Main content

Inhoud

Animal Rights tekent bezwaar aan tegen uitbreiding slachthuis Tielt

Nieuws: 2 september 2019
Slacht

Animal Rights tekent bezwaar aan tegen de uitbreiding van de omgevingsvergunning van Exportslachthuis Tielt. Concreet gaat het om het vervroegen van de slachturen op zaterdag om de slachtcapaciteit te vergroten. Debra Meat wil beginnen slachten om 5 uur ’s ochtends in plaats van 7 uur. Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout reageert: “De rechtszaak tegen het slachthuis van Tielt voor zware dierenmishandeling is lopende. Het is onaanvaardbaar dat het bedrijf nu haar activiteiten zou mogen uitbreiden.” Nog tot en met 3 september kan er bezwaar aangetekend worden.

De rechtszaak tegen het slachthuis van Tielt is lopende. Het is onaanvaardbaar dat het bedrijf nu haar activiteiten zou mogen uitbreiden

Els Van Campenhout, Animal Rights

Animal Rights dient bezwaarschrift in

Animal Rights diende het volgende bezwaarschrift in:

DOSSIERNUMMER: OMV_2019091357 GEMEENTELIJK DOSSIERNUMMER: 2019/232

BEZWAARSCHRIFT

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Tielt en aan de omgevingsambtenaar van de stad Tielt. 

Animal Rights dient dit bezwaarschrift in bij de aanvraag voor een milieuvergunning in Tielt, Wingensesteenweg 60, OMV ref. 2019091357, gemeentelijk dossiernummer: 2019/232 voor het uitbreiden van de slachturen op zaterdag.

Het ondergetekende bezwaar heeft betrekking op de volgende argumenten:

Animal Rights VZW, onze medewerkers, vrijwilligers en sympathisanten brengen dit bezwaar collectief in tegen bijstelling van de vergunningsvoorwaarden voor Exportslachthuis Tielt/ Debra – Freeze/Debra – Meat. Wij zijn fel gekant tegen dit project en vragen om bijstelling van de vergunningsvoorwaarden te weigeren.

Varkens zijn levende wezens met gevoel, met hun eigen interesses en belangen onafhankelijk van hun nut voor mensen. De manier waarop ze in het slachthuis zelf en op weg er naartoe worden behandeld is wreed en veroorzaakt onnodig dierenleed.

Animal Rights maakte enkele jaren geleden beelden in dit slachthuis waarop duidelijk is te zien hoe dieren worden mishandeld en de regels inzake dierenwelzijn worden overtreden. De rechtszaak tegen dit slachthuis en zijn CEO is lopende. Het is onaanvaardbaar dat het bedrijf nu zijn activiteiten zou mogen uitbreiden terwijl er nog geen uitspraak van de rechtbank is.

Bovendien heeft de aanvraag een impact op het milieu en de omgeving. Een verlenging van de openingsuren zal zorgen voor:

  1. verhoogde milieuvervuiling

  2. toegenomen verkeershinder

  3. een groter gevaar voor de volksgezondheid

  4. meer dierenleed

  5. instandhouding van een industrie die niet duurzaam is

Wij roepen u dan ook op om onze argumenten in overweging te nemen en de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden te weigeren.

Hoogachtend,

Met de huidige omgevingsvergunning worden er in het varkensslachthuis Tielt jaarlijks een hallucinante 1,5 miljoen varkens geslacht. Nu willen ze dat hallucinante aantal opvoeren

Els Van Campenhout, Animal Rights

Slachthuis Tielt in financiële moeilijkheden

In november 2018 raakte bekend dat Debra Meat/NV Exportslachthuis Tielt uitstel van betaling had aangevraagd en heeft gekregen. Daarop werd een voorlopig bewindvoerder aangesteld als laatste hoop voor het slachthuis. Delhaize zette de samenwerking met het slachthuis meteen stop na het zien van de beelden. Ook de Afrikaanse varkenspest was een streep door de rekening van het slachthuis, dat zich nu in financiële moeilijkheden bevindt.

Uitspraak in lopende rechtszaak op 25 november 2019

Zowel het slachthuis als de CEO moeten zich binnenkort voor de rechter verantwoorden voor inbreuken op de wet dierenwelzijn. Er zullen nog verschillende zittingen volgen en het uiteindelijke oordeel valt op 25 november 2019.

Vorige week voerden we nog actie aan het slachthuis, waar we het gekrijs in de verte hoorden uitdoven, toen de vrachtwagens naar binnen reden en poorten van het slachthuis dichtgingen.

Els Van Campenhout, Animal Rights

Animal Rights wil nog steeds sluiting slachthuis Tielt

Animal Rights ijvert al sinds het naar buiten brengen van de beelden voor het definitief opdoeken van dit slachthuis, onder andere via een petitie die meer dan 175.000 keer ondertekend en aangeboden werd aan Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts.

Vorige week nog stonden 40 demonstranten samen met Animal Rights, The Save Movement, All For Animals en Bite Back voor de poorten van het slachthuis om te protesteren tegen de wreedheden die zich in het slachthuis hebben afgespeeld en om de sluiting van het horrorslachthuis te eisen.