Main content

Inhoud

Animal Rights dient bezwaar in tegen Waals wolvenpark

Nieuws: 30 maart 2021
Animal Rights

De familie Fort plant een wolvenpark in Flobecq in de provincie Henegouwen. Toeristen zullen kunnen overnachten in een zestal chalets grenzend aan het wolvenverblijf. Dit is slechts het begin van plannen voor een veel groter recreatiepark van 22 hectare.1

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Dieren hebben er totaal geen belang bij om te dienen als schouwspel voor de massa. Deze wolven worden veroordeeld tot levenslang op een oppervlak dat slechts een fractie beslaat van hun normale territorium. Ze zullen nooit kunnen jagen, geen grote afstanden kunnen afleggen en niet vrij zijn om hun natuurlijke gedrag uit te oefenen."

Uitbuiting wolvenheisa

Wolven zijn momenteel erg populair in België door de terugkomst van de wilde wolven. Dit plan voor een wolvenpark is niet meer of minder dan munt slaan uit de wolvenheisa door gefokte dieren tentoon te stellen. Dit park heeft geen enkel nut voor het voortbestaan van de wolf en pretendeert dat ook niet te hebben. Het is een puur commerciële onderneming. Aangezien het nu al duidelijk is dat het voornamelijk draait om economische belangen, kan dit niet anders dan slecht uitdraaien voor de dieren die er zullen moeten verblijven.

Milieuschandaal

Het attractiepark is gepland op de terreinen van de oude zavelputten van de familie Fort in D’Hoppe. Deze domeinen bevinden zich vlakbij waardevol natura 2000-gebied (Brakelbos, Pottelbergbos en D’Hoppebos). Jarenlang werd er hier zavel ontgonnen en afval gestort. In 2003 werd de eigenaar veroordeeld om de plek te saneren. Volgens natuurbeschermers is hier niets van in huis gekomen en zit er nog steeds afval onder de grond. Verder werd er in 2005 nog een illegale weg gebouwd, wat ook gepaard ging met veel ophef.1 2 3

Dien bezwaar in

Nu het bestaansrecht van dierentuinen steeds meer ter discussie wordt gesteld, onder andere door de coronaperikelen, zou men wel twee keer na moeten denken voor men nog een gevangenis voor wilde dieren toestaat. Vooral ook omdat er niet eens de pretentie is van natuurbescherming, dieren worden misbruikt voor entertainment.

Dieren veroordelen tot een leven in gevangenschap voor het entertainment van de mens is onaanvaardbaar. Het is nog niet te laat. Het dossier ligt nog tot 2 april ter inzage bij de gemeente Flobecq. Animal Rights dient bezwaar in. Wie net als ons bezwaar in wil dienen kan onderaan een voorbeeldbrief vinden en deze verzenden naar info@flobecq.be

Lees ook: Miljardenindustrie dierentuinen wankelt door corona.

Bezwaarschrift

Bezwaarschrift toeristisch park D’Hoppe

Aan het College van Burgemeester en Schepenen Van en te 7880 Vloesberg

Wij vernemen de plannen van Tony Fort rond de uitbating van een toeristisch complex, fase 1 op de oude terreinen van de Zavelputten en omgeving.

Graag hadden wij volgende bezwaren ingediend tegen dit project:

  • De inplanting van 6 chalets en een wolvenpark in deze omgeving zorgt voor rustverstoring van de omgeving en de aanpalende inwoners. Lawaai van wolven in gevangenschap kan zeer indringend zijn en andere beschermde diersoorten doen uitwijken. Het kan de rust van de inwoners verstoren. In het dossier zit geen impactstudie rond deze mogelijke gevolgen.

  • De inplanting gebeurt in het hart van een Europees beschermde Natura 2000-zone op een in het Plan du Secteur voorzien ontginningsgebied. De inplanting is geenszins te verzoenen met beide bestemmingen.

  • De inplanting stemt niet overeen met de duurzame ontwikkeling van D’Hoppe als kleinschalige toeristisch centrum voor wandelaars, fietsers en anderen. Deze ontwikkeling past niet in de toekomststrategie voor D’Hoppe.

  • In het dossier wordt de inplanting gesitueerd als een eerste fase van een veel groter plan waarbij temidden van de beschermde Natura 2000 zone in de streek een dierenpark ingeplant wordt met 22 chalets, waterpartijen, vogelweides, spelzones, een kiosk en parkeergelegenheid voor 410 wagens. In plaats van een duurzaam kleinschalig toeristisch initiatief wordt hier een megacomplex ingeplant. Het Brakelbos, Pottelbergbos en D’hoppebos zijn erkend als Europese Natura 2000 zone. De aanwezigheid van boshyacinten, salamanders en beschermde soorten als rivierdonderpad en beekprik waren destijds voldoende om Europa in gang te zetten tegen de verdere uitbating van het stort en de zavelputten. Op het plan wordt een mogelijke uitbreiding voorzien van 26 hectare die de toegankelijkheid van de bossen ongedaan maakt.

  • De aangevraagde vergunning kan niet los gezien worden van deze mogelijke uitbreiding omdat ze financieel onrendabel is.

  • Bovendien zijn er bekommernissen om het dierenwelzijn. Het fokken en tentoonstellen van wilde dieren puur voor entertainment is niet aanvaardbaar. Leven in gevangenschap is voor wilde dieren stresserend. Het is onmogelijk om in gevangenschap aan hun natuurlijke noden te voldoen. Ze kunnen niet jagen, geen grote afstanden afleggen, leven waarschijnlijk in onnatuurlijke groepssamenstellingen die tot onderling geweld kunnen leiden, enz. Geen enkel wild dier zou veroordeeld mogen worden tot een leven in gevangenschap.

Om deze reden wensen wij U te vragen bovenstaande vergunning niet toe te kennen.

Naam: Straat en Nr.: Gemeente: