Main content

Inhoud

Ben Weyts, waar blijft het verbod op kooieieren?

Nieuws: 15 april 2020
Slacht

In november 2018 beloofde Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts een verbod op kooisystemen voor leghennen in Vlaanderen. Hij zou dat verbod opnemen in het volgende regeerakoord. 1 Terwijl intussen een regering - en daarmee ook het nieuwe regeerakkoord - uitblijft in België, zitten nog steeds miljoenen legkippen in kooien opgesloten. Animal Rights schreef een brief naar de minister om hem te herinneren aan zijn belofte van anderhalf jaar geleden. Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout: "Animal Rights herinnerde minister Weyts vandaag opnieuw aan zijn belofte om het verbod op kooien in Vlaanderen waar te maken. Voor de leghennen is een bestaan in de horror-schuren een ware hel. Dit moet eindelijk ophouden."

Voor de leghennen is een bestaan in de horror-schuren een ware hel. Dit moet eindelijk ophouden.

Els Van Campenhout, Animal Rights

Brief aan minister Weyts

Geachte minister Weyts

Precies een jaar geleden ontmoetten wij elkaar in uw kabinet, om de petitie voor het sluiten van de horror-schuren te overhandigen en te praten over het trieste bestaan van leghennen in Vlaanderen.

U haalde daarbij aan dat u een verbod op het houden van leghennen in kooien zou opnemen in het volgende regeerakkoord. Deze belofte sprak u voor het eerst uit in november 2018. Het is intussen april 2020 en de kippen lijden nog steeds onnoemelijk in de horror-schuren.

Zoals u weet zijn de vooruitzichten in Wallonië er al: vanaf 2028 zullen verrijkte kooien verboden zijn. Wij hopen dan ook dat Vlaanderen zoals beloofd een stap verder zal gaan en alle kooien voor leghennen zal afschaffen. In ons buurland Duitsland zullen alle kooisystemen voor leghennen verboden worden vanaf 2025.

Intussen blijven wij het verborgen leed aan het licht brengen dat schuil gaat achter een onschuldig uitziende eierverpakking. Vorige zaterdag werd in het Nederlandse programma KASSA nog aandacht besteed aan nieuwe Animal Rights beelden van de miljoenen leghennen die opgesloten zitten in verschillende kooisystemen, nl. de verrijkte kooien en koloniekooien. De verrijkte kooi en de koloniekooi zijn in uitwerking nagenoeg hetzelfde. Het zou dus op zijn minst merkwaardig en teleurstellend zijn als de verrijkte kooi in Vlaanderen vervangen zou worden door koloniekooien, omdat beide systemen op geen enkele wijze aan de natuurlijke behoeften van een kip voldoen. De kippen kunnen niet rondscharrelen, fladderen, het verendek verzorgen, zonnebaden of op zoek gaan naar eten.

Wij begrijpen uiteraard dat ons land door de corona crisis momenteel op haar kop staat. Ondanks deze periode herinneren wij u graag aan de gemaakte belofte voor de legkippen. Want voor de kippen in de horror-schuren is het intussen al lang geen vijf voor twaalf meer.

Wij vernemen graag van u wat de concrete vooruitzichten zijn en wanneer de belofte eindelijk waargemaakt zal worden.

Hoogachtend
Animal Rights

Animal Rights verwelkomt het besluit van minister Weyts, maar haar grootschalige onderzoek naar horror-schuren van 2018-2019 toont aan dat het verbod op kooi-systemen nog lang niet ver genoeg gaat. Ook in de scharrelschuren is het leed niet te overzien

Els Van Campenhout, Animal Rights

Leghennen in België

Volgens het Landbouwrapport 2018 - ook LARA2018 genoemd - waren er in 2017 in totaal 11,4 miljoen legkippen (6,5 miljoen leghennen + 1,7 miljoen moederdieren + 3,2 miljoen poeljen) in Vlaanderen. 1

Volgens VLAM telde België in 2018 zo’n 9,2 miljoen leghennen in 327 bedrijven. In Vlaanderen gaat het om 7.743.000 leghennen; in Wallonië om 1.465.000 dieren 2

Volgens de cijfers van de Europese Commissie zou het in 2018 dan weer om 10.249.111 leghennen gaan, waarvan er 36,7% van hen in verrijkte kooisystemen gehouden worden. Dat zijn in totaal 3.761.383 kippen die hun vleugels met moeite kunnen strekken. 3

Verbod in Wallonië vanaf 2028

In Wallonië gaat het verbod op verrijkte kooien in 2028 van kracht. Het verbod werd opgenomen in de allereerste Waalse dierenwelzijnswetgeving: de’Code wallon du Bien-Etre animal’.

Deze nieuwe algemene wet op dierenwelzijn omvat 109 artikels en kwam er op voorstel van voormalig Waals minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (cdH). 1

Het meest schokkende is misschien wel de industriële aard waarop de honderdduizenden levende, voelende wezens achter tralies worden gehouden: Een trieste realiteit voor de dieren, die nauwelijks de mogelijkheid hebben om hun vleugels te strekken.

Els Van Campenhout, Animal Rights

BATTERIJKOOI VERBOD

Sinds de jaren ’50 worden legkippen op grote schaal in kooien gehouden. Pas na de ontdekking van antibiotica en vaccins was het mogelijk zoveel dieren op zo'n klein oppervlak te houden. Oorspronkelijk gebeurde dit in zogenaamde traditionele, kale legbatterijen. In deze kooi heeft een kip minder dan een A4-tje ruimte en staat op draadgaas. Buiten de voer- en drinkvoorziening is er geen enkele intentie om in de natuurlijke behoeftes van de kip te voorzien. De hen is gereduceerd tot een ei-producerende machine.

In 1999 besloot de Europese Unie het gebruik van de legbatterij in verband met het grote dierenleed vanaf 2012 te verbieden. De zogenaamde ‘verrijkte kooi’ en de ‘koloniekooi’ mogen echter nog wel.

TV-programma KASSA belicht trieste bestaan leghennen

Zaterdag 11 april 2020 besteedde het TV programma Kassa aandacht aan het lot van de miljoenen kooikippen in Nederland. 1 Undercoverbeelden van Animal Rights speelden een belangrijke rol in de uitzending. Door het verbod op de kale legbatterijkooien in 2012 en het feit dat er in de grote supermarkten nauwelijks nog kooi-eieren in doosjes verkocht worden, zijn veel mensen in de veronderstelling dat er in Nederland en België geen kippen meer in kooien opgesloten worden en dat er geen kooi-eieren meer in de handel zijn. Ook de sector zelf en de overheid portretteren liever de overige huisvestingssystemen, van scharrel met vrije uitloop tot biologische, dan het treurige bestaan van kippen in verrijkte kooi- en koloniekooisystemen.