Main content

Inhoud

Miljardenindustrie dierentuinen wankelt door corona

Nieuws: 8 mei 2020
Animal Rights

Door de corona crisis komen zoos over de hele wereld in de problemen. Verschillende zoos geven aan dat ze dieren aan elkaar zullen voederen, omdat er zonder bezoekers geen geld meer is om de dieren te onderhouden. Schrijnende berichten kwamen al uit een Duitse zoo, waar er een lijst werd opgesteld van de dieren die als eerste ingeslapen zouden worden. 1 Ook de zoo in Kent meldde gelijkaardige toestanden. De invasieve soorten zoals wasberen zouden het eerst ingeslapen worden "Dit laat opnieuw zien hoe veel dierentuinen om het leven van sommige dieren geven", zegt Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout 2

We moeten ons afvragen hoe de wereld er zou uitzien, als al dat geld anders besteed zou worden, zonder dieren uit te buiten als entertainment voor mensen

Els Van Campenhout, Animal Rights

Ethisch geen poot om op te staan

Zoos hebben geen enkele ethische grond om op te staan. Dieren in gevangenschap kunnen amper tot niet aan hun natuurlijke behoeften voldoen, ze worden tegen hun wil levenslang opgesloten en bovendien eindigen sommigen nu als eerste op de lijst om aan andere dieren gevoederd te worden. Het leven van het ene dier wordt minderwaardig bevonden aan het leven van anderen.

In België en Nederland is het doden van de dieren niet aan de orde, maar dat neemt niet weg dat dierentuinen onderling dieren uitwisselen die hiervan wel uiteindelijk toch het slachtoffer kunnen worden.

Incidenten

Incidenten als het inslapen van kerngezonde dieren, doden van uitgebroken dieren tot het voederen van een levende ezel aan de leeuwen zijn slechts enkele voorbeelden van de misstanden in deze industrie.

In 2014 reageerde Europa verontwaardigd en vol ongeloof op de beslissing om een kerngezonde giraf in te slapen in de Deense zoo Jyllands Park, omdat de genen van het dier “al voldoende vertegenwoordigd waren in een internationaal kweekprogramma om een gezonde populatie van giraffen in Europese dierentuinen in stand te houden.” Het lichaam van het dier werd voor de ogen van publiek - inclusief kinderen - ontleed en deels gevoerd aan de leeuwen. Andere delen van het lichaam werden opgenomen in onderzoeksprojecten. 1

In 2017 werd een levende ezel gevoederd aan de leeuwen in een Chinese zoo. Het dier werd genadeloos het leeuwenverblijf in gegooid en levend verscheurd. Wereldwijd ontstond er grote verontwaardiging toen de beelden verspreid werden. 2

In 2018 werd in Planckendael de kerngezonde leeuwin gedood omdat ze uit haar verblijf ontsnapte en te dicht bij de bezoekers kwam. 3

Wilde dieren horen thuis in de natuur. Hun omgeving en habitat beschermen zou dan ook de hoogste prioriteit moeten zijn

Els Van Campenhout, Animal Rights

Dierentuinen zijn miljardenindustrie

Dat dierentuinen enorme cash flows teweeg brengen en een miljardenindustrie zijn, blijkt ook weer uit de recente berichtgeving. Zowel ZOO Antwerpen als ZOO Planckendael zouden elk dagelijks maar liefst 100.000 euro omzetverlies maken tijdens de corona crisis. Bezoekers zijn niet toegelaten en dierentuinen zien wereldwijd hun inkomsten kelderen. 1

Dit is een miljardenindustrie die op instorten staat. We moeten ons afvragen hoe de wereld er zou uitzien, als al dat geld anders besteed zou worden, zonder dieren uit te buiten als entertainment voor mensen.

Als er een tweede en derde coronagolf komt, raken zoos onvermijdelijk in de problemen. De oplossing is dan ook niet om dieren op te sluiten, maar om het geld dat nu gepompt wordt in het tentoonstellen van dieren, te gaan investeren in de échte bescherming van wilde dieren, in hun natuurlijke habitat.

Het enige dat we kinderen leren door hen mee te nemen naar zoos, is dat het ok is om individuen tegen hun wil op sluiten, terwijl daar geen enkele ethische verantwoording voor bestaat

Els Van Campenhout, Animal Rights

‘Educatie’ en soortenbehoud

Dierentuinen zijn niet nodig voor de instandhouding van soorten of herintroductie. Sommige zoos nemen deel aan reïntroductieprogramma’s, maar de trieste realiteit is dat de overgrote meerderheid van de dieren in dierentuinen nooit wordt vrijgelaten en hun leven lang slechts ter entertainment en onder het mom van ‘educatie’ tentoongesteld worden. “Het enige dat we kinderen leren door hen mee te nemen naar zoos, is dat het ok is om individuen tegen hun wil op sluiten, terwijl daar geen enkele ethische verantwoording voor bestaat”, zegt Van Campenhout.

Belangrijker dan dieren kweken in onnatuurlijke omgevingen en dan opnieuw terug uitzetten, is het focussen op het behoud van wilde dieren in hun habitat. Dierenrechten zijn de belangrijkste garantie voor het voortbestaan van soorten en hun habitats.

Van Campenhout: “Wilde dieren horen thuis in de natuur. Hun omgeving en habitat beschermen zou dan ook de hoogste prioriteit moeten zijn.”

Dierenrechten in de grondwet Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. TEKEN DE PETITIE! Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer