

Overnachten zonder voedsel

Dit rapport uit november staat niet op zichzelf en het kan blijkbaar nog erger: De dieren krijgen ook niet te eten. Op 16 maart 2023 wordt op een informatieformulier genoteerd: “45 dieren langer dan 12 uur (overnachten) in logetten zonder enige vorm van eten.”

Runderen reeds 24 uur onderweg moeten nog eens 7 uur wachten op uitladen

Volgens een derde informatieformulier worden 10 runderen op 17 mei 2023 om 21:30 in Portugal op transport gezet. Bijna 24 uur later, 18 mei om 21:20 komen ze aan in Zottegem bij Adriaens-Vion. Dat is al een vreselijke reis, maar het wordt nog erger: De dieren werden pas weer een dag later, 19 mei om 5 uur ’s ochtends gelost. Na een gruwelreis van 24 uur liet het slachthuis de runderen nog eens 7 uur op de camion staan!

Sluit het slachthuis

“Dit voorval alleen al zou voldoende moeten zijn om het slachthuis onmiddellijk te sluiten,” zegt Animal Rights directeur Susan Hartland. “Ieder van deze drie informatieformulieren afzonderlijk geven een gegronde reden om het slachthuis te sluiten, laat staan bij elkaar opgeteld!”

“Wat deze structurele mishandeling van dieren vooral ook laat zien, zeker in het licht van Animal Rights’ eerdere onthulling van april, is dat er bij Adriaens-Vion een mentaliteit heerst van desinteresse in het welzijn van de dieren,” voegt Animal Rights campagneleider Els van Campenhout daar aan toe. “De behoeftes van de dieren worden genegeerd en het lijden als gevolg daarvan lijkt niemand iets te kunnen schelen. Zaakvoerders met een dergelijke instelling zouden geen dieren moeten mogen houden, laat staan slachten.”

“De vraag moet ook gesteld worden waarom er runderen van Portugal naar Vlaanderen worden gesleept voor de slacht,” vult Hartland aan. “Ieder fatsoenlijk mens zou dat toch onwenselijk moeten vinden?”

Afdeling Dierenwelzijn laat economisch belang slachthuis prevaleren over transparantie

Dit waren de enige drie documenten die Animal Rights ontving op haar informatieverzoek. Animal Rights vroeg minister Ben Weyts om alle informatieformulieren met inbreuken m.b.t. dierenwelzijn en de bijbehorende documenten en bijlagen van slachthuis Adriaens-Vion voor de periode januari 2023 tot april 2024. De Afdeling Dierenwelzijn weigert, echter, om Animal Rights verder nog document te verstrekken. In het kort komt het er op neer dat Dierenwelzijn de economische belangen van het slachthuis belangrijker vindt dan transparantie over dierenwelzijn. Verder is Dierenwelzijn van mening dat de voortdurende onthullingen van Animal Rights haar werk bemoeilijken.

Animal Rights ziet in deze houding van de Afdeling Dierenwelzijn een verraad van de dieren wiens welzijn deze instantie juist zou moeten behartigen. Deze knieval voor de vlees-lobby is verder een aantasting van de openbaarheid van bestuur en het recht op vrije meningsuiting. Animal Rights heeft vanzelfsprekend beroep aangetekend tegen dit besluit.